Client Academy

Client Academy

Juridisk viden til din virksomhed

Tid
Forretningsområder
Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse Rekonstruktion og anden insolvensretlig rådgivning

Webinar: Få indblik i ændringer i reglerne om rekonstruktion

Reglerne om rekonstruktion er for nyligt ændret for at sikre en hurtigere og billigere proces for den ramte virksomhed. Få indblik i reglerne om rekonstruktion, når DAHLs specialister sætter fokus på nyskabelserne og de muligheder, som ændringerne giver til de udfordrede virksomheder.

Tid
Forretningsområder
Compliance & Risk Skatterådgivning DAC6 – Indberetningspligt Skat, moms og afgifter

Webinar - DAC6 – Obligatorisk indberetning af grænseoverskridende ordninger

DAC6 er navnet på EU-direktivet, som fastsætter reglerne for indberetningspligt for virksomheder, skatteydere, advokater, revisorer, bankrådgivere og øvrige eksterne rådgivere for grænseoverskridende ordninger. Med direktivet bliver der i dansk ret implementeret nye regler i skatteindberetningslovens (SIL) § 46a og 46b og BEK nr. 1634 af 27/12/2019. Reglerne indebærer, at skatteydere, virksomheder og rådgivere pålægges at indberette oplysninger om en grænseoverskridende ordning til skattemyndighederne.

Tid
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Webinar: Vederlagspolitik i almene boligorganisationer

Almene boligorganisationer er ikke underlagt krav om en offentliggjort vederlagspolitik. Alligevel er der store fordele ved at offentliggøre sin politik for vederlag til direktion og bestyrelse i organisationen. Den seneste tids presseomtale af aflønning af direktion og bestyrelse i almene boligorganisationer dokumenterer offentlighedens interesse i emnet, og den understreger vigtigheden i, at reglerne overholdes - både for medlemmerne af ledelsen og for beboerne og for offentligheden.

Webinar: Få indblik i ændringer i reglerne om rekonstruktion

Reglerne om rekonstruktion er for nyligt ændret for at sikre en hurtigere og billigere proces for den ramte virksomhed. Få indblik i reglerne om rekonstruktion, når DAHLs specialister sætter fokus på nyskabelserne og de muligheder, som ændringerne giver til de udfordrede virksomheder. 

Reglerne om rekonstruktion har til formål at forøge mulighederne for at videreføre virksomheder, som i øvrigt er levedygtige, når vi ser bort fra virksomhedens aktuelle økonomiske vanskeligheder.

I lyset af COVID-19 og foranlediget af de økonomiske udfordringer, som corona-restriktionerne har påført mange virksomheder, er der nu gennemført en række ændringer til reglerne om rekonstruktion. Ændringerne, som skal gøre rekonstruktionsreglerne mere smidige og mindre omkostningskrævende, er nu vedtaget og (delvist) trådt i kraft.

Ændringerne indfører bl.a.:

  • At en rekonstruktion kan bringes til ophør, før der er vedtaget en rekonstruktionsplan. Dette uden at skyldner automatisk tages under konkurs (uanset årsagen til ophøret). Indledning af en indenretlig rekonstruktion er således ikke længere ”point of no return”.
  • At det er valgfrit for skyldner, om en regnskabskyndig tillidsmand skal beskikkes ved indledning af rekonstruktionen eller ej. Herved forventes omkostningerne ved en rekonstruktion at blive reduceret.
  • At der kan gennemføres virksomhedsoverdragelser efter en ”fast track”–procedure, som ikke indebærer vedtagelse og stadfæstelse af et rekonstruktionsforslag. Anvendelsen af heraf forudsætter bl.a. rekonstruktørens samtykke, og at proceduren er hensigtsmæssigt for at bevare værdier.
  • En indledende periode af rekonstruktionen - en form for kontrolleret ”timeout” - på op til 8 uger, idet planmødet i skifteretten til afstemning om rekonstruktionsplanen (der før skulle afholdes efter fire uger) uden begrundelse kan begæres udsat af rekonstruktøren med op til fire uger.

Reglerne er nu et relevant værktøj til de ”gule” engagementer, hvor der fortsat er sunde dele af virksomheden, som en rekonstruktion og revideret strategi kan basere sig på. Rekonstruktion kan nu endelig udgøre et reelt alternativ til en konkurs.

På webinaret vil rekonstruktionsspecialisterne Birgitte Jørgensen og Jens Højmark redegøre for ændringerne og kaste lys over, hvad disse vil betyde i praksis.

Webinaret er særdeles relevant for bankrådgivere, revisorer, CFO´er, professionelle bestyrelsesmedlemmer og andre, som arbejder i eller med virksomheder, som er eller kan blive økonomisk udfordret.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 20. maj 2021
08:30 - 09:30

Deltagelse er gratis

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Tilmeldingsfrist

tirsdag 18. maj 2021

Webinar - DAC6 – Obligatorisk indberetning af grænseoverskridende ordninger

Den 25. juni 2018 vedtog EU direktiv 2018/822/EU, populært kaldet DAC6. Danmark inkorporerede direktivet omkring jul ved lov nr. 1573 af 27. december 2019. Loven skal ses i sammenhæng med bekendtgørelse nr. 1634 af 27. december 2019.

DAC6 pålægger mellemmænd og relevante skatteydere at indberette grænseoverskridende ordninger til skattemyndighederne. 

Da indberetningspligten har afsæt i et EU-direktiv, skulle grænseoverskridende ordninger, der er omfattet af regelsættet, og som er foretaget helt tilbage til 25. juni 2018 frem til 31. december 2020, også have været indberettet med frist frem til 28. februar 2021. Fra 1. januar 2021 gælder der en løbende indberetningspligt med en frist på 30 dage. Da forpligtigelsen er ny, er emnet topaktuelt.  

På kurset gennemgås baggrunden for implementeringen i dansk ret. De definitioner, der er fastsat, gennemgås. Herefter gennemgås, hvornår der foreligger en ordning, hvornår den er grænseoverskridende, samt hvad der skal til for at den grænseoverskridende ordning opfylder et af de 15 kendetegn, der er opstillet i regelgrundlaget. Herefter afgrænses mellemmandsbegrebet. Hvem er mellemmand, og hvad dækker den særlige regulering for advokater over, samt hvem er den relevante skatteyder? Herefter gennemgås, hvad der skal indberettes, hvornår der skal ske indberetning, og hvad en manglende indberetning måtte medføre. Regelsættet af sanktioneret med bøder af ikke uvæsentlig størrelse. Kurset giver et samlet overblik over DAC6 på det nuværende stadium.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvkling som fysiske kurser. Afvikles kurserne som webinarer, vil vi udstede kursusbeviser til de revisorer og advokater, der er omfattet af lovpligtig efteruddannelse.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 19. maj 2021.

Vedr. COVID-19 - Vi følger naturligvis myndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer i forhold til afvikling, afstand og hygiejne. Kan kurset ikke afvikles ved fysisk fremmøde, vil kuret i stedet blive afviklet som et webinarer.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 25. maj 2021
09:00 - 12:00

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Webinar: Vederlagspolitik i almene boligorganisationer

Almene boligorganisationer er ikke underlagt krav om en offentliggjort vederlagspolitik. Alligevel er der store fordele ved at offentliggøre sin politik for vederlag til direktion og bestyrelse i organisationen. Den seneste tids presseomtale af aflønning af direktion og bestyrelse i almene boligorganisationer dokumenterer offentlighedens interesse i emnet, og den understreger vigtigheden i, at reglerne overholdes - både for medlemmerne af ledelsen og for beboerne og for offentligheden.

På dette webinar giver vi dig en oversigt over reglerne for vederlag til direktion og bestyrelse i en almen boligorganisation, og hvordan en offentlig vederlagspolitik kan være med til forebygge misforståelser og konflikter om vederlag.

De enkelte emner er:

  • Oversigt over regler for vederlag til direktion og bestyrelse i en
  • almen boligorganisation
  • Konsekvenser af at reglerne ikke overholdes
  • Et eksempel på en offentlig vederlagspolitik
  • Fordele ved en offentlig vederlagspolitik

Der vil afslutningsvis være mulighed for at stille spørgsmål.

Webinaret præsenteres af advokat og partner Torsten Viborg Pedersen, der har mange års erfaring inden for erhvervslejeret, boligret, almenboligret og ejendomsudvikling. Torsten arbejder også med boligfællesskaber, herunder andelsboligforeningers og ejerforeningers retsforhold, ejendomsselskabers retsforhold og forsyningsselskabers retsforhold.

 

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 26. maj 2021
08:30 - 09:15

Pris: Deltagelse er gratis

Tilmeldingsfrist

mandag 24. maj 2021

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne