Nyheder

Nyheder

Læs juridiske nyheder om højaktuelle emner.

Dato
Forretningsområde
Person- og selskabsbeskatning

Blandede ejendomme - skattemæssige udfordringer

Mens vi venter på en ny vurderingslov, er der forskellige udfordringer for især ejendomme, der både anvendes privat og erhvervsmæssigt.

Dato
Forretningsområde
Øvrigt nyt

Kurser specielt for revisorer og andre rådgivere

Her kan du se DAHL Advokatfirmas kursuskatalog 2017. Kurserne er tilrettelagt specielt for revisorer og andre rådgivere, og det er nemt at tilmelde sig i kataloget. God fornøjelse!

Dato
Forretningsområde
Konkurs og rekonstruktion

Udpegning/valg af kurator - hvem bestemmer?

Et ældre og kendt udsagn siger: Den enes død den andens brød. Det gælder også i relation til fallerede virksomheder og kuratorudpegning/-valg. Artiklens emne er ikke nyt, men spørgsmålet stilles ofte. Bag-grunden for spørgsmålet er som regel, at spørgeren har en opfattelse af, at kurator i visse situationer kan være overordentlig enøjet og udelukkende ser sagen fra hovedkreditors side – den kreditor, der har størst indflydelse på kuratorudpegningen/kuratorvalget.

Dato
Forretningsområde
Konkurs og rekonstruktion

Det kan også være en gave at lade et krav forældes - og så kan det omstødes

Konkurslovens § 64 bestemmer, at gaver, der er givet inden en vis frist før konkursen, kan omstødes. Når en gave bliver omstødt, betyder det, at den, der har modtaget gaven, skal tilbagelevere gaven eller betale et beløb svarende til gavens værdi til konkursboet.

Dato
Forretningsområde
Udbudsret

Gør din virksomhed klar til at byde på offentlige opgaver

Bliv opdateret på den seneste lovgivning og praksis inden for udbudsområdet, så din virksomhed kan byde på offentlige opgaver i 2017. Book os til et højaktuelt seminar om de nye udbudsregler.

Dato
Forretningsområde
Selskabsret

Kommanditisters fradragskonto - ansvarlig indskudskapital og selvskyldnerkaution

I denne artikel behandles spørgsmålet om opgørelse af fradragskontoen for kommanditister i et K/S på grundlag af deres forpligtelse til at indskyde ansvarlig indskudskapital.

Dato
Forretningsområde
Miljø- og planret

Lovforslag om ændring af planloven er fremsat

Regeringen har nu fremsat et lovforslag om en moderniseret planlov, som forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2017.

Dato
Forretningsområde
Konkurs og rekonstruktion

Pas på konkurskarantæne

En konkurs behøver ikke nødvendigvis at sætte en stopper for et fremtidigt virke som selvstændig erhvervsdrivende. Man kan jo prøve igen. Hvis man ikke har styr på bogføringen og andre forpligtelser i sin virksomhed, eller hvis man ikke sørger for at ”aflevere” sin virksomhed, herunder virksomhedens bogholderi på en nogenlunde pæn måde ved konkursen, kan dette dog i en årrække til en vis grad sætte en stopper for fremtidig drift af erhvervsmæssig virksomhed. Denne artikel fokuserer alene på nogle udvalgte spørgsmål i relation til konkurskarantænereglerne, idet det er forfatterens opfattelse, at mange virksomhedsejere og rådgivere ikke har kendskab til konsekvenserne af ”laden stå til”, herunder i forhold til konkurskarantænereglerne, der efterhånden har 3 år på bagen.

Indlæs flere

Tilmeld nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information