Client Academy

Client Academy

Juridisk viden til din virksomhed

Tid
Sted Esbjerg
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatterådgivning

Aktuel skat - Esbjerg - april

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som skattemyndighederne har fokus på.

Tid
Sted Aarhus
Forretningsområder
Erhvervs- og boligudlejning Byggelovgivning Byggeri, ejendomme og infrastruktur Almene boliger

Almenboligloven fra A-Z

Kurset er for medarbejdere i almene boligorganisationer og almene administrationsorganisationer, som beskæftiger sig med ledelse og administration af almene boliger.  

Tid
Sted Aarhus
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatterådgivning

Aktuel skat - Aarhus - april

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som skattemyndighederne har fokus på.

Tid
Sted Vissenbjerg - Lokation offentliggøres senere
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatterådgivning

Aktuel skat - Vissenbjerg - april

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som skattemyndighederne har fokus på.

Tid
Sted Offentliggøres senere
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatterådgivning

Aktuel skat - Vejle - april

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som skattemyndighederne har fokus på.

Tid
Sted Aarhus
Forretningsområder
Erhvervs- og boligudlejning Byggeri, ejendomme og infrastruktur Byggelovgivning Almene boliger

Kommunal sagsbehandling og tilsyn med almene boligorganisationer

Kurset er for medarbejdere i kommuner og almene boligorganisationer som beskæftiger sig med eller interesserer sig for den kommunale sagsbehandling og tilsyn med almene boliger og støttet byggeri.

Tid
Sted Aarhus
Forretningsområder
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Byggelovgivning Erhvervs- og boligudlejning Almene boliger

Udbud af byggeri for almene bygherrer, kommuner, tekniske rådgivere og entreprenører

KOM I GANG MED UDBUD OG LÆR AT FORETAGE INDKØB EFTER UDBUDSREGLERNE. Kurset er for ledere og medarbejdere i almene boligorganisationer, kommuner, tekniske rådgivere og entreprenører, som har praktisk erfaring med eller blot interesse for udbudsreglerne.

Tid
Sted Aarhus
Forretningsområder
Entreprise Byggelovgivning Almene boliger Byggeri, ejendomme og infrastruktur Erhvervs- og boligudlejning

Almenlejeloven fra A-Z

Kurset er for medarbejdere i almene boligorganisationer og almene administrationsorganisationer, som beskæftiger sig med beboernes lejemål og andre lejeforhold.  

Aktuel skat - Esbjerg - april

På april-kurserne sættes der fokus på skatteretten i Danmark nu og her. Det indbefatter følgende:

 • Overblik over og indblik i lovtiltag i det seneste halve år
 • Overblik over forventede fremtidige tiltag på lovområdet
 • Indblik i væsentligt ny praksis på det skatteretlige område, opdelt i temaer valgt ud fra praktisk relevans

Samlet giver kurset dig pulsen på, hvad der sker og kommer til at ske på det skatteretlige område, udvalgt ud fra et relevans kriterier.

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvikling af kurset.

Tilmeldingsfrist er mandag den 15. april 2024

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 22. apr. 2024
09:30 - 12:00

DAHL
Dokken 10
6700 Esbjerg Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Almenboligloven fra A-Z

KURSETS INDHOLD: Det er altafgørende at have styr på Almenboligloven, når man administrerer en almen boligvirksomhed. Lovgivningen indeholder regler og retningslinjer for almene boliger, og derfor er det også her, at mange faldgruber opstår.

På dette kursus vil vi gennemgå almenboliglovens regler og de centrale bekendtgørelser til loven. Målet for kurset er at give kursusdeltagerne et indgående kendskab til almenboliglovens regler med henblik på at sætte deltagerne i stand til at identificere almindeligt forekommende problemstillinger og komme med kvalificerede forslag til løsninger. På kurset gennemgår vi følgende:

• Hvad er almen boligvirksomhed, herunder formål og målsætninger
• Retlig organisering af almen boligvirksomhed
• Typer (mærkning) af almene boliger
• Den almene boligorganisations kapitalforhold
• Køb, salg og pantsætning af ejendomme
• Nybyggeri af ejendomme
• Lejefastsættelse udlejning og anvisning af almene boliger
• Vedligeholdelse og istandsættelse
• Finansiering af den almene boligorganisation
• Økonomisk bistand og Udbetaling Danmark
• Regnskabsaflæggelse
• Ustøttede almene boliger
• Sociale institutioner
• Tilsyn


På heldagskurset er der fuld forplejning samt rig mulighed for netværk.

Tilmeldingfrist er torsdag d. 18. april 2024.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 25. apr. 2024
09:30 - 16:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms - Der gives 20 % i rabat ved tilmelding til to eller flere kurser.

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Tilmeldingsfrist

torsdag 18. apr. 2024

Aktuel skat - Aarhus - april

På april-kurserne sættes der fokus på skatteretten i Danmark nu og her. Det indbefatter følgende:

 • Overblik over og indblik i lovtiltag i det seneste halve år
 • Overblik over forventede fremtidige tiltag på lovområdet
 • Indblik i væsentligt ny praksis på det skatteretlige område, opdelt i temaer valgt ud fra praktisk relevans

Samlet giver kurset dig pulsen på, hvad der sker og kommer til at ske på det skatteretlige område, udvalgt ud fra et relevans kriterier.

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvikling af kurset.

Tilmeldingsfrist er torsdag den 18. april 2024.

 

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 25. apr. 2024
09:00 - 11:30

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Aktuel skat - Vissenbjerg - april

På april-kurserne sættes der fokus på skatteretten i Danmark nu og her. Det indbefatter følgende:

 • Overblik over og indblik i lovtiltag i det seneste halve år
 • Overblik over forventede fremtidige tiltag på lovområdet
 • Indblik i væsentligt ny praksis på det skatteretlige område, opdelt i temaer valgt ud fra praktisk relevans

Samlet giver kurset dig pulsen på, hvad der sker og kommer til at ske på det skatteretlige område, udvalgt ud fra et relevans kriterier.

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvikling af kurset.

Tilmeldingsfrist er mandag den 18. april 2024

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 25. apr. 2024
09:00 - 11:30

Vissenbjerg - Lokation offentliggøres senere

Pris: Deltagelse er gratis

Aktuel skat - Vejle - april

På april-kurserne sættes der fokus på skatteretten i Danmark nu og her. Det indbefatter følgende:

 • Overblik over og indblik i lovtiltag i det seneste halve år
 • Overblik over forventede fremtidige tiltag på lovområdet
 • Indblik i væsentligt ny praksis på det skatteretlige område, opdelt i temaer valgt ud fra praktisk relevans

Samlet giver kurset dig pulsen på, hvad der sker og kommer til at ske på det skatteretlige område, udvalgt ud fra et relevans kriterier.

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvikling af kurset.

Tilmeldingsfrist er torsdag den 18. april 2024

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 25. apr. 2024
13:30 - 16:00

Offentliggøres senere

Pris: Deltagelse er gratis

Kommunal sagsbehandling og tilsyn med almene boligorganisationer

KURSETS INDHOLD: På dette kursus giver vi dig en gennemgang af reglerne for kommunernes tilsyn med almene boligorganisationer. Det omhandler blandt andet reglerne for tilsynets organisering, området for tilsyn, tilsynets sagsbehandling, en gennemgang af tilsyns -og håndhævelsesreglerne i Almenboligloven og kommunetilsynet.

Målet med kurset er at give deltagerne en grundig indføring i reglerne for det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer, og dermed give medarbejderne mulighed for at forstå området for tilsynets arbejde, sagsbehandlingsreglerne og tilsynets reaktionsmuligheder, og derved sætte deltagerne i stand til at identificere de almindelige problemstillinger på området og komme med kvalificerede forslag til løsninger.

Vi vil blandt andet gennemgå:
• De almindelige kommunalretlige regler for organisering af tilsynet
• Almenboliglovens regler om tilsyn
• Tilsynets sagsbehandling
• Hjemmelskravet
• Tilsynets reaktionsmuligheder og retshåndhævelse
• Klager
• Det kommunale tilsyn
• Lidt om sektortilsyn

På heldagskurset er der fuld forplejning samt rig mulighed for netværk.

Tilmeldingsfrist er tirsdag d. 7. maj 2024.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 14. maj 2024
09:30 - 16:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms - Der gives 20 % i rabat ved tilmelding til to eller flere kurser.

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Tilmeldingsfrist

tirsdag 07. maj 2024

Udbud af byggeri for almene bygherrer, kommuner, tekniske rådgivere og entreprenører

KURSETS INDHOLD: Udbudsområdet er kendetegnet ved en lang række regler, som kan være komplicerede at arbejde med. Målet for kurset er at give deltagerne et godt kendskab til reglerne i Udbudsloven og Tilbudsloven og sætte deltagerne i stand til at identificere almindeligt forekommende problemstillinger og komme med kvalificerede forslag til løsninger. På dette kursus introducerer vi de centrale elementer fra Udbudsloven, så deltagerne får et overblik over reglerne og de procedurer, som reglerne medfører. Vi dykker også ned i enkelte væsentlige problemstillinger. Endelig inddrager vi også Tilbudsloven.

Kurset vil tage sit udgangspunkt i følgende emner:

• Udbudsreglerne og udbudspligtige kontrakter
• Gennemførelse af udbudsprocedurer
• Udelukkelse og udvælgelse
• Evaluering og tildeling
• Dialog i forbindelse med udbud
• Indkøb under tærskelværdierne
• Kontraktstyring og ændringer
• Håndtering af indsigelser


På heldagskurset er der fuld forplejning samt rig mulighed for netværk.

Tilmeldingsfrist er torsdag d. 9. maj 2024.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 16. maj 2024
09:30 - 16:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms - Der gives 20 % i rabat ved tilmelding til to eller flere kurser.

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Tilmeldingsfrist

torsdag 09. maj 2024

Almenlejeloven fra A-Z

KURSETS INDHOLD: På dette kursus i Almenlejeloven sætter vi dig i stand til at identificere de mest almindeligt forekommende problemstillinger på området og dernæst komme med kvalificerede løsninger. Vi giver dig en grundig indføring i Almenlejelovens regler og tilhørende retspraksis på området. På kurset gennemgår vi følgende:

Almenlejelovens anvendelsesområde
• Lejeaftalen, lejefastsættelse eog lejeregulering
• Lejerens indflytning og mangler ved boligen
• Vedligeholdelse og istandsættelse
• Udlejerens adgang til det lejede
• Lejerens ret til at foretage installationer i og forbedringer af det lejede
• Betaling af leje mv.
• Brugsrettens overgang til andre
• Lejerens brug af det lejede
• Opsigelse og genhusning
• Lejerens fraflytning
• Kort om beboerklagenævn

På heldagskurset er der fuld forplejning samt rig mulighed for netværk.

Tilmeldingsfrist er torsdag d. 16. maj 2024.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 23. maj 2024
09:30 - 16:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms - Der gives 20 % i rabat ved tilmelding til to eller flere kurser.

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Tilmeldingsfrist

torsdag 16. maj 2024

Bæredygtighed for almene boligorganisationer, kommuner, tekniske rådgivere og entreprenører

KURSETS INDHOLD: Bæredygtighedsreguleringen er kendetegnet ved en lang række regler, som ”går i mange retninger”, og hvor det derfor handler om at finde ud af, hvad der gælder for ens egen virksomhed eller organisation. Målet for kurset er at sætte deltagerne i stand til at identificere almindeligt forekommende problemstillinger og komme med kvalificerede forslag til løsninger. På dette kursus har vi derfor valgt fire temaer ud, som vi beskæftiger os med:

Frivillige og tvungne bæredygtighedsregler: Hvad er forskellen på frivillig og tvungen regulering vedrørende bæredygtighed? Her præsenterer vi en lang række af de frivillige ordninger, som man kan tilslutte sig, samt den tvungne EU-regulering og dansk lovgivning om bæredygtighed.

Kontrakter og bæredygtighedsklausuler: Her præsenterer vi forskellige situationer, hvor bæredygtighedsklausuler bruges, eller kan tænkes at blive brugt, og kommer med vores udspil til en rimelig og balanceret brug af bæredygtighedsklausuler i kontrakter.

Udbud og bæredygtighed: Brug af krav til bæredygtighed i forbindelse med udbud. Her ser vi på de muligheder, ordregiver har for at indarbejde krav om bæredygtighed i udbuddet.

Bæredygtighed og beboerdemokrati: Her vil vi komme ind på, hvordan beboerdemokratiet kan komme i spil, når boligorganisationen skal træffe evalg om bæredygtighed, og hvordan man kan bruge reglerne aktivt i beboerdemokratiet.

På heldagskurset er der fuld forplejning samt rig mulighed for netværk.

Tilmeldingsfrist er onsdag d. 22. maj 2024.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 29. maj 2024
09:30 - 16:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms - Der gives 20 % i rabat ved tilmelding til to eller flere kurser.

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Tilmeldingsfrist

onsdag 22. maj 2024

Mailinfo, når DAHLs Revisorkonference 2024 går i luften med tilmeldinger

Du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen tirsdag den 17. september og onsdag den 18. september 2024, hvor vi gentager successen og inviterer til DAHLs Revisorkonference 2024. Ønsker du at modtage en e-mail fra os, når vi er klar med program, tilmelding m.m. for næste års Revisorkonference?

Udfyld formularen nedenfor, så sender vi dig besked, når vi har åbent for den officielle tilmelding.

Ved at udfylde formularen tilmelder du dig ikke konferencen. Du får direkte besked, når det er muligt at tilmelde sig. 

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

17.-18. sept. 2024
09:00 - 17:00

Aktuel moms - Viborg

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for moms og afgifter med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som der er fokus på. Nærmere dagsorden følger.

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 06. november 2024.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 13. nov. 2024
09:00 - 12:00

DAHL
Lundborgvej 18
8800 Viborg Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Forretningsområder

Moms
Skat, moms og afgifter

Aktuel moms - Herning

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for moms og afgifter med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som der er fokus på. Nærmere dagsorden følger.

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 06. november 2024.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 13. nov. 2024
14:00 - 17:00

DAHL
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Forretningsområder

Moms
Skat, moms og afgifter

Aktuel moms - Aarhus

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for moms og afgifter med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som der er fokus på. Nærmere dagsorden følger.

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 07. november 2024

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 14. nov. 2024
09:00 - 12:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Forretningsområder

Moms
Skat, moms og afgifter

Aktuel moms - Vejle

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for moms og afgifter med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som der er fokus på. Nærmere dagsorden følger.

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 07. november 2024.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 14. nov. 2024
14:00 - 17:00

Offentliggøres senere

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Forretningsområder

Moms
Skat, moms og afgifter

Aktuel moms - København

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for moms og afgifter med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som der er fokus på. Nærmere dagsorden følger.

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 13. november 2024.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 20. nov. 2024
13:00 - 16:00

DAHL
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Forretningsområder

Moms
Skat, moms og afgifter

Aktuel skat - Aarhus - december

På december-kurserne sættes der fokus på skatteretten i Danmark nu og her. Det indbefatter følgende:

 • Overblik over og indblik i lovtiltag i det seneste halve år
 • Overblik over forventede fremtidige tiltag på lovområdet
 • Indblik i væsentligt ny praksis på det skatteretlige område, opdelt i temaer valgt ud fra praktisk relevans

Samlet giver kurset dig pulsen på, hvad der sker og kommer til at ske på det skatteretlige område, udvalgt ud fra et relevans kriterier.

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvikling af kurset.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 26. november 2024.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 03. dec. 2024
09:00 - 11:30

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Aktuel skat - Vissenbjerg - december

På december-kurserne sættes der fokus på skatteretten i Danmark nu og her. Det indbefatter følgende:

 • Overblik over og indblik i lovtiltag i det seneste halve år
 • Overblik over forventede fremtidige tiltag på lovområdet
 • Indblik i væsentligt ny praksis på det skatteretlige område, opdelt i temaer valgt ud fra praktisk relevans

Samlet giver kurset dig pulsen på, hvad der sker og kommer til at ske på det skatteretlige område, udvalgt ud fra et relevans kriterier.

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvikling af kurset.

Tilmeldingsfrist er tirsdag d. 26 november 2024.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 03. dec. 2024
09:00 - 11:30

Vissenbjerg - Lokation offentliggøres senere

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Aktuel skat - Vejle - december

På december-kurserne sættes der fokus på skatteretten i Danmark nu og her. Det indbefatter følgende:

 • Overblik over og indblik i lovtiltag i det seneste halve år
 • Overblik over forventede fremtidige tiltag på lovområdet
 • Indblik i væsentligt ny praksis på det skatteretlige område, opdelt i temaer valgt ud fra praktisk relevans

Samlet giver kurset dig pulsen på, hvad der sker og kommer til at ske på det skatteretlige område, udvalgt ud fra et relevans kriterier.

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvikling af kurset.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 26. november 2024

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 03. dec. 2024
13:30 - 16:00

Vejle - Lokation offentliggøres senere

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Aktuel skat - Aalborg - december

På december-kurserne sættes der fokus på skatteretten i Danmark nu og her. Det indbefatter følgende:

 • Overblik over og indblik i lovtiltag i det seneste halve år
 • Overblik over forventede fremtidige tiltag på lovområdet
 • Indblik i væsentligt ny praksis på det skatteretlige område, opdelt i temaer valgt ud fra praktisk relevans

Samlet giver kurset dig pulsen på, hvad der sker og kommer til at ske på det skatteretlige område, udvalgt ud fra et relevans kriterier.

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvikling af kurset.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 27. november 2024

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 04. dec. 2024
14:00 - 16:30

Aalborg - Lokation offentliggøres senere

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Aktuel skat - Viborg - december

På december-kurserne sættes der fokus på skatteretten i Danmark nu og her. Det indbefatter følgende:

 • Overblik over og indblik i lovtiltag i det seneste halve år
 • Overblik over forventede fremtidige tiltag på lovområdet
 • Indblik i væsentligt ny praksis på det skatteretlige område, opdelt i temaer valgt ud fra praktisk relevans

Samlet giver kurset dig pulsen på, hvad der sker og kommer til at ske på det skatteretlige område, udvalgt ud fra et relevans kriterier.

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvikling af kurset.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 27. november 2024

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 04. dec. 2024
09:00 - 11:30

DAHL
Lundborgvej 18
8800 Viborg Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Aktuel skat - Herning - december

På december-kurserne sættes der fokus på skatteretten i Danmark nu og her. Det indbefatter følgende:

 • Overblik over og indblik i lovtiltag i det seneste halve år
 • Overblik over forventede fremtidige tiltag på lovområdet
 • Indblik i væsentligt ny praksis på det skatteretlige område, opdelt i temaer valgt ud fra praktisk relevans

Samlet giver kurset dig pulsen på, hvad der sker og kommer til at ske på det skatteretlige område, udvalgt ud fra et relevans kriterier.

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvikling af kurset.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 28. november 2024.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 05. dec. 2024
13:30 - 16:00

DAHL
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Aktuel skat - Silkeborg - december

På december-kurserne sættes der fokus på skatteretten i Danmark nu og her. Det indbefatter følgende:

 • Overblik over og indblik i lovtiltag i det seneste halve år
 • Overblik over forventede fremtidige tiltag på lovområdet
 • Indblik i væsentligt ny praksis på det skatteretlige område, opdelt i temaer valgt ud fra praktisk relevans

Samlet giver kurset dig pulsen på, hvad der sker og kommer til at ske på det skatteretlige område, udvalgt ud fra et relevans kriterier.

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvikling af kurset.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 28. november 2024.

.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 05. dec. 2024
09:00 - 11:30

Silkeborg - Lokation offentliggøres senere

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Aktuel skat - Struer - december

På december-kurserne sættes der fokus på skatteretten i Danmark nu og her. Det indbefatter følgende:

 • Overblik over og indblik i lovtiltag i det seneste halve år
 • Overblik over forventede fremtidige tiltag på lovområdet
 • Indblik i væsentligt ny praksis på det skatteretlige område, opdelt i temaer valgt ud fra praktisk relevans

Samlet giver kurset dig pulsen på, hvad der sker og kommer til at ske på det skatteretlige område, udvalgt ud fra et relevans kriterier.

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvikling af kurset.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 28. november 2024

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 05. dec. 2024
13:30 - 16:00

Struer - Lokation offentliggøres senere

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Aktuel skat - Esbjerg - december

På december-kurserne sættes der fokus på skatteretten i Danmark nu og her. Det indbefatter følgende:

 • Overblik over og indblik i lovtiltag i det seneste halve år
 • Overblik over forventede fremtidige tiltag på lovområdet
 • Indblik i væsentligt ny praksis på det skatteretlige område, opdelt i temaer valgt ud fra praktisk relevans

Samlet giver kurset dig pulsen på, hvad der sker og kommer til at ske på det skatteretlige område, udvalgt ud fra et relevans kriterier.

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvikling af kurset.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 03. december 2024.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 10. dec. 2024
09:30 - 12:00

DAHL
Dokken 10
6700 Esbjerg Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Aktuel skat - København - december

På december-kurserne sættes der fokus på skatteretten i Danmark nu og her. Det indbefatter følgende:

 • Overblik over og indblik i lovtiltag i det seneste halve år
 • Overblik over forventede fremtidige tiltag på lovområdet
 • Indblik i væsentligt ny praksis på det skatteretlige område, opdelt i temaer valgt ud fra praktisk relevans

Samlet giver kurset dig pulsen på, hvad der sker og kommer til at ske på det skatteretlige område, udvalgt ud fra et relevans kriterier.

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvikling af kurset.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 05. december 2024.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 12. dec. 2024
09:30 - 12:00

DAHL
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne