DAHL Advokatfirma

Lige til sagen

DAHL er et af Danmarks største advokatfirmaer. Vi tæller mere end 200 medarbejdere – heraf flere end 100 jurister – og holder til i Aarhus, Esbjerg, Herning, København, Randers og Viborg.

Mere om os
Nyheder

Vores forretningsområder

Vi tilbyder vores klienter kompetent juridisk rådgivning og bistand til danske og internationale virksomheder inden for generelle erhvervsretlige forhold. Vi er derfor specialiseret i en række områder, som du finder herunder.

Læs mere

DAHL Academy

Vi har hermed fornøjelsen at præsentere DAHL Academy kurser og arrangementer. Hos DAHL Academy kan du på kort tid tilegne dig brugbar viden på en lang række juridiske fagområder.

Læs mere
Kurser

Aktuel udbudsret - Aarhus

Med implementering af udbudsloven er der foretaget nogle væsentlige ændringer af rammerne for gennemførelse af offentlige udbud i Danmark, herunder i forhold til mulighederne for at bruge mere fleksible udbudsformer.

På dette kursus tager vi fat i nogle udvalgte emner fra den nye udbudslov og den seneste praksis inden for disse områder. Emnerne er udvalgt på baggrund af det første erfaringer med loven og de områder, som efter vores vurdering kan udnyttes endnu bedre!

Program:

KL.

EMNER  

 9.00-9.15

 Velkomst

9.15-10.15

 • Forudgående markedshøringer og dialog inden gennemførelse af udbud – hvornår er dette hensigtsmæssig og i så fald, hvad er rammerne og mulighederne?
 • Rådgiverhabilitet – hvor går grænserne?
 • De udvidede muligheder for at anvende udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog – i hvilke situationer er det relevant at anvende disse udbudsformer og hvordan griber man en sådan udbudsproces an?

 

10.15-10.30

 

Pause

10.30-11.45

 

 • Krav til beskrivelsen af opgaven – hvor nøjagtig skal beskrivelserne være og hvad er mulighederne for at foretage ændringer i udbudsmaterialet i løbet af udbudsprocessen
 • Krav om offentliggørelse af evalueringsmetode – hvor meget skal der til?
 • Krav til begrundelse for afslag på tildeling af en offentlig kontrakt – hvor meget skal der til?
 • Mulighederne for at bringe udbudte kontrakter til ophør, hvis de er indgået i strid med udbudsreglerne, herunder seneste praksis

 

11.45-12.00

 

Opsummering

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 10. maj 2017
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Åboulevarden 17
8000 Aarhus C Vis på kort

Kontakt info

Rikke Freund Thinggaard Administrationsmedarbejder rft@dahllaw.dk +45 88 91 94 37

Forretningsområder

Skatteproces

Panteretlige faldgruber - Viborg

På dette kursus ser vi på forskellige panteretlige problemstillinger og nogel af de forhold, som panthaver skal være opmærksom på, når sikkerheden etableres, og når der sker ændringer i engagementet.

Der vil bl.a. blive behandlet følgende emner
- Virksomhedspant og tiltræden
- Ulovligt aktionærlån - nye regler
- Pant i aktier/anparter - hvad kan det bruges til?
- Garantier overfor Trafikstyrelsen (undersøg om der gælder noget særligt vedr. garantier vedr. lotto, spilleautomater og lign.)
- Al skylds erklæring og gæld overtaget fra tredemand
- Tvangsrealisation og moms
- Ombytning af pant

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 22. maj 2017
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Lundborgvej 18
8800 Viborg Vis på kort

Kontakt info

Rikke Freund Thinggaard Administrationsmedarbejder rft@dahllaw.dk +45 88 91 94 37

Digital markedsføring - Herning

På kurset ser vi på lovligheden og problemstillinger af forskellige digitale markedsføringstiltag. Problemstillingerne falder indenfor immaterialretten, markedsføringsretten og persondataretten.
Emner og problemstillinger vil blive illusteret gennem cases og praktiske eksempler.
Emner omfatter bl.a.
- Markedsføring via sociale medier
- Markedsføring via blogs
- Google adwords
- Indsamling og brug af persondata i markedsføring
- Behavioral targeting
- mv.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 31. maj 2017
10:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Kontakt info

Rikke Freund Thinggaard Administrationsmedarbejder rft@dahllaw.dk +45 88 91 94 37

Forretningsområder

Markedsførings- og forbrugerret

Whistleblower ordninger - Herning

Whistleblower ordninger har de senere år være meget omtalt, og der bliver etableret flere og flere ordninger hos virksomheder.
Det er dog ikke altid uproblematisk at drive en Whistleblower ordning.
På dette kursus gennemgås emner som:
- Forudsætning for at etablere en Whistleblower ordning
- Behandling af persondata i en Whistleblower sag
- Whistleblower ordninger som del af compliance og corporate governance programmer
- Gennemgang af en Whistleblower sag - fra indgivelse til afslutning.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 07. jun. 2017
10:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Kontakt info

Rikke Freund Thinggaard Administrationsmedarbejder rft@dahllaw.dk +45 88 91 94 37

Forretningsområder

Person- og selskabsbeskatning

Panteretlige faldgruber - Aarhus

På dette kursus ser vi på forskellige panteretlige problemstillinger og nogle af de forhold, som panthaver skal være opmærksom på, når sikkerheden etableres, og når der sker ændringer i engagementet.
Der vil bl.a. blive behandlet følgende emner:
- Virksomhedspant og tiltræden
- Ulovligt aktionærlån - nye regler
- Pant i aktier/anparter - hvad kan de bruges til?
- Garantier overfor Trafikstyrelsen
- Al skylds erklæring og gæld overtaget fra tredjemand
- Tvangsrealisation og moms
- Ombytning af pant

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 12. jun. 2017
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Åboulevarden 17
8000 Aarhus C Vis på kort

Kontakt info

Rikke Freund Thinggaard Administrationsmedarbejder rft@dahllaw.dk +45 88 91 94 37

Panteretlige faldgruber - Herning

På dette kursus ser vi på forskellige panteretlige problmstillinger og nogle af de forhold, som panthaver skal være opmærksom på, når sikkerheden etableres, og når der sker ændringer i engagementet.
Der vil bl.a. blive behandlet følgende emner:
- Virksomhedspant og tiltræden
- Ulovligt aktionærlån - nye regler
- Pant i aktier/anparter - hvad kan det bruges til?
- Garantier overfor Trafikstyrelsen
- Al skyldes erklæring og gæld overtaget fra tredjemand
- Tvangsrealisation og moms
- Ombytning af pant

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 15. jun. 2017
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Kontakt info

Rikke Freund Thinggaard Administrationsmedarbejder rft@dahllaw.dk +45 88 91 94 37

Hvidvaskloven i bred forstand

På kurset gennemgås de nye regler og pligter på området, som pålægges revisorer i forbindelse med indførelsen af den nye Hvidvasklov, som træder i kraft den 26. juni 2017. Dette gælder bl.a. reglerne om politikker, procedurer og kontroller for efterlevelse af lovens krav. Endvidere gennemgås begrebet reelle ejere med henblik på, at deltagerne skal kunne identificere – og dermed legitimere - kundens reelle ejere.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 29. aug. 2017
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent, skatte- & selskabsret usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Forretningsområder

Øvrigt nyt

Værdiansættelse af fast ejendom, aktier og goodwill

På kurset gennemgås skabeloner til værdiansættelsesreglerne inden for skatteretten. For goodwill gælder dette TS-cirkulære 2000-10. For unoterede aktier er det TS-cirkulære 2000-9. Endelig gennemgås rammen i 1982-cirkulæret for fast ejendom samt den tidligere ramme i TS-cirkulære 2000-5. De vejledende retningslinjer vil blive afgrænset over for hinanden. SKATs vejledning inden for transfer pricing, jf. vejledning af 15. januar 2013 også blive gennemgået med eksempler.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 31. aug. 2017
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent, skatte- & selskabsret usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Forretningsområder

Person- og selskabsbeskatning

Omstrukturering - Dag 1

Dag 1 - Ved kursets dag 1 skabes der et overblik over områderne for skattefri aktieombytning, jf. ABL § 36 samt de selskabsretlige og skatteretlige rammer for skattefri fusion og skattefri spaltning, dog ekskl. grenkrav. Deltageren bliver i stand til at identificere muligheder og faldgruber.

Dag 2 - Ved kursets dag 2 skabes der et overblik over områderne for skattefri virksomhedsomdannelse som skattepligtig virksomhedsomdannelse samt de selskabsretlige og skatteretlige rammer for skattefri tilførsel af aktiver, herunder navnlig grenkrav m.v. Deltageren bliver i stand til at identificere muligheder og faldgruber.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 06. sept. 2017
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent, skatte- & selskabsret usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Forretningsområder

Omstrukturering

Omstrukturering - Dag 1 og 2

Dag 1 - Ved kursets dag 1 skabes der et overblik over områderne for skattefri aktieombytning, jf. ABL § 36 samt de selskabsretlige og skatteretlige rammer for skattefri fusion og skattefri spaltning, dog ekskl. grenkrav. Deltageren bliver i stand til at identificere muligheder og faldgruber.

Dag 2 - Ved kursets dag 2 skabes der et overblik over områderne for skattefri virksomhedsomdannelse som skattepligtig virksomhedsomdannelse samt de selskabsretlige og skatteretlige rammer for skattefri tilførsel af aktiver, herunder navnlig grenkrav m.v. Deltageren bliver i stand til at identificere muligheder og faldgruber.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

06.-07. sept. 2017
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

5.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent, skatte- & selskabsret usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Forretningsområder

Omstrukturering

Omstrukturering - Dag 2

Dag 1 - Ved kursets dag 1 skabes der et overblik over områderne for skattefri aktieombytning, jf. ABL § 36 samt de selskabsretlige og skatteretlige rammer for skattefri fusion og skattefri spaltning, dog ekskl. grenkrav. Deltageren bliver i stand til at identificere muligheder og faldgruber.

Dag 2 - Ved kursets dag 2 skabes der et overblik over områderne for skattefri virksomhedsomdannelse som skattepligtig virksomhedsomdannelse samt de selskabsretlige og skatteretlige rammer for skattefri tilførsel af aktiver, herunder navnlig grenkrav m.v. Deltageren bliver i stand til at identificere muligheder og faldgruber.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 07. sept. 2017
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent, skatte- & selskabsret usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Forretningsområder

Omstrukturering

Tips til erhvervslejekontrakten og faldgruber

På dette kursus vil der blive sat fokus på, hvilke forhold og vilkår, som henholdsvis udlejer og lejer skal være opmærksomme på ved indgåelse af en erhvervslejekontrakt. Det vil bl.a. blive belyst, hvilke regler der gælder for huslejens fastsættelse i erhvervsforhold, om en udlejer kan sikre sig mod huslejenedsættelse i erhvervslejekontrakten, om en udlejer har ret til at opsige en lejer, og om man bør tinglyse en erhvervslejekontrakt m.v. Endvidere vil gennemgangen belyse, hvilke vilkår der henholdsvis bør og skal være reguleret i en erhvervslejekontrakt iht. Erhvervslejelovens regler.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 13. sept. 2017
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent, skatte- & selskabsret usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Forretningsområder

Lejeret

Den gode ejeraftale og direktørkontrakt

På kurset gennemgås den gode ejeraftale og direktørkontrakt, idet det alt for ofte ses blandt rådgivere, at der ikke er taget højde for sammenspillet mellem ejeraftalen og direktørkontrakten. På kurset gennemgås de vigtigste variable i konciperingsgrundlaget, opbygning af ejeraftaler og direktørkontrakter, bestyrelsens sammensætning, aktiebesiddelse og ændringer heri, aktieovergang herunder køberet, købepligt, forkøbsret. Endvidere gennemgås hemmeligholdelsespligt, opsigelse, misligholdelse, tvistløsning, konkurrenceklausuler og lign.

(Ved deltagelse i både "Den gode ejeraftale og direktørkontrakt" og "Bonus- og incitamentesordninger..." er prisen for begge kurser samlet 3.000,- inkl. moms)

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 14. sept. 2017
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent, skatte- & selskabsret usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Bonus- og incitamentsordninger og erhvervsbegrænsende klausuler

På kurset gennemgås en række forskellige incitamentsordninger både aktiebaserede og kontantbaserede ordninger. Faldgruber samt fordele og ulemper ved de enkelte incitamentsordninger gennemgås i relation til selskabsret, skatteret og ansættelsesret. Derudover vil reglerne for erhvervsbegrænsende klausuler i form af konkurrence-/kundeklausuler og -fastholdelses- og uddannelsesklausuler blive gennemgået i forhold til anvendelsen i ansættelseskontrakten og ejeraftalen.

(Ved deltagelse i både "Den gode ejeraftale og direktørkontrakt" og "Bonus- og incitamentesordninger..." er prisen for begge kurser samlet 3.000,- inkl. moms)

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 14. sept. 2017
13:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent, skatte- & selskabsret usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Konkurrencebegrænsende klausuler - særligt i forhold til overdragelses-, ejer- og samarbejdsaftaler - Herning

På kurset gennemgås retsstillingen pr. 1. januar 2016. Efter en introduktion af ansættelsesklausulloven i forhold til ansættelsesaftaler gennemgås samspillet mellem ansættelsesklausuler og overdragelses-, ejer-, og samarbejdsaftaler.

Følgende behandles bl.a. på kurset:

 • Hovedsondringen mellem regulerede klausuler (konkurrence- og kundeklausuler samt kombinerede klausuler) og ikke-lovregulerede klausuler (bl.a. uddannelses-, fastholdelses- (inkl. aktie- eller aktieoptionsbaserede klausuler) og royaltyklausuler).
 • Summarisk gennemgang af retsstillingen pr. 1. januar 2016 i forhold til konkurrence- og kundeklausuler samt kombinerede klausuler med særligt fokus på nyskabelserne pr. 1. januar 2016.

 • Behov for målrettet valg af den ”rigtige” klausul.

 • Konkurrencebegrænsende klausuler i overdragelsesaftaler.

 • Konkurrencebegrænsende klausuler i ejeraftaler.

 • Konkurrencebegrænsende klausuler i samarbejdsaftaler (aftaler mellem selvstændige erhvervsdrivende), hvor ingen af parterne har lønmodtagerstatus (jf. ansættelsesklausullovens § 11, stk. 3).

Formål

At give kursusdeltagerne en praksisrelateret gennemgang af lovgivningen om ansættelsesklausuler, både i ansættelsesaftaler og i ejer-, overdragelses- og samarbejdsaftaler.

Målgruppe

Kurset henvender sig til advokater, advokatfuldmægtige, revisorer og andre, der arbejder med ansættelsesret, selskabsret eller M&A-transaktioner og i denne egenskab skal rådgive om valg af relevant ansættelsesklausul/konkurrencebegrænsende klausul.

Kursusmateriale

Alle deltagere får udleveret kursusmateriale med relevant lovgivning, retspraksis, eksempler og oversigtsskema.

Lektioner

3½ lektioner.

 

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 19. sept. 2017
09:00 - 12:30

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Lone Falkenberg Advokatassistent, arbejds- & insolvensret lfa@dahllaw.dk +45 88 91 92 70

Rekonstruktion - hvad? - hvornår? - hvordan? - muligheder og faldgruber (Herning september)

På kurset beskrives indledningsvis, hvad der forstås ved rekonstruktion i henhold til konkursloven i forhold til udenretlige og selskabsretlige rekonstruktioner. Der gives eksempler på, hvornår rekonstruktion er relevant, og hvorledes rekonstruktionsprocessen gennemføres, herunder med fokus på rollefordelingen mellem selskabets revisor og advokat og rekonstruktør og tillidsmand. Kurset har fokus på beskrivelse af rekonstruktionsinstituttets fordele og ulemper, særligt med henblik på i størst muligt omfang at hindre, at levedygtige virksomheder lukkes, med den konsekvens at kreditorerne konstaterer betydelige tab, og at arbejdspladser går tabt.

Følgende behandles bl.a. på kurset:

Hvad er rekonstruktion? – tvangsakkord og virksomhedsoverdragelse – selskabsretlig rekonstruktion

 • Hvornår og hvorfor er rekonstruktion relevant?

 • Hvordan besluttes og håndteres rekonstruktion?

  • rekonstruktørens rolle – overordnet

  • tillidsmandens rolle – overordnet

  • virksomhedens revisors og/eller advokats rolle, herunder samarbejdsrelationer og omkostningsdækning/-sikring

 Formål

At give kursusdeltagerne en praksisrelateret gennemgang af fordele og ulemper ved evt. rekonstruktionsbehandling som alternativ til frivillig akkord, selskabsretlig omstrukturering eller konkursbehandling.

Målgruppe

Kurset henvender sig til erhvervslivets rådgivere og samarbejdspartnere, hvad enten der er tale om advokater, revisorer eller ansatte i pengeinstitutters juridiske afdelinger, kredit- eller erhvervsafdelinger og ansatte hos SKAT, Insolvens.

Kursusmateriale

Alle deltagere får udleveret kursusmateriale med relevant lovgivning, retspraksis, eksempler, tjeklister og oversigtsskemaer.

Lektioner

3½ eller 7 lektioner. Indholdet er overordnet det samme i begge kurser, men i det korte kursus er der i højere grad tale om en oversigtsgennemgang for personer med (betydeligt) basiskendskab til rekonstruktionslovgivningen og -processen.

Ud over Jens Paulsen fra DAHL er Carsten Bo Jensen, statsautoriseret revisor fra Vistisen+Lunde underviser på dette kursus.

 

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 19. sept. 2017
13:00 - 16:30

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Lone Falkenberg Advokatassistent, arbejds- & insolvensret lfa@dahllaw.dk +45 88 91 92 70

Forretningsområder

Konkurs og rekonstruktion

Finansiering af selskaber inkl. konvertible gældsbreve

På kurset gennemgås de selskabsretlige og skatteretlige regler og praksis for hovedaktionærens finansiering af sit selskab ved lånefinansiering, kapitalforhøjelse og konvertible obligationer. Kurset har navnlig fokus på anvendelsen af konvertible obligationer/gældsbreve.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 20. sept. 2017
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent, skatte- & selskabsret usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Forretningsområder

Selskabsret

Virksomhedsskatteordningen - hvad kan den indeholde?

Virksomhedsskatteloven er efterhånden af ældre dato og anvendes af mange personligt erhvervsdrivende. I 2014 og 2016 er reglerne mod ”misbrug” af ordningen implementeret og justeret. Endvidere har praksis om, hvad der kan indgå i virksomhedsskatteordningen uden at være en hævning udviklet sig meget de sidste 5 år. Formålet med kurset er at give deltageren et overblik over virksomhedsskatteordningens retlige rammer. Endvidere skal deltageren kunne identificere muligheder og faldgruber ved brug af virksomhedsskatteordningen – hvad udløser en utilsigtet hævning, eller udløses er anden konsekvens i virksomhedsskatteordningen?

Indhold

På kurset vil følgende hovedpunkter blive behandlet: Hvem kan og hvem kan ikke anvende virksomhedsskatteordningen?

 • Hvad er kravene til anvendelse af virksomhedsskatteordningen?
 • Hvilke finansielle aktiver kan være i virksomhedsskatteordningen?
 • Hvilke krav er der til aktiver, herunder blandede aktiver for, at de kan være i virksomhedsskatteordningen?
 • L 200 og L 123 – indgreb mod misbrug af virksomhedsskatteordningen.
 • Hvilke erfaringer er der draget?
 • Hvornår udløser en sikkerhedsstillelse beskatning?
 • Hvilke sikkerhedsstillelser er undtaget?
 • Hvad er en sikkerhedsstillelse?
 • Overdragelse af opsparet overskud med succession – betingelserne og retsvirkning.
 • Virksomhedsophør ved fuld eller deloverdragelse, herunder ved afbrydelse af skattepligt.
 • Hæverækken

Målgruppe

Gennemgangen af regelsættet vil ske med juridisk afsæt og i mindre grad ud fra en økonomisk betragtning. Kan det forudsættes, at deltageren har et vist kendskab til virksomhedsskatteordningen. Målgruppen er derfor personer, er enten arbejder med virksomhedsskatteordningen eller med transaktioner, der berører virksomhedsskatteordningen.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 25. sept. 2017
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent, skatte- & selskabsret usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Generationsskifte af personligt ejede selskaber og personligt drevne virksomheder

På kurset vil der blive givet et overblik over reglerne for generationsskifte af personligt ejede aktier og personligt drevne virksomheder. Deltageren bliver i stand til at afgøre, hvornår en overdragelse skal ske med eller uden succession, og om det skal ske i levende live eller ved død. Reglerne for værdiansættelse vil blive gennemgået. De nye regler om opdeling af bo- og gaveafgift i en høj og lav sats behandles naturligvis også som en del af kurset.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 26. sept. 2017
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent, skatte- & selskabsret usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rekonstruktion - hvad? - hvornår? - hvordan? - muligheder og faldgruber (Herning heldagskursus)

På kurset beskrives indledningsvis, hvad der forstås ved rekonstruktion i henhold til konkursloven i forhold til udenretlige og selskabsretlige rekonstruktioner. Der gives eksempler på, hvornår rekonstruktion er relevant, og hvorledes rekonstruktionsprocessen gennemføres, herunder med fokus på rollefordelingen mellem selskabets revisor og advokat og rekonstruktør og tillidsmand. Kurset har fokus på beskrivelse af rekonstruktionsinstituttets fordele og ulemper, særligt med henblik på i størst muligt omfang at hindre, at levedygtige virksomheder lukkes, med den konsekvens at kreditorerne konstaterer betydelige tab, og at arbejdspladser går tabt.

Følgende behandles bl.a. på kurset:

Hvad er rekonstruktion? – tvangsakkord og virksomhedsoverdragelse – selskabsretlig rekonstruktion

 • Hvornår og hvorfor er rekonstruktion relevant?

 • Hvordan besluttes og håndteres rekonstruktion?

  • rekonstruktørens rolle – overordnet

  • tillidsmandens rolle – overordnet

  • virksomhedens revisors og/eller advokats rolle, herunder samarbejdsrelationer og omkostningsdækning/-sikring

 Formål

At give kursusdeltagerne en praksisrelateret gennemgang af fordele og ulemper ved evt. rekonstruktionsbehandling som alternativ til frivillig akkord, selskabsretlig omstrukturering eller konkursbehandling.

Målgruppe

Kurset henvender sig til erhvervslivets rådgivere og samarbejdspartnere, hvad enten der er tale om advokater, revisorer eller ansatte i pengeinstitutters juridiske afdelinger, kredit- eller erhvervsafdelinger og ansatte hos SKAT, Insolvens.

Kursusmateriale

Alle deltagere får udleveret kursusmateriale med relevant lovgivning, retspraksis, eksempler, tjeklister og oversigtsskemaer.

Lektioner

3½ eller 7 lektioner. Indholdet er overordnet det samme i begge kurser, men i det korte kursus er der i højere grad tale om en oversigtsgennemgang for personer med (betydeligt) basiskendskab til rekonstruktionslovgivningen og -processen.

Ud over Jens Paulsen fra DAHL er Carsten Bo Jensen, statsautoriseret revisor fra Vistisen+Lunde underviser på dette kursus.

 

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 27. sept. 2017
09:00 - 16:30

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Lone Falkenberg Advokatassistent, arbejds- & insolvensret lfa@dahllaw.dk +45 88 91 92 70

Forretningsområder

Konkurs og rekonstruktion

Selskabsretlig brush-up

Kurset vil give et overblik over de emner, der bevæger sig og på det seneste er ændret i selskabsloven. På kurset gennemgås de nye regler for lovlige aktionærlån – hvad kan de anvendes til, og hvad er rammerne herfor, samt hvordan afgrænses de over for selvfinansiering. Reglerne for det nye ejerregister gennemgås. Hvornår skal man registreres i hvad? Der vil endelig blive givet et overblik over den seneste administrative praksis på det selskabsretlige område.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

03.-03. okt. 2017
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent, skatte- & selskabsret usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Forretningsområder

Selskabsret

Sikkerhedsinstrumenter

På dette kursus sætter vi fokus på sikkerhedsinstrumenter og de spørgsmål, der kan opstå, når sikkerheder i forskellige relationer skal etableres og vurderes. Navnlig håndtering af koncernforhold kan give anledning til særlige overvejelser og forholdsregler.

Vi ser på problemstillingerne ud fra et selskabsretlige og et insolvensretligt aspekt.

Vi vil bl.a. behandle

 • Hvilke forhold skal vi have i betragtning, når vi arbejder med koncerner?

 • Hvornår er der ulovligt aktionærlån, og hvordan kan det angribes? Hvilken betydning kan det få – selskabsretligt/insolvensretligt?

 • Hvornår er der ulovlig selvfinansiering, og hvordan kan det angribes? Hvilken betydning kan det få?

 • Er der særlige forhold, vi skal have i betragtning ved betalinger i koncernforhold, herunder cash pool aftaler?

 • Og hvad med sikkerheder fra tredjemænd?

 Formål

At give kursusdeltagerne et indblik i de problemstillinger, som de forskellige sikkerhedstyper kan give, og som man som panthaver, finansiel kreditor, revisor m.v. skal være opmærksom på.

Målgruppe

Revisorer på alle niveauer

Kursusmateriale

Alle deltagere får udleveret kursusmateriale med relevant lovgivning og retspraksis

Lektioner

3 lektioner

 

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 03. okt. 2017
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Lundborgvej 18
8800 Viborg Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent, skatte- & selskabsret usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Opløsning af selskaber

På kurset gennemgås de civilretlige og skatteretlige rammer for afvikling af selskaber.

For det første gennemgås de selskabsretlige regler om solvent afvikling af selskaber, enten ved betalingserklæring eller ved en frivillig likvidation eller ved tvangsopløsning. Hvilke rammer er der, og hvordan agerer man inden for dem?

For det andet gennemgås rammen for afvikling af insolvente selskaber. Dette gennemgås kun overordnet i form af, hvem der beslutter afviklingen af et insolvent selskab, hvordan håndteres det, er der risiko for konkurskarantæne m.v.

For det tredje gennemgås afviklingen af selskaber ud fra en regnskabsmæssig synsvinkel. Hvilke krav er der til revisor ved en solvent eller insolvent afvikling af et selskab – er der særlige forhold, man skal være opmærksom på?

For det fjerde gennemgås de direkte og indirekte skattemæssige udfordringer ved afvikling af selskaber. De direkte skattemæssige udfordringer vedrører selve selskabet. Hvordan opgøres indkomsten for den afsluttende periode, hvad er regelgrundlaget herfor m.v.? En følgevirkning af afvikling af selskabet er, at aktionærerne afstår deres kapitalandele. Hvordan gennemføres denne beskatning og hvornår? De insolvente selskaber er omfattet af konkursskattelovens regelsæt. Er der særlige udfordringer ved denne behandling, og har det særlig betydning for aktionærerne?

Vedrørende de indirekte skattemæssige konsekvenser vil relationerne mellem selskaber og kapitalejere blive behandlet. Hvordan håndterer man udlæg af aktiver fra et selskab i forbindelse med afviklingen af selskabet? Hvilke værdier skal det ske til? Hvordan håndteres mellemregninger/aktionærlån og andre interne relationer mellem på den ene side kapitalejerne og den anden side selskabet? Hvornår kan man være sikker på, at der ikke er problemer, og hvornår kan der være problemer?

For det femte vil gennemgangen ske bredt, sådan at det dels er kapitalselskaber og dels også transparente enheder som I/S’ere, K/S’ere og P/S’ere – hvordan håndteres disse opløsningsmæssigt?”

 

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 04. okt. 2017
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent, skatte- & selskabsret usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rekonstruktion - hvad? - hvornår? - hvordan? - muligheder og faldgruber (Herning oktober)

På kurset beskrives indledningsvis, hvad der forstås ved rekonstruktion i henhold til konkursloven i forhold til udenretlige og selskabsretlige rekonstruktioner. Der gives eksempler på, hvornår rekonstruktion er relevant, og hvorledes rekonstruktionsprocessen gennemføres, herunder med fokus på rollefordelingen mellem selskabets revisor og advokat og rekonstruktør og tillidsmand. Kurset har fokus på beskrivelse af rekonstruktionsinstituttets fordele og ulemper, særligt med henblik på i størst muligt omfang at hindre, at levedygtige virksomheder lukkes, med den konsekvens at kreditorerne konstaterer betydelige tab, og at arbejdspladser går tabt.

Følgende behandles bl.a. på kurset:

Hvad er rekonstruktion? – tvangsakkord og virksomhedsoverdragelse – selskabsretlig rekonstruktion

 • Hvornår og hvorfor er rekonstruktion relevant?

 • Hvordan besluttes og håndteres rekonstruktion?

  • rekonstruktørens rolle – overordnet

  • tillidsmandens rolle – overordnet

  • virksomhedens revisors og/eller advokats rolle, herunder samarbejdsrelationer og omkostningsdækning/-sikring

 Formål

At give kursusdeltagerne en praksisrelateret gennemgang af fordele og ulemper ved evt. rekonstruktionsbehandling som alternativ til frivillig akkord, selskabsretlig omstrukturering eller konkursbehandling.

Målgruppe

Kurset henvender sig til erhvervslivets rådgivere og samarbejdspartnere, hvad enten der er tale om advokater, revisorer eller ansatte i pengeinstitutters juridiske afdelinger, kredit- eller erhvervsafdelinger og ansatte hos SKAT, Insolvens.

Kursusmateriale

Alle deltagere får udleveret kursusmateriale med relevant lovgivning, retspraksis, eksempler, tjeklister og oversigtsskemaer.

Lektioner

3½ eller 7 lektioner. Indholdet er overordnet det samme i begge kurser, men i det korte kursus er der i højere grad tale om en oversigtsgennemgang for personer med (betydeligt) basiskendskab til rekonstruktionslovgivningen og -processen.

Ud over Jens Paulsen fra DAHL er Carsten Bo Jensen, statsautoriseret revisor fra Vistisen+Lunde underviser på dette kursus.

 

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 05. okt. 2017
09:00 - 12:30

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Lone Falkenberg Advokatassistent, arbejds- & insolvensret lfa@dahllaw.dk +45 88 91 92 70

Forretningsområder

Konkurs og rekonstruktion

Ansættelsesret for revisorer

 • Overenskomstdækkede ktr. ikke-overenskomstdækkede virksomheder

 • Retsstillingen i henhold til tiltrædelsesoverenskomster

 • Overenskomstmæssige forpligtelser ad bagvejen – også for ikke-overenskomstdækkede virksomheder

 • Arbejdsgiverens ledelsesret og i særdeleshed ledelsespligt for at minimere risikoen for betaling af godtgørelse ved opsigelse

 • Håndtering af sygdom under ansættelsen og i forbindelse med opsigelse

 • Lønmodtageres og arbejdsgiveres loyalitetspligt

 • Konkurrencebegrænsende klausuler – konkurrence-, kunde-, royalty- og fastholdelsesklausuler

 • Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

 • Fordele og ulemper ved fritstilling. 

Formål

At give kursusdeltagerne en praksisrelateret gennemgang af væsentlige ansættelsesretlige problemstillinger både under ansættelsen og i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør, herunder forskellen på overenskomstdækkede og ikke-overenskomstdækkede virksomheder.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der på (semi-)professionelt niveau beskæftiger sig med rådgivning i ansættelsesforhold, hvor denne rådgivning primært er sekundær i forhold til revisors mere primære rådgivningsopgaver. 

Kursusmateriale

Alle deltagere får udleveret kursusmateriale med relevant lovgivning, retspraksis, eksempler og tjeklister.

Lektioner

3½ lektioner

 

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 05. okt. 2017
13:00 - 16:30

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Lone Falkenberg Advokatassistent, arbejds- & insolvensret lfa@dahllaw.dk +45 88 91 92 70

Forretningsområder

Arbejds- og ansættelsesret

Om testamenter - for rådgivere (oktober)

Få mere at vide om, hvad testamenter kan bruges til. Der gives en kort oversigt over arvereglerne, men vil ellers ud fra en praktisk synsvinkel gennemgå reglerne om arvingers ret til at udtage og udløse aktiver, successionsrækkefølger, reglerne om værger og forvaltning og evt. båndlæggelse, når en arving er et barn eller af andre grunde er umyndig. Bestemmelser om særeje behandles. Vinklen vil være, hvilke muligheder man har for ved testamente at træffe bestemmelse om sådanne forhold.

(Ved deltagelse i både "Om testamenter" og "Om æpgtepagter og særeje" samme dag er prisen for begge kurser samlet 3.000,- inkl. moms)

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 10. okt. 2017
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent, skatte- & selskabsret usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Forretningsområder

Arv og testamenter

Om ægtepagter og særeje - for rådgivere (oktober)

Få mere at vide om ægtepagter og særejeformer og konstruktioner. Gennemgangen sker ud fra en praktisk synsvinkel de forskellige særejeformer, mulighederne for at kombinere dem og fordele og ulemper herved.

Hvordan kan særeje etableres ved testamente og ved gaver, herunder overdragelser med delvist gaveelement og særejeovervejsler i den forbindelse. Problemstillinger vedrørende sammenblanding af særejemidler med andre midler og konsekvenser heraf behandles sammen med spørgsmål om surrogater og indtægters behandling.

(Ved deltagelse i både "Om testamenter" og "Om æpgtepagter og særeje" samme dag er prisen for begge kurser samlet 3.000,- inkl. moms)

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 10. okt. 2017
13:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent, skatte- & selskabsret usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Forretningsområder

Arv og testamenter

Rekonstruktion - hvad? - hvornår? - hvordan? - muligheder og faldgruber (Aarhus halvdagskursus)

På kurset beskrives indledningsvis, hvad der forstås ved rekonstruktion i henhold til konkursloven i forhold til udenretlige og selskabsretlige rekonstruktioner. Der gives eksempler på, hvornår rekonstruktion er relevant, og hvorledes rekonstruktionsprocessen gennemføres, herunder med fokus på rollefordelingen mellem selskabets revisor og advokat og rekonstruktør og tillidsmand. Kurset har fokus på beskrivelse af rekonstruktionsinstituttets fordele og ulemper, særligt med henblik på i størst muligt omfang at hindre, at levedygtige virksomheder lukkes, med den konsekvens at kreditorerne konstaterer betydelige tab, og at arbejdspladser går tabt.

Følgende behandles bl.a. på kurset:

Hvad er rekonstruktion? – tvangsakkord og virksomhedsoverdragelse – selskabsretlig rekonstruktion

 • Hvornår og hvorfor er rekonstruktion relevant?

 • Hvordan besluttes og håndteres rekonstruktion?

  • rekonstruktørens rolle – overordnet

  • tillidsmandens rolle – overordnet

  • virksomhedens revisors og/eller advokats rolle, herunder samarbejdsrelationer og omkostningsdækning/-sikring

 Formål

At give kursusdeltagerne en praksisrelateret gennemgang af fordele og ulemper ved evt. rekonstruktionsbehandling som alternativ til frivillig akkord, selskabsretlig omstrukturering eller konkursbehandling.

Målgruppe

Kurset henvender sig til erhvervslivets rådgivere og samarbejdspartnere, hvad enten der er tale om advokater, revisorer eller ansatte i pengeinstitutters juridiske afdelinger, kredit- eller erhvervsafdelinger og ansatte hos SKAT, Insolvens.

Kursusmateriale

Alle deltagere får udleveret kursusmateriale med relevant lovgivning, retspraksis, eksempler, tjeklister og oversigtsskemaer.

Lektioner

3½ eller 7 lektioner. Indholdet er overordnet det samme i begge kurser, men i det korte kursus er der i højere grad tale om en oversigtsgennemgang for personer med (betydeligt) basiskendskab til rekonstruktionslovgivningen og -processen.

Ud over Jens Paulsen fra DAHL er Carsten Bo Jensen, statsautoriseret revisor fra Vistisen+Lunde underviser på dette kursus.

 

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 10. okt. 2017
09:00 - 12:30

DAHL Advokatfirma
Åboulevarden 17
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Lone Falkenberg Advokatassistent, arbejds- & insolvensret lfa@dahllaw.dk +45 88 91 92 70

Forretningsområder

Konkurs og rekonstruktion

Ansættelsesret for revisorer

 • Overenskomstdækkede ktr. ikke-overenskomstdækkede virksomheder

 • Retsstillingen i henhold til tiltrædelsesoverenskomster

 • Overenskomstmæssige forpligtelser ad bagvejen – også for ikke-overenskomstdækkede virksomheder

 • Arbejdsgiverens ledelsesret og i særdeleshed ledelsespligt for at minimere risikoen for betaling af godtgørelse ved opsigelse

 • Håndtering af sygdom under ansættelsen og i forbindelse med opsigelse

 • Lønmodtageres og arbejdsgiveres loyalitetspligt

 • Konkurrencebegrænsende klausuler – konkurrence-, kunde-, royalty- og fastholdelsesklausuler

 • Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

 • Fordele og ulemper ved fritstilling. 

Formål

At give kursusdeltagerne en praksisrelateret gennemgang af væsentlige ansættelsesretlige problemstillinger både under ansættelsen og i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør, herunder forskellen på overenskomstdækkede og ikke-overenskomstdækkede virksomheder.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der på (semi-)professionelt niveau beskæftiger sig med rådgivning i ansættelsesforhold, hvor denne rådgivning primært er sekundær i forhold til revisors mere primære rådgivningsopgaver. 

Kursusmateriale

Alle deltagere får udleveret kursusmateriale med relevant lovgivning, retspraksis, eksempler og tjeklister.

Lektioner

3½ lektioner

 

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 10. okt. 2017
13:00 - 16:30

DAHL Advokatfirma
Åboulevarden 17
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Lone Falkenberg Advokatassistent, arbejds- & insolvensret lfa@dahllaw.dk +45 88 91 92 70

Forretningsområder

Arbejds- og ansættelsesret

Konkurrencebegrænsende klausuler - særligt i forhold til overdragelses-, ejer- og samarbejdsaftaler - Aarhus

På kurset gennemgås retsstillingen pr. 1. januar 2016. Efter en introduktion af ansættelsesklausulloven i forhold til ansættelsesaftaler gennemgås samspillet mellem ansættelsesklausuler og overdragelses-, ejer-, og samarbejdsaftaler.

Følgende behandles bl.a. på kurset:

 • Hovedsondringen mellem regulerede klausuler (konkurrence- og kundeklausuler samt kombinerede klausuler) og ikke-lovregulerede klausuler (bl.a. uddannelses-, fastholdelses- (inkl. aktie- eller aktieoptionsbaserede klausuler) og royaltyklausuler).
 • Summarisk gennemgang af retsstillingen pr. 1. januar 2016 i forhold til konkurrence- og kundeklausuler samt kombinerede klausuler med særligt fokus på nyskabelserne pr. 1. januar 2016.

 • Behov for målrettet valg af den ”rigtige” klausul.

 • Konkurrencebegrænsende klausuler i overdragelsesaftaler.

 • Konkurrencebegrænsende klausuler i ejeraftaler.

 • Konkurrencebegrænsende klausuler i samarbejdsaftaler (aftaler mellem selvstændige erhvervsdrivende), hvor ingen af parterne har lønmodtagerstatus (jf. ansættelsesklausullovens § 11, stk. 3).

Formål

At give kursusdeltagerne en praksisrelateret gennemgang af lovgivningen om ansættelsesklausuler, både i ansættelsesaftaler og i ejer-, overdragelses- og samarbejdsaftaler.

Målgruppe

Kurset henvender sig til advokater, advokatfuldmægtige, revisorer og andre, der arbejder med ansættelsesret, selskabsret eller M&A-transaktioner og i denne egenskab skal rådgive om valg af relevant ansættelsesklausul/konkurrencebegrænsende klausul.

Kursusmateriale

Alle deltagere får udleveret kursusmateriale med relevant lovgivning, retspraksis, eksempler og oversigtsskema.

Lektioner

3½ lektioner.

 

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 25. okt. 2017
09:00 - 12:30

DAHL Advokatfirma
Åboulevarden 17
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Lone Falkenberg Advokatassistent, arbejds- & insolvensret lfa@dahllaw.dk +45 88 91 92 70

Konkurrencebegænsende klausuler - særligt i forhold til overdragelses- ejer- og samarbejdsaftaler - Aarhus

På kurset gennemgås retsstillingen pr. 1. januar 2016. Efter en introduktion af ansættelsesklausukkiven i forhold til ansættelsesaftaler gennemgås samspillet mellem ansættelsesklausuler og overdragelses-, ejer-, og samarbejdsaftaler.
Følgende behandles bl.a. på kurset:
- Hovedsondringen mellem regulerede klausuler (konkurrence- og kundeklausuler samt kombinerede klausuler) og ikke-lovregulerede klausuler (bl.a. uddannelses-, fastholdelses-, (inkl. aktie- eller aktieoptionsbaserede klausuler) og royaltyklausuler).
- Summarisk gennemgang af retsstillingen pr. 1. januar 2016 i forhold til konkurrence- og kundeklausuler samt kombinerede klausuler med særligt fokus på nyskabelserne pr. 1. januar 2016.
- Behov for målrettet valg af den "rigtige" klausul.
- Konkurrencebegrænsende klausuler i overdragelsesaftaler.
- Konkurrencebegrænsende klausuler i ejeraftaler.
Konkurrencebegrænsende klausuler i samarbejdsaftaler (aftaler mellem selvstændige erhvervsdrivende), hvor ingen af parterne har lønmodtagerstatus (jf. ansættelsesklausullovens § 11, stk. 3).

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 25. okt. 2017
09:00 - 12:30

DAHL Advokatfirma
Åboulevarden 17
8000 Aarhus C Vis på kort

Kontakt info

Rikke Freund Thinggaard Administrationsmedarbejder rft@dahllaw.dk +45 88 91 94 37

Forretningsområder

Konkurrenceret

Immaterielle rettigheder i ansættelsesretten - Herning

Et af de mest værdifulde aktiver for virksomheder kan være immaterielle aktiver i form af varemærker, designs, patenter og opfindelser og know-how. Men hvordan står virksomheder i forhold til de medarbejdere, som deltager i frembringelsen af sådanne rettigheder?
På dette kursus gennemgår vi, hvad virksomheder skal være opmærksom på i forhold til deres medarbejdere, og vi giver gode råd til ansættelseskontrakter mv., så virksomhedens værdier kan sikres bedst muligt.
På kurset gennemgår vi emner som:
- Patenter i ansættelsesforhold
- Varemærker i ansættelsesforhold
- Designs i ansættelsesforhold
- Ophavsret i ansættelsesforhold
- Know-how i ansættelsesforhold

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 25. okt. 2017
10:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Kontakt info

Rikke Freund Thinggaard Administrationsmedarbejder rft@dahllaw.dk +45 88 91 94 37

Forretningsområder

IP/Immaterialret

Lejefastsættelse i erhverv og bolig

På kurset vil der blive givet et overblik over reglerne for fastsættelse af leje og lejens størrelse i rene erhvervslejemål, blandede lejemål og boliglejemål. Særligt for boliglejemål vil vi gennemgå både reglerne for lejefastsættelse i kommuner hvor boligreguleringsloven ikke er sat i kraft og i kommuner hvor boligreguleringsloven gælder. Det betyder at vi også giver et overblik over reglerne om omkostningsbestemt leje, lejefastsættelse i forbedrede og gennemgribende forbedrede lejemål og lejefastsættelsen i lejemål som er omfattet af reglerne om fri lejefastsættelse.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 26. okt. 2017
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent, skatte- & selskabsret usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Forretningsområder

Lejeret
Fast ejendom

Lejefastsættelse i erhverv og bolig - Herning

På kurset vil der blive givet et overblik over reglerne for fastsættelse af leje og lejens størrelse i rene erhvervslejemål, blandede lejemål og boliglejemål. Særligt for boliglejemål vil vi gennemgå både reglerne for lejefastsættelse i kommuner hvor boligreguleringsloven ikke er sat i kraft og i kommuner hvor boligreguleringsloven gælder. Det betyder at vi også giver et overblik over reglerne om omkostningsbestemt leje, lejefastsættelse i forbedrede og gennemgribende forbedrede lejemål og lejefastsættelsen i lejemål som er omfattet af reglerne om fri lejefastsættelse.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 26. okt. 2017
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Kontakt info

Rikke Freund Thinggaard Administrationsmedarbejder rft@dahllaw.dk +45 88 91 94 37

Forretningsområder

Lejeret

EU Persondataforordningen - Aarhus

EU Persondataforordningen får virkning den 25. maj 2018. Hvad skal man som virksomhed gøre for at overholde reglerne? På dette kursus bliver du klædt på til at kunne træffe de nødvendige beslutninger om, hvad persondataforordningen kommer til at betyde for din viksomhed, og hvordan et databeskyttelsesprogram opbygges

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 31. okt. 2017
10:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Åboulevarden 17
8000 Aarhus C Vis på kort

Kontakt info

Rikke Freund Thinggaard Administrationsmedarbejder rft@dahllaw.dk +45 88 91 94 37

Forretningsområder

Persondata

Nødlidende virksomheder - hvad gør man som revisor? - Herning

 • Aktiv ktr. passiv rådgivning – advarselslamper

 • Håbløsheds(tids)punktet

 • Diagnose – modregnet balance

 • Fristdag og konsekvensen af ikke at etablere fristdag – konkurskarantæne

 • Forebyggelsesmodeller

 • Helbredelsesmodeller

 • Gældssanering i forbindelse med konkurs i forhold til ”almindelig” gældssanering, herunder gældssanering som en del af et rekonstruktionsforslag

 • Omstødelse – principperne og særligt i forhold til omstødelse over for kapitalejeren

 • Lønmodtagere og insolvens, herunder LG-dækning og håndtering af lønmodtagere i insolvenssituationer

Formål

At give kursusdeltagerne en praksisrelateret gennemgang af insolvensretlige problemstillinger, som enhver revisor, der rådgiver nødlidende virksomheder, bør have kendskab til.

Målgruppe

Revisorer på alle niveauer, der kvalificeret bistår kunder i insolvenssituationer og i perioden op til det økonomiske sammenbrud.

Kursusmateriale

Alle deltagere får udleveret kursusmateriale med relevant lovgivning, retspraksis, eksempler og tjeklister.

Lektioner

7 lektioner.

 

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 02. nov. 2017
09:00 - 16:30

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Lone Falkenberg Advokatassistent, arbejds- & insolvensret lfa@dahllaw.dk +45 88 91 92 70

Forretningsområder

Konkurs og rekonstruktion

EU persondataforordningen - Herning

EU-persondataforordningen får virkning den 25. maj 2018. Hvad skal man som virksomhed gøre for at overholde reglerne? På dette kursus bliver du klædt på til at kunne træffe de nødvendige beslutninger om, hvad persondataforordningen kommer til at betyde for din virksomhed, og hvordan et databeskyttelsesprogram opbygges.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 06. nov. 2017
10:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Kontakt info

Rikke Freund Thinggaard Administrationsmedarbejder rft@dahllaw.dk +45 88 91 94 37

Forretningsområder

Persondata

Aktuel moms - Aarhus

Der vil blive sat fokus på årets relevante lovtiltag og nyheder samt udvalgte områder fra praksis.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 07. nov. 2017
14:00 - 17:00

DAHL Advokatfirma
Åboulevarden 17
8000 Aarhus C Vis på kort

Gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent, skatte- & selskabsret usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Nødlidende virksomheder - hvad gør man som revisor? - Roskilde

 • Aktiv ktr. passiv rådgivning – advarselslamper

 • Håbløsheds(tids)punktet

 • Diagnose – modregnet balance

 • Fristdag og konsekvensen af ikke at etablere fristdag – konkurskarantæne

 • Forebyggelsesmodeller

 • Helbredelsesmodeller

 • Gældssanering i forbindelse med konkurs i forhold til ”almindelig” gældssanering, herunder gældssanering som en del af et rekonstruktionsforslag

 • Omstødelse – principperne og særligt i forhold til omstødelse over for kapitalejeren

 • Lønmodtagere og insolvens, herunder LG-dækning og håndtering af lønmodtagere i insolvenssituationer

Formål

At give kursusdeltagerne en praksisrelateret gennemgang af insolvensretlige problemstillinger, som enhver revisor, der rådgiver nødlidende virksomheder, bør have kendskab til.

Målgruppe

Revisorer på alle niveauer, der kvalificeret bistår kunder i insolvenssituationer og i perioden op til det økonomiske sammenbrud.

Kursusmateriale

Alle deltagere får udleveret kursusmateriale med relevant lovgivning, retspraksis, eksempler og tjeklister.

Lektioner

7 lektioner.

 

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 08. nov. 2017
09:00 - 16:30

Scandic Hotel Roskilde
Ved Ringen 2
4000 Roskilde Vis på kort

3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Lone Falkenberg Advokatassistent, arbejds- & insolvensret lfa@dahllaw.dk +45 88 91 92 70

Forretningsområder

Konkurs og rekonstruktion

Erhvervshemmeligheder og know-how - Herning

Mange virksomheder søger løbende at beskytte erhvervshemmeligheder og know-how ved at indgå NDA-aftaler. Ofte tjener sådanne aftaler slet ikke deres formål! På dette kursus gennemgår vi markedsføringslovens regler om beskyttelse af erhvervshemmeligheder, og vi giver et kendskab til det nye EU direktiv om beskyttelse af erhvervshemmeligheder og Know-how. På kurset gennemgår vi bl.a. emner som: Beskyttelse af erhvervshemmeligheder efter markedsføringsloven, beskyttelse af erhvervshemmeligheder i kontraksforhold, beskyttelse af erhvervshemmeligheder i ansættelsesforhold, hvordan udformes og håndhæves fortrolighedsaftaler (NDA), EU direktivet om erhvervshemmeligheder.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 08. nov. 2017
10:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Kontakt info

Rikke Freund Thinggaard Administrationsmedarbejder rft@dahllaw.dk +45 88 91 94 37

Forretningsområder

Markedsførings- og forbrugerret

Aktuel moms - Herning

Der vil blive sat fokus på årets relevante lovtiltag og nyheder samt udvalgte områder fra praksis.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 09. nov. 2017
14:00 - 17:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent, skatte- & selskabsret usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Aktuel moms - Vejle

Der vil blive sat fokus på årets relevante lovtiltag og nyheder samt udvalgte områder fra praksis.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 09. nov. 2017
09:00 - 12:00

Torvehallerne Vejle
Fiskergade 2-8
7100 Vejle Vis på kort

Gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent, skatte- & selskabsret usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rekonstruktion - hvad? - hvornår? - hvordan? - muligheder og faldgruber (Roskilde heldagskursus)

På kurset beskrives indledningsvis, hvad der forstås ved rekonstruktion i henhold til konkursloven i forhold til udenretlige og selskabsretlige rekonstruktioner. Der gives eksempler på, hvornår rekonstruktion er relevant, og hvorledes rekonstruktionsprocessen gennemføres, herunder med fokus på rollefordelingen mellem selskabets revisor og advokat og rekonstruktør og tillidsmand. Kurset har fokus på beskrivelse af rekonstruktionsinstituttets fordele og ulemper, særligt med henblik på i størst muligt omfang at hindre, at levedygtige virksomheder lukkes, med den konsekvens at kreditorerne konstaterer betydelige tab, og at arbejdspladser går tabt.

Følgende behandles bl.a. på kurset:

Hvad er rekonstruktion? – tvangsakkord og virksomhedsoverdragelse – selskabsretlig rekonstruktion

 • Hvornår og hvorfor er rekonstruktion relevant?

 • Hvordan besluttes og håndteres rekonstruktion?

  • rekonstruktørens rolle – overordnet

  • tillidsmandens rolle – overordnet

  • virksomhedens revisors og/eller advokats rolle, herunder samarbejdsrelationer og omkostningsdækning/-sikring

 Formål

At give kursusdeltagerne en praksisrelateret gennemgang af fordele og ulemper ved evt. rekonstruktionsbehandling som alternativ til frivillig akkord, selskabsretlig omstrukturering eller konkursbehandling.

Målgruppe

Kurset henvender sig til erhvervslivets rådgivere og samarbejdspartnere, hvad enten der er tale om advokater, revisorer eller ansatte i pengeinstitutters juridiske afdelinger, kredit- eller erhvervsafdelinger og ansatte hos SKAT, Insolvens.

Kursusmateriale

Alle deltagere får udleveret kursusmateriale med relevant lovgivning, retspraksis, eksempler, tjeklister og oversigtsskemaer.

Lektioner

3½ eller 7 lektioner. Indholdet er overordnet det samme i begge kurser, men i det korte kursus er der i højere grad tale om en oversigtsgennemgang for personer med (betydeligt) basiskendskab til rekonstruktionslovgivningen og -processen.

Ud over Jens Paulsen fra DAHL er Carsten Bo Jensen, statsautoriseret revisor fra Vistisen+Lunde underviser på dette kursus.

 

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 14. nov. 2017
09:00 - 16:30

Scandic Hotel Roskilde
Ved Ringen 2
4000 Roskilde Vis på kort

3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Lone Falkenberg Advokatassistent, arbejds- & insolvensret lfa@dahllaw.dk +45 88 91 92 70

Forretningsområder

Konkurs og rekonstruktion

Skattekontrolloven og skatteindberetningsloven (Retssikkerhedspakke III)

Som et led i en forbedring af retssikkerheden forventes skattekontrolloven at blive ophævet og erstattet af to nye love, nemlig en ny skattekontrollov og en skatteindberetningslov. Arbejdet med reformen af disse regler har pågået over flere år. På kurset vil der blive skabt et overblik over begge love og de regler, der navnlig har betydning for skatteydere og rådgivere – de nye regler i skattekontrolloven om forpligtelse til at udlevere oplysninger, strafansvar m.v. – vil blive gennemgået grundigt.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 15. nov. 2017
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent, skatte- & selskabsret usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Forretningsområder

Person- og selskabsbeskatning

Databehandlingsaftaler - Herning

EU-persondataforordningen får virkning den 25. maj 2018 og forordningen sætter nye og høje krav til indholdet af databehandleraftaler. På dette kursus gennemgår vi kravene til databehandleraftaler, hvilke kommercielle reguleringer der bør og kan medtages i databehandleraftaler, og hvad aftalerne medfører af forpligtelser og rettigheder.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 20. nov. 2017
10:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Kontakt info

Rikke Freund Thinggaard Administrationsmedarbejder rft@dahllaw.dk +45 88 91 94 37

Forretningsområder

Persondata

Afviklings- og rekonstruktionsmodeller - særligt i landbruget - Herning

Kursusindhold

 • Retning: Afvikling eller fortsat drift
  • Afviklinger - salg af virksomhed via konkurs alternativt via rekonstruktion
  • Fortsat drift - akkordering/finansieringsudfordringer, herunder omtale af OIV-regulering
 • Skattemæssige problemstillinger og udfordringer ved de enkelte afviklings- og akkorderingsmodeller, herunder bl.a
  • skatteårets udelelighed, særligt set i forhold til rekonstruktionsperiodens maksimale længde
  • retserhvervelsesprincippet
  • skats stiftelsestidspunkt og muligheder/ikke muligheder for at blive omfattet af saneringstiltag
  • skattefrihed ved konkurs ktr. skattepligt ved rekonstruktionsbehandling og frivillig akkord
 • Underskudshåndtering dels bortfald ved konkurs, dels begrænsning ved rekonstruktion og frivillig akkord

Formål

At give kursusdeltagerne en praksisrelateret gennemgang af muligheder og begrænsninger ved afviklinger og rekonstruktioner, herunder den praktiske håndtering af eventualkrav, særligt skattekrav.

Målgruppe

Kurset henvender sig til erhvervslivets rådgivere og samarbejdspartnere, hvad enten der er tale om advokater, revisorer eller ansatte i pengeinstitutters juridiske afdelinger, kredit- eller erhvervsafdelinger og ansatte i SKAT Insolvens.

Kursusmateriale

Alle deltagere får udleveret kursusmateriale med relevant lovgivning, retspraksis, eksempler og tjeklister.

Lektioner

7 lektioner.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 21. nov. 2017
09:00 - 16:30

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Lone Falkenberg Advokatassistent, arbejds- & insolvensret lfa@dahllaw.dk +45 88 91 92 70

Forretningsområder

Konkurs og rekonstruktion

Nødlidende virksomheder - hvad gør man som revisor? - Aarhus

 • Aktiv ktr. passiv rådgivning – advarselslamper

 • Håbløsheds(tids)punktet

 • Diagnose – modregnet balance

 • Fristdag og konsekvensen af ikke at etablere fristdag – konkurskarantæne

 • Forebyggelsesmodeller

 • Helbredelsesmodeller

 • Gældssanering i forbindelse med konkurs i forhold til ”almindelig” gældssanering, herunder gældssanering som en del af et rekonstruktionsforslag

 • Omstødelse – principperne og særligt i forhold til omstødelse over for kapitalejeren

 • Lønmodtagere og insolvens, herunder LG-dækning og håndtering af lønmodtagere i insolvenssituationer

Formål

At give kursusdeltagerne en praksisrelateret gennemgang af insolvensretlige problemstillinger, som enhver revisor, der rådgiver nødlidende virksomheder, bør have kendskab til.

Målgruppe

Revisorer på alle niveauer, der kvalificeret bistår kunder i insolvenssituationer og i perioden op til det økonomiske sammenbrud.

Kursusmateriale

Alle deltagere får udleveret kursusmateriale med relevant lovgivning, retspraksis, eksempler og tjeklister.

Lektioner

7 lektioner.

 

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 22. nov. 2017
09:00 - 16:30

DAHL Advokatfirma
Åboulevarden 17
8000 Aarhus C Vis på kort

3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Lone Falkenberg Advokatassistent, arbejds- & insolvensret lfa@dahllaw.dk +45 88 91 92 70

Forretningsområder

Konkurs og rekonstruktion

Afviklings- og rekonstruktionsmodeller - særligt i landbruget - Aarhus

Kursusindhold

 • Retning: Afvikling eller fortsat drift
  • Afviklinger - salg af virksomhed via konkurs alternativt via rekonstruktion
  • Fortsat drift - akkordering/finansieringsudfordringer, herunder omtale af OIV-regulering
 • Skattemæssige problemstillinger og udfordringer ved de enkelte afviklings- og akkorderingsmodeller, herunder bl.a
  • skatteårets udelelighed, særligt set i forhold til rekonstruktionsperiodens maksimale længde
  • retserhvervelsesprincippet
  • skats stiftelsestidspunkt og muligheder/ikke muligheder for at blive omfattet af saneringstiltag
  • skattefrihed ved konkurs ktr. skattepligt ved rekonstruktionsbehandling og frivillig akkord
 • Underskudshåndtering dels bortfald ved konkurs, dels begrænsning ved rekonstruktion og frivillig akkord

Formål

At give kursusdeltagerne en praksisrelateret gennemgang af muligheder og begrænsninger ved afviklinger og rekonstruktioner, herunder den praktiske håndtering af eventualkrav, særligt skattekrav.

Målgruppe

Kurset henvender sig til erhvervslivets rådgivere og samarbejdspartnere, hvad enten der er tale om advokater, revisorer eller ansatte i pengeinstitutters juridiske afdelinger, kredit- eller erhvervsafdelinger og ansatte i SKAT Insolvens.

Kursusmateriale

Alle deltagere får udleveret kursusmateriale med relevant lovgivning, retspraksis, eksempler og tjeklister.

Lektioner

7 lektioner.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 28. nov. 2017
09:00 - 16:30

DAHL Advokatfirma
Åboulevarden 17
8000 Aarhus C Vis på kort

3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Lone Falkenberg Advokatassistent, arbejds- & insolvensret lfa@dahllaw.dk +45 88 91 92 70

Forretningsområder

Konkurs og rekonstruktion

Afviklings- og rekonstruktionsmodeller - særligt i landbruget - Roskilde

Kursusindhold

 • Retning: Afvikling eller fortsat drift
  • Afviklinger - salg af virksomhed via konkurs alternativt via rekonstruktion
  • Fortsat drift - akkordering/finansieringsudfordringer, herunder omtale af OIV-regulering
 • Skattemæssige problemstillinger og udfordringer ved de enkelte afviklings- og akkorderingsmodeller, herunder bl.a
  • skatteårets udelelighed, særligt set i forhold til rekonstruktionsperiodens maksimale længde
  • retserhvervelsesprincippet
  • skats stiftelsestidspunkt og muligheder/ikke muligheder for at blive omfattet af saneringstiltag
  • skattefrihed ved konkurs ktr. skattepligt ved rekonstruktionsbehandling og frivillig akkord
 • Underskudshåndtering dels bortfald ved konkurs, dels begrænsning ved rekonstruktion og frivillig akkord

Formål

At give kursusdeltagerne en praksisrelateret gennemgang af muligheder og begrænsninger ved afviklinger og rekonstruktioner, herunder den praktiske håndtering af eventualkrav, særligt skattekrav.

Målgruppe

Kurset henvender sig til erhvervslivets rådgivere og samarbejdspartnere, hvad enten der er tale om advokater, revisorer eller ansatte i pengeinstitutters juridiske afdelinger, kredit- eller erhvervsafdelinger og ansatte i SKAT Insolvens.

Kursusmateriale

Alle deltagere får udleveret kursusmateriale med relevant lovgivning, retspraksis, eksempler og tjeklister.

Lektioner

7 lektioner.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 06. dec. 2017
09:00 - 16:30

Scandic Hotel Roskilde
Ved Ringen 2
4000 Roskilde Vis på kort

3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Lone Falkenberg Advokatassistent, arbejds- & insolvensret lfa@dahllaw.dk +45 88 91 92 70

Forretningsområder

Konkurs og rekonstruktion

 • “Jura er ligesom værktøj. Det skal nok virke, hvis det bliver brugt rigtigt!”

  Sine Gry Bækby

  Advokat

  Sine Gry Bækby beskæftiger sig hovedsagligt med entreprise- og byggeret, herunder rådgivning til bygherrer, leverandører og rådgivere. Hun har desuden stor erfaring med at gennemføre syn og skøn samt…

  Se fuld profil
 • “Jeg taler et sprog, du forstår!”

  Jens H. Bangsgaard

  Advokat (H)/Partner

  Jens H. Bangsgaard har møderet for Højesteret, arbejder med behandling af dødsboer og er autoriseret som bobestyrer af dødsboer ved Skifteretten i Herning.Han arbejder endvidere med rådgivning inden…

  Se fuld profil
 • “Jura handler først og fremmest om mennesker og holdninger!”

  Martin Jørgensen

  Advokat (H)/Partner

  Martin Jørgensen er advokat med møderet for Højesteret og har mere end 10 års erfaring med at planlægge generationsskifter og formueoptimering generelt. Han trækker på sin omfattende erfaring…

  Se fuld profil
 • “Engagement og faglighed til det yderste!”

  Kristian Skovsgaard

  Advokat (L) ph.d.

  Kristian Skovsgaards arbejde omfatter primært kontrakter, transaktioner, løbende rådgivning og særligt løsning af konflikter på disse områder. Han har stor erfaring med rets- og voldgiftssager.Det er…

  Se fuld profil
 • “Jeg vil kæmpe for din sag!”

  Søren Ole Nielsen

  Advokat (L)/Partner

  Søren Ole Nielsen er specialist i rådgivning inden for individuel og kollektiv arbejdsret, primært som rådgiver for arbejdsgivere. Han beskæftiger sig med alle ansættelsesretlige aspekter som f.eks.…

  Se fuld profil
 • “Geografisk nærhed, høj faglig kompetence og stor empati.”

  Helle Carlsen

  Advokat (H)/Partner

  Helle Carlsen arbejder med offentlig ret og rådgiver især offentlige myndigheder om bl.a. planret, jordforureningsloven, vandløbslovgivningen, miljøbeskyttelsesloven, kommunalfuldmagt og almindelig…

  Se fuld profil
 • “Jeg er både din rådgiver og repræsentant i forhold, hvor kommercielle og personlige interesser ofte er afgørende faktorer!”

  Heidi Kristine Helbo

  Advokat

  Heidi Kristine Helbo beskæftiger sig med kommercielle og erhvervsretlige forhold og yder rådgivning, der tilgodeser virksomheders forretningsmæssige og kommercielle interesser.Hun har indgående…

  Se fuld profil
 • “Personlig og professionel rådgivning - for mine kunders skyld!”

  Thomas Markert

  Advokat (H)/Partner

  Thomas Markert beskæftiger sig med erhvervsret og særligt insolvensret, generationsskifte/ virksomhedsoverdragelser og retssager.Som certificeret insolvensadvokat beskæftiger arbejder han med…

  Se fuld profil
 • “Jeg finder den bedste løsning til mine klienter.”

  Niels Wulff

  Advokat (H)/Partner

  Niels Wulff rådgiver om byggeriets forhold, særligt om entreprise- og byggeret. Rådgivningen omfatter også kontrakter og sager, der følger med entrepriseaftaler, f.eks. retssager, forsikringssager,…

  Se fuld profil
 • “DAHLs motto "Lige til sagen" handler for mig om at formidle det komplicerede på en tilgængelig måde.”

  Claus Pedersen

  Advokat (L)

  Claus Pedersen arbejder med arbejds- og ansættelsesret samt processager, og han har stor erfaring med at håndtere tvister. Han er en erfaren procedør ved domstolene, og har desuden erfaring med…

  Se fuld profil
Profiler hos DAHL

Kontorer i hele landet

DAHL beskæftiger mere end 200 medarbejdere - heraf 100 jurister. Fra seks lokationer i Danmark yder vi kompetent rådgivning inden for alle tænkelige former for erhvervsjuridiske problemstillinger, nationalt som internationalt.

Læs mere
Kontorer

Aarhus

Kontor

Åboulevarden 17
8000 Aarhus C

København

Kontor

Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K

Esbjerg

Kontor

Dokken 10
6700 Esbjerg

Herning

Kontor

Kaj Munks Vej 4
7400 Herning

Randers

Kontor

Tronholmen 5, 1.
8960 Randers SØ

Viborg

Kontor

Lundborgvej 18
8800 Viborg

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information