Client Academy

Client Academy

Juridisk viden til din virksomhed

Tid
Sted Viborg
Rådgivningsområde
Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse

Morgenbriefing: Succes med pant 2

Kom med, når vi sætter fokus på udvalgte emner inden for bl.a. pant, som långiver/panthaver bør være opmærksom på.

Tid
Sted Aarhus
Rådgivningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

Erhvervslejeloven fra A til Z- 2. marts Aarhus

Som udlejer af erhvervslejemål er det afgørende at have kendskab til de juridiske regler for at undgå mulige faldgruber og være på forkant af eventuelle konflikter med lejere eksempelvis i forbindelse med fraflytning og lejeregulering.

Tid
Sted Aarhus
Forretningsområder
Erhvervs- og boligudlejning Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer - 6. marts Aarhus

På dette kursus giver vi dig en gennemgang af reglerne for kommunernes tilsyn med almene boligorganisationer. Det omhandler blandt andet reglerne for tilsynets organisering, området for tilsyn, tilsynets sagsbehandling, en gennemgang af tilsyns -og håndhævelsesreglerne i almenboligloven og kommunetilsynet.

Tid
Sted Aarhus
Rådgivningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

Lejefastsættelse i erhvervs – og boliglejemål. - 7. marts Aarhus

Målgruppen er udlejere, medarbejdere i ejendomsadministrationer, medarbejdere i almene boligselskaber, og andre som professionelt beskæftiger sig med udlejning af fast ejendom. Målet med kurserne er at give deltagerne en teoretisk og praktisk viden om indholdet af de gældende lejeretlige regler og sætte deltagerne i stand til at anvende denne viden i praksis.

Tid
Sted København
Forretningsområder
Erhvervs- og boligudlejning Byggelovgivning Byggeri, ejendomme og infrastruktur Almene boliger

Almenboligloven fra A-Z - 13. marts København

Det er altafgørende at have styr på Almenboligloven, når man administrerer en almen boligvirksomhed. Lovgivningen indeholder regler og retningslinjer for almene boliger, og derfor er det også her, at mange faldgruber opstår. På dette kursus vil vi gennemgå almenboliglovens regler og de centrale bekendtgørelser til loven. Målet for kurset er at give kursusdeltagerne et indgående kendskab til almenboliglovens regler med henblik på at sætte deltagerne i stand til at identificere almindeligt forekommende problemstillinger og komme med kvalificerede forslag til løsninger.

Tid
Sted København
Forretningsområder
Almene boliger Erhvervs- og boligudlejning Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Almenlejeloven fra A-Z - 14.marts København

På dette kursus i Almenlejeloven sætter vi dig i stand til at identificere de mest almindeligt forekommende problemstillinger på området og dernæst komme med kvalificerede løsninger. Vi giver dig en grundig indføring i almenlejelovens regler og tilhørende retspraksis på området.

Tid
Sted København
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Udbudsret – for almene boligorganisationer - 16. marts København

Hvornår er en kontrakt samt en rammeaftale udbudspligtig? Formålet med kurset er at give deltagerne en grundlæggende forståelse af, hvornår en kontrakt og en rammeaftale er udbudspligtig, herunder hvilke regler der gælder for udbud af forskellige typer af kontrakter

Tid
Sted København
Rådgivningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

Erhvervslejeloven fra A til Z- 22. marts København

Som udlejer af erhvervslejemål er det afgørende at have kendskab til de juridiske regler for at undgå mulige faldgruber og være på forkant af eventuelle konflikter med lejere eksempelvis i forbindelse med fraflytning og lejeregulering.

Morgenbriefing: Succes med pant 2

Kom med, når vi sætter fokus på udvalgte emner inden for bl.a. pant, som långiver/panthaver bør være opmærksom på.

Vi vil bl.a. komme omkring følgende emner:

 • Virksomhedspant
 • Forholdet til tinglysningslovens § 47b, stk. 2
 • Betalinger når der er virksomhedspant – kan der ske
  omstødelse?
 • Tiltræden af virksomhedspant
 •  Virksomhedspant og rekonstruktioner
 • Virksomhedspant og forholdet til ejendomsforbehold,
  konsignation, tilbageholdsret og underpant
 • Drift fra lejemål – pant efter tinglysningslovens § 37
 • Omstødelse af nedbringelse grundet coronastøtte
 • Betalinger/pant fra tredjemand

Vi starter med en let morgenanretning fra kl. 08.15.

Eksklusivt oplæg: Skal vi komme til dig?
Vi kommer også gerne ud til din virksomhed og holder et skræddersyet oplæg, der dækker lige præcis jeres behov.  Har det interesse, er du meget velkommen til at kontakte os.

Tilmelding

Der er lukket for tilmelding til dette arrangement

Fakta om arrangementet

torsdag 02. feb. 2023
08:30 - 10:30

DAHL
Lundborgvej 18
8800 Viborg Vis på kort

Deltagelse er gratis

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Tilmeldingsfrist

tirsdag 24. jan. 2023

Erhvervslejeloven fra A til Z- 2. marts Aarhus

Som udlejer af erhvervslejemål er det afgørende at have kendskab til de juridiske regler for at undgå mulige faldgruber og være på forkant af eventuelle konflikter med lejere eksempelvis i forbindelse med fraflytning og lejeregulering.

På dette heldagskursus får du en grundig indføring i erhvervslejeretten ”fra a til z”. Vores hovedfokus er på de problemstillinger, der ofte kan give anledning til problemer for praktikeren. Som deltager får du både teoretisk og praktisk viden om de gældende erhvervslejeretlige regler, blandt andet:

 • Erhvervslejelovens anvendelsesområde
 • Erhvervslejeaftalens indgåelse og fortolkning
 • Driftsregnskaber
 • Fastsættelse af markedsleje og lejeregulering
 • Genforhandlingsklausuler
 • Vedligeholdelse og mangler – afståelse og fremleje
 • Opsigelse af lejer
 • Misligholdelse
 • Istandsættelse og fraflytning
 • Ikrafttrædelsesregler, herunder for lejekontrakter med og uden kombinationsforhold indgået i perioden 1992-1999

Kurset henvender sig til udlejere, medarbejdere i ejendomsadministrationer, i almene boligselskaber og i kommuner og regioner samt andre, som professionelt beskæftiger sig med udlejning af fast ejendom.

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

 • Almenboligloven fra A-Z
 • Almenlejeloven fra A-Z
 • Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer
 • Erhvervslejeloven fra A-Z 
 • Lejefastsættelse i erhvervs – og boliglejemål.
 • Den almennyttige boligforening som bygherre
 • Gennemgang af lejelovens regler for indvendig og udvendige vedligeholdelseskonto, vedligeholdelsesplaner, og reglerne om grundejernes Investeringsfond i Lov om Boligforhold
 • Den gode erhvervslejekontrakt
 • Tilbudspligt
 • Udbudsret - for almene boligorganisationer

På heldagskurset er der fuld forplejning samt rig mulighed for netværk.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 02. mar. 2023
09:30 - 15:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset. Husk -20% rabat ved tilmelding af flere kurser.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Forretningsområder

Erhvervs- og boligudlejning

Tilmeldingsfrist

mandag 20. feb. 2023

Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer - 6. marts Aarhus

På dette kursus giver vi dig en gennemgang af reglerne for kommunernes tilsyn med almene boligorganisationer. Det omhandler blandt andet reglerne for tilsynets organisering, området for tilsyn, tilsynets sagsbehandling, en gennemgang af tilsyns -og håndhævelsesreglerne i almenboligloven og kommunetilsynet.

Målet med kurset er at give deltagerne en grundig indføring i reglerne for det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer, og dermed give medarbejderne mulighed for at forstå området for tilsynets arbejde, sagsbehandlingsreglerne og tilsynets reaktionsmuligheder, og derved sætte deltagerne i stand til at identificere de almindelige problemstillinger på området og komme med kvalificerede forslag til løsninger.

Målgruppe: Medarbejdere i almene boligorganisationer

Kursets indhold:

Vi vil blandt andet gennemgå:

 • De almindelige kommunalretlige regler for organisering af tilsynet
 • Almenboliglovens regler om tilsyn
 • Tilsynets sagsbehandling
 • Hjemmelskravet
 • Tilsynets reaktionsmuligheder og retshåndhævelse
 • Klager
 • Det kommunale tilsyn
 • Lidt om sektortilsyn.

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

 • Almenboligloven fra A-Z
 • Almenlejeloven fra A-Z
 • Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer
 • Erhvervslejeloven fra A-Z 
 • Lejefastsættelse i erhvervs – og boliglejemål.
 • Den almennyttige boligforening som bygherre
 • Gennemgang af lejelovens regler for indvendig og udvendige vedligeholdelseskonto, vedligeholdelsesplaner, og reglerne om grundejernes Investeringsfond i Lov om Boligforhold
 • Den gode erhvervslejekontrakt
 • Tilbudspligt
 • Udbudsret - for almene boligorganisationer

På heldagskurset er der fuld forplejning samt rig mulighed for netværk.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 06. mar. 2023
09:30 - 15:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset. Husk -20% rabat ved tilmelding af flere kurser.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Tilmeldingsfrist

mandag 27. feb. 2023

Lejefastsættelse i erhvervs – og boliglejemål. - 7. marts Aarhus

Målgruppen er udlejere, medarbejdere i ejendomsadministrationer, medarbejdere i almene boligselskaber, og andre som professionelt beskæftiger sig med udlejning af fast ejendom.

Med fokus på:

 • Lejefastsættelse i småhuse
 • Omkostningsbestemt husleje
 • Tillæg til lejen for individuelle forbedringer
 • Lejen i gennemgribende moderniserede lejemål
 • Lejen i lejemål med ”fri lejefastsættelse”
 • Mere byrdefulde vilkår´s bestemmelsen - og lejers tilbagebetalingskrav
 • Varsling af lejeforhøjelse
 • Ejendoms og lejlighedskonti
 • Lejers tilbagebetalingskrav

Kursusformål: Målet med kurserne er at give deltagerne en teoretisk og praktisk viden om indholdet af de gældende lejeretlige regler og sætte deltagerne i stand til at anvende denne viden i praksis.

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

 • Almenboligloven fra A-Z
 • Almenlejeloven fra A-Z
 • Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer
 • Erhvervslejeloven fra A-Z 
 • Lejefastsættelse i erhvervs – og boliglejemål.
 • Den almennyttige boligforening som bygherre
 • Gennemgang af lejelovens regler for indvendig og udvendige vedligeholdelseskonto, vedligeholdelsesplaner, og reglerne om grundejernes Investeringsfond i Lov om Boligforhold
 • Den gode erhvervslejekontrakt
 • Tilbudspligt
 • Udbudsret - for almene boligorganisationer

På heldagskurset er der fuld forplejning samt rig mulighed for netværk.

 

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 07. mar. 2023
09:30 - 15:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset. Husk -20% rabat ved tilmelding af flere kurser.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Forretningsområder

Erhvervs- og boligudlejning

Tilmeldingsfrist

mandag 20. feb. 2023

Almenboligloven fra A-Z - 13. marts København

Det er altafgørende at have styr på Almenboligloven, når man administrerer en almen boligvirksomhed. Lovgivningen indeholder regler og retningslinjer for almene boliger, og derfor er det også her, at mange faldgruber opstår.

På dette kursus vil vi gennemgå almenboliglovens regler og de centrale bekendtgørelser til loven.

Målet for kurset er at give kursusdeltagerne et indgående kendskab til almenboliglovens regler med henblik på at sætte deltagerne i stand til at identificere almindeligt forekommende problemstillinger og komme med kvalificerede forslag til løsninger.

Målgruppe: Medarbejdere i almene boligorganisationer og almene administrationsorganisationer, som beskæftiger sig med ledelse og administration af almene boliger.

Kursets indhold:

 • Hvad er almen boligvirksomhed, herunder formål og målsætninger.
 • Retlig organisering af almen boligvirksomhed
 • Typer (mærkning) af almene boliger
 • Den almene boligorganisations kapitalforhold
 • Køb, salg og pantsætning af ejendomme
 • Nybyggeri af ejendomme
 • Lejefastsættelse, udlejning og anvisning af almene boliger
 • Vedligeholdelse og istandsættelse
 • Finansiering af den almene boligorganisation
 • Økonomisk bistand og udbetaling Danmark
 • Regnskabsaflæggelse
 • Ustøttede almene boliger
 • Sociale institutioner
 • Tilsyn

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

 • Almenboligloven fra A-Z
 • Almenlejeloven fra A-Z
 • Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer
 • Erhvervslejeloven fra A-Z 
 • Lejefastsættelse i erhvervs – og boliglejemål.
 • Den almennyttige boligforening som bygherre
 • Gennemgang af lejelovens regler for indvendig og udvendige vedligeholdelseskonto, vedligeholdelsesplaner, og reglerne om grundejernes Investeringsfond i Lov om Boligforhold
 • Den gode erhvervslejekontrakt
 • Tilbudspligt
 • Udbudsret - for almene boligorganisationer

På heldagskurset er der fuld forplejning samt rig mulighed for netværk.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 13. mar. 2023
09:30 - 15:00

DAHL
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset. Husk -20% rabat ved tilmelding af flere kurser.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Tilmeldingsfrist

mandag 06. mar. 2023

Almenlejeloven fra A-Z - 14.marts København

å dette kursus i Almenlejeloven sætter vi dig i stand til at identificere de mest almindeligt forekommende problemstillinger på området og dernæst komme med kvalificerede løsninger. Vi giver dig en grundig indføring i almenlejelovens regler og tilhørende retspraksis på området.

Målgruppe:  Medarbejdere i almene boligorganisationer og almene administrationsorganisationer, som beskæftiger sig med beboernes lejemål og andre lejeforhold.

Kursets indhold:

 • Almenlejelovens anvendelsesområde
 • Lejeaftalen, lejefastsættelse og lejeregulering
 • Lejerens indflytning og mangler ved boligen
 • Vedligeholdelse og istandsættelse
 • Udlejerens adgang til det lejede
 • Lejerens ret til at foretage installationer i og forbedringer af det lejede
 • Betaling leje mv.
 • Brugsrettens overgang til andre
 • Lejerens brug af det lejede
 • Opsigelse og genhusning
 • Lejerens fraflytning
 • Kort om beboerklagenævn

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

 • Almenboligloven fra A-Z
 • Almenlejeloven fra A-Z
 • Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer
 • Erhvervslejeloven fra A-Z 
 • Lejefastsættelse i erhvervs – og boliglejemål.
 • Den almennyttige boligforening som bygherre
 • Gennemgang af lejelovens regler for indvendig og udvendige vedligeholdelseskonto, vedligeholdelsesplaner, og reglerne om grundejernes Investeringsfond i Lov om Boligforhold
 • Den gode erhvervslejekontrakt
 • Tilbudspligt
 • Udbudsret - for almene boligorganisationer

På heldagskurset er der fuld forplejning samt rig mulighed for netværk.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 14. mar. 2023
09:30 - 15:00

DAHL
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset. Husk -20% rabat ved tilmelding af flere kurser.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Tilmeldingsfrist

mandag 06. mar. 2023

Udbudsret – for almene boligorganisationer - 16. marts København

Hvornår er en kontrakt samt en rammeaftale udbudspligtig?

BESKRIVELSE: Formålet med kurset er at give deltagerne en grundlæggende forståelse af, hvornår en kontrakt og en rammeaftale er udbudspligtig, herunder hvilke regler der gælder for udbud af forskellige typer af kontrakter. 

Kurset indeholder en gennemgang af:  

 • Hvilke typer kontrakter og rammeaftaler der er udbudspligtige, herunder de regler der gælder for indkøb af:
  • Bygge- og anlægsarbejder
  • Tjenesteydelser
  • Vareindkøb
 • Hvordan opgøres kontraktværdien, samt hvordan indgår indkøb i de enkelte afdelinger i opgørelsen.
 • Hvordan håndteres såkaldte ”blandende kontrakter”, samt hvordan identificeres kontraktens hovedformål.
 • Håndteringen af indkøb under tærskelværdierne.

Kurset indeholder desuden en gennemgang af relevant praksis indenfor ovenstående områder.

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

 • Almenboligloven fra A-Z
 • Almenlejeloven fra A-Z
 • Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer
 • Erhvervslejeloven fra A-Z 
 • Lejefastsættelse i erhvervs – og boliglejemål.
 • Den almennyttige boligforening som bygherre
 • Gennemgang af lejelovens regler for indvendig og udvendige vedligeholdelseskonto, vedligeholdelsesplaner, og reglerne om grundejernes Investeringsfond i Lov om Boligforhold
 • Den gode erhvervslejekontrakt
 • Tilbudspligt
 • Udbudsret - for almene boligorganisationer

Der vil være en let morgenmad og frokost samt rig mulighed for netværk.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 16. mar. 2023
09:00 - 12:00

DAHL
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

975,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Tilmeldingsfrist

mandag 06. mar. 2023

Erhvervslejeloven fra A til Z- 22. marts København

Som udlejer af erhvervslejemål er det afgørende at have kendskab til de juridiske regler for at undgå mulige faldgruber og være på forkant af eventuelle konflikter med lejere eksempelvis i forbindelse med fraflytning og lejeregulering.

På dette heldagskursus får du en grundig indføring i erhvervslejeretten ”fra a til z”. Vores hovedfokus er på de problemstillinger, der ofte kan give anledning til problemer for praktikeren. Som deltager får du både teoretisk og praktisk viden om de gældende erhvervslejeretlige regler, blandt andet:

 • Erhvervslejelovens anvendelsesområde
 • Erhvervslejeaftalens indgåelse og fortolkning
 • Driftsregnskaber
 • Fastsættelse af markedsleje og lejeregulering
 • Genforhandlingsklausuler
 • Vedligeholdelse og mangler – afståelse og fremleje
 • Opsigelse af lejer
 • Misligholdelse
 • Istandsættelse og fraflytning
 • Ikrafttrædelsesregler, herunder for lejekontrakter med og uden kombinationsforhold indgået i perioden 1992-1999

Kurset henvender sig til udlejere, medarbejdere i ejendomsadministrationer, i almene boligselskaber og i kommuner og regioner samt andre, som professionelt beskæftiger sig med udlejning af fast ejendom.

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

 • Almenboligloven fra A-Z
 • Almenlejeloven fra A-Z
 • Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer
 • Erhvervslejeloven fra A-Z 
 • Lejefastsættelse i erhvervs – og boliglejemål.
 • Den almennyttige boligforening som bygherre
 • Gennemgang af lejelovens regler for indvendig og udvendige vedligeholdelseskonto, vedligeholdelsesplaner, og reglerne om grundejernes Investeringsfond i Lov om Boligforhold
 • Den gode erhvervslejekontrakt
 • Tilbudspligt
 • Udbudsret - for almene boligorganisationer

På heldagskurset er der fuld forplejning samt rig mulighed for netværk.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 22. mar. 2023
09:30 - 15:00

DAHL
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset. Husk -20% rabat ved tilmelding af flere kurser.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Forretningsområder

Erhvervs- og boligudlejning

Tilmeldingsfrist

mandag 13. mar. 2023

Lejefastsættelse i erhvervs – og boliglejemål. - 23. marts København

Målgruppen er udlejere, medarbejdere i ejendomsadministrationer, medarbejdere i almene boligselskaber, og andre som professionelt beskæftiger sig med udlejning af fast ejendom.

Med fokus på:

 • Lejefastsættelse i småhuse
 • Omkostningsbestemt husleje
 • Tillæg til lejen for individuelle forbedringer
 • Lejen i gennemgribende moderniserede lejemål
 • Lejen i lejemål med ”fri lejefastsættelse”
 • Mere byrdefulde vilkår´s bestemmelsen - og lejers tilbagebetalingskrav
 • Varsling af lejeforhøjelse
 • Ejendoms og lejlighedskonti
 • Lejers tilbagebetalingskrav

Kursusformål: Målet med kurserne er at give deltagerne en teoretisk og praktisk viden om indholdet af de gældende lejeretlige regler og sætte deltagerne i stand til at anvende denne viden i praksis.

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

 • Almenboligloven fra A-Z
 • Almenlejeloven fra A-Z
 • Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer
 • Erhvervslejeloven fra A-Z 
 • Lejefastsættelse i erhvervs – og boliglejemål.
 • Den almennyttige boligforening som bygherre
 • Gennemgang af lejelovens regler for indvendig og udvendige vedligeholdelseskonto, vedligeholdelsesplaner, og reglerne om grundejernes Investeringsfond i Lov om Boligforhold
 • Den gode erhvervslejekontrakt
 • Tilbudspligt
 • Udbudsret - for almene boligorganisationer

På heldagskurset er der fuld forplejning samt rig mulighed for netværk.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 23. mar. 2023
09:30 - 15:00

DAHL
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset. Husk -20% rabat ved tilmelding af flere kurser.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Forretningsområder

Erhvervs- og boligudlejning

Tilmeldingsfrist

mandag 13. mar. 2023

Almenlejeloven fra A-Z- 28. marts Aarhus

På dette kursus i Almenlejeloven sætter vi dig i stand til at identificere de mest almindeligt forekommende problemstillinger på området og dernæst komme med kvalificerede løsninger. Vi giver dig en grundig indføring i almenlejelovens regler og tilhørende retspraksis på området.

Målgruppe:  Medarbejdere i almene boligorganisationer og almene administrationsorganisationer, som beskæftiger sig med beboernes lejemål og andre lejeforhold.

Kursets indhold:

 • Almenlejelovens anvendelsesområde
 • Lejeaftalen, lejefastsættelse og lejeregulering
 • Lejerens indflytning og mangler ved boligen
 • Vedligeholdelse og istandsættelse
 • Udlejerens adgang til det lejede
 • Lejerens ret til at foretage installationer i og forbedringer af det lejede
 • Betaling leje mv.
 • Brugsrettens overgang til andre
 • Lejerens brug af det lejede
 • Opsigelse og genhusning
 • Lejerens fraflytning
 • Kort om beboerklagenævn

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

 • Almenboligloven fra A-Z
 • Almenlejeloven fra A-Z
 • Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer
 • Erhvervslejeloven fra A-Z 
 • Lejefastsættelse i erhvervs – og boliglejemål.
 • Den almennyttige boligforening som bygherre
 • Gennemgang af lejelovens regler for indvendig og udvendige vedligeholdelseskonto, vedligeholdelsesplaner, og reglerne om grundejernes Investeringsfond i Lov om Boligforhold
 • Den gode erhvervslejekontrakt
 • Tilbudspligt
 • Udbudsret - for almene boligorganisationer

På heldagskurset er der fuld forplejning samt rig mulighed for netværk.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 28. mar. 2023
09:30 - 15:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset. Husk -20% rabat ved tilmelding af flere kurser.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Tilmeldingsfrist

mandag 20. mar. 2023

Den almennyttige boligforening som bygherre- 30. marts Aarhus

På kurset gennemgås en byggesag fra start – med valg af entrepriseform og rådgivere, til afslutning ved afleveringen, slutopgørelser og afslutning af eventuelle uenigheder. Der tages udgangspunkt i de praktiske problemer og opgaver, der opstår i enhver byggesag.  

Målgruppe: Kursusdeltagerne forventes at kende til den praktiske tilgang til valg mellem flere entreprisemodeller.

Kursets indhold:

 • De entrepriseretlige aftaleformer:
 • Valg af rådgivere og disses funktioner
 • Betalinger
 • Ekstraarbejder
 • Tidsfristforlængelse og forsinkelse
 • Tvister

Under gennemgangen ses på fordele og ulemper for bygherre ved valg af de forskellige aftaleform. Foruden vurdering af fordele og ulemper i forhold til selve kerneydelsen (byggeriet) ser vi tillige på fordele, ulemper og muligheder i forhold til bæredygtighed /cirkulær økonomi, socialt ansvar mv.  

 • De forskellige rådgiveres rolle og tilknytningsforhold ved de forskellige entrepriseformer

Vi kigger nærmere på rådgiveres rolle og tilknytning til byggeriet ved de forskellige entrepriseformer i forhold til:

 • Projektering
 • Fagtilsyn
 • Bygherretilsyn
 • Budget / økonomi

Under gennemgangen ses på rådgivers roller, sædvanlige ydelsesomfang, mulige ansvar, herunder tids- og økonomiansvar, samt honorering.

Vi gennemgår beslutningen om, hvilken aftaleform der bør vælges. Her kommer vi med input til beslutningsprocessen, når bygherre skal beslutte i hvilken form, et byggeri skal udbydes.

 

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

 • Almenboligloven fra A-Z
 • Almenlejeloven fra A-Z
 • Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer
 • Erhvervslejeloven fra A-Z 
 • Lejefastsættelse i erhvervs – og boliglejemål.
 • Den almennyttige boligforening som bygherre
 • Gennemgang af lejelovens regler for indvendig og udvendige vedligeholdelseskonto, vedligeholdelsesplaner, og reglerne om grundejernes Investeringsfond i Lov om Boligforhold
 • Den gode erhvervslejekontrakt
 • Tilbudspligt
 • Udbudsret - almene boligorganisationer

Kursusbevis sendes efter ønske.

På heldagskurset er der fuld forplejning samt rig mulighed for netværk.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 30. mar. 2023
09:30 - 15:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset. Husk -20% rabat ved tilmelding af flere kurser.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Tilmeldingsfrist

mandag 20. mar. 2023

Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer - 3. april København

På dette kursus giver vi dig en gennemgang af reglerne for kommunernes tilsyn med almene boligorganisationer. Det omhandler blandt andet reglerne for tilsynets organisering, området for tilsyn, tilsynets sagsbehandling, en gennemgang af tilsyns -og håndhævelsesreglerne i almenboligloven og kommunetilsynet.

Målet med kurset er at give deltagerne en grundig indføring i reglerne for det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer, og dermed give medarbejderne mulighed for at forstå området for tilsynets arbejde, sagsbehandlingsreglerne og tilsynets reaktionsmuligheder, og derved sætte deltagerne i stand til at identificere de almindelige problemstillinger på området og komme med kvalificerede forslag til løsninger.

Målgruppe: Medarbejdere i almene boligorganisationer

Kursets indhold:

Vi vil blandt andet gennemgå:

 • De almindelige kommunalretlige regler for organisering af tilsynet
 • Almenboliglovens regler om tilsyn
 • Tilsynets sagsbehandling
 • Hjemmelskravet
 • Tilsynets reaktionsmuligheder og retshåndhævelse
 • Klager
 • Det kommunale tilsyn
 • Lidt om sektortilsyn.

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

 • Almenboligloven fra A-Z
 • Almenlejeloven fra A-Z
 • Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer
 • Erhvervslejeloven fra A-Z 
 • Lejefastsættelse i erhvervs – og boliglejemål.
 • Den almennyttige boligforening som bygherre
 • Gennemgang af lejelovens regler for indvendig og udvendige vedligeholdelseskonto, vedligeholdelsesplaner, og reglerne om grundejernes Investeringsfond i Lov om Boligforhold
 • Den gode erhvervslejekontrakt
 • Tilbudspligt
 • Udbudsret - for almene boligorganisationer

På heldagskurset er der fuld forplejning samt rig mulighed for netværk.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 03. apr. 2023
09:30 - 15:00

DAHL
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset. Husk -20% rabat ved tilmelding af flere kurser.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Tilmeldingsfrist

mandag 27. mar. 2023

Almenboligloven fra A-Z - 13. april Aarhus

Det er altafgørende at have styr på Almenboligloven, når man administrerer en almen boligvirksomhed. Lovgivningen indeholder regler og retningslinjer for almene boliger, og derfor er det også her, at mange faldgruber opstår.

På dette kursus vil vi gennemgå almenboliglovens regler og de centrale bekendtgørelser til loven.

Målet for kurset er at give kursusdeltagerne et indgående kendskab til almenboliglovens regler med henblik på at sætte deltagerne i stand til at identificere almindeligt forekommende problemstillinger og komme med kvalificerede forslag til løsninger.

Målgruppe: Medarbejdere i almene boligorganisationer og almene administrationsorganisationer, som beskæftiger sig med ledelse og administration af almene boliger.

Kursets indhold:

 • Hvad er almen boligvirksomhed, herunder formål og målsætninger.
 • Retlig organisering af almen boligvirksomhed
 • Typer (mærkning) af almene boliger
 • Den almene boligorganisations kapitalforhold
 • Køb, salg og pantsætning af ejendomme
 • Nybyggeri af ejendomme
 • Lejefastsættelse, udlejning og anvisning af almene boliger
 • Vedligeholdelse og istandsættelse
 • Finansiering af den almene boligorganisation
 • Økonomisk bistand og udbetaling Danmark
 • Regnskabsaflæggelse
 • Ustøttede almene boliger
 • Sociale institutioner
 • Tilsyn

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

 • Almenboligloven fra A-Z
 • Almenlejeloven fra A-Z
 • Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer
 • Erhvervslejeloven fra A-Z 
 • Lejefastsættelse i erhvervs – og boliglejemål.
 • Den almennyttige boligforening som bygherre
 • Gennemgang af lejelovens regler for indvendig og udvendige vedligeholdelseskonto, vedligeholdelsesplaner, og reglerne om grundejernes Investeringsfond i Lov om Boligforhold
 • Den gode erhvervslejekontrakt
 • Tilbudspligt
 • Udbudsret - for almene boligorganisationer

På heldagskurset er der fuld forplejning samt rig mulighed for netværk.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 13. apr. 2023
09:30 - 15:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset. Husk -20% rabat ved tilmelding af flere kurser.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Tilmeldingsfrist

mandag 03. apr. 2023

Den almennyttige boligforening som bygherre- 19. april København

På kurset gennemgås en byggesag fra start – med valg af entrepriseform og rådgivere, til afslutning ved afleveringen, slutopgørelser og afslutning af eventuelle uenigheder. Der tages udgangspunkt i de praktiske problemer og opgaver, der opstår i enhver byggesag.  

Målgruppe: Kursusdeltagerne forventes at kende til den praktiske tilgang til valg mellem flere entreprisemodeller.

Kursets indhold:

 • De entrepriseretlige aftaleformer:
 • Valg af rådgivere og disses funktioner
 • Betalinger
 • Ekstraarbejder
 • Tidsfristforlængelse og forsinkelse
 • Tvister

Under gennemgangen ses på fordele og ulemper for bygherre ved valg af de forskellige aftaleform. Foruden vurdering af fordele og ulemper i forhold til selve kerneydelsen (byggeriet) ser vi tillige på fordele, ulemper og muligheder i forhold til bæredygtighed /cirkulær økonomi, socialt ansvar mv.  

 • De forskellige rådgiveres rolle og tilknytningsforhold ved de forskellige entrepriseformer

Vi kigger nærmere på rådgiveres rolle og tilknytning til byggeriet ved de forskellige entrepriseformer i forhold til:

 • Projektering
 • Fagtilsyn
 • Bygherretilsyn
 • Budget / økonomi

Under gennemgangen ses på rådgivers roller, sædvanlige ydelsesomfang, mulige ansvar, herunder tids- og økonomiansvar, samt honorering.

Vi gennemgår beslutningen om, hvilken aftaleform der bør vælges. Her kommer vi med input til beslutningsprocessen, når bygherre skal beslutte i hvilken form, et byggeri skal udbydes.

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH

 • Almenboligloven fra A-Z
 • Almenlejeloven fra A-Z
 • Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer
 • Erhvervslejeloven fra A-Z 
 • Lejefastsættelse i erhvervs – og boliglejemål.
 • Den almennyttige boligforening som bygherre
 • Gennemgang af lejelovens regler for indvendig og udvendige vedligeholdelseskonto, vedligeholdelsesplaner, og reglerne om grundejernes Investeringsfond i Lov om Boligforhold
 • Den gode erhvervslejekontrakt
 • Tilbudspligt
 • Udbudsret - for almene boligorganisationer

Kursusbevis sendes efter ønske.

På heldagskurset er der fuld forplejning samt rig mulighed for netværk.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 19. apr. 2023
09:30 - 15:00

DAHL
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset. Husk -20% rabat ved tilmelding af flere kurser.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Tilmeldingsfrist

mandag 10. apr. 2023

Den gode erhvervslejekontrakt - 19. april Aarhus

Målet med kurset er at give deltagerne en teoretisk og praktisk viden om indholdet af de gældende lejeretlige regler og sætte deltagerne
i stand til at anvende denne viden i praksis.
Målgruppen er udlejere, medarbejdere i ejendomsadministrationer, medarbejdere i almene boligselskaber, og andre som professionelt
beskæftiger sig med udlejning af fast ejendom.

Den gode erhvervslejekontrakt
Med fokus på:

 • Arealoplysninger og opmåling
 • Afgrænsning af formål
 • Risiko for anvendelse af det lejede
 • Vedligeholdelse, istandsættelse og fraflytning
 • Erhvervsbeskyttelse
 • Varsling af lejeforhøjelser og regulering af lejen i henhold til reguleringsklausuler
 • Driftsudgiftsregnskaber
 • Genforhandling
 • Uopsigelighed
 • Projektudlejningsklausuler
 • Afståelse og fremleje
 • Tinglysning og respektpåtegninger

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

 • Almenboligloven fra A-Z
 • Almenlejeloven fra A-Z
 • Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer
 • Erhvervslejeloven fra A-Z 
 • Lejefastsættelse i erhvervs – og boliglejemål.
 • Den almennyttige boligforening som bygherre
 • Gennemgang af lejelovens regler for indvendig og udvendige vedligeholdelseskonto, vedligeholdelsesplaner, og reglerne om grundejernes Investeringsfond i Lov om Boligforhold
 • Den gode erhvervslejekontrakt
 • Tilbudspligt
 • Udbudsret - for almene boligorganisationer

Der vil være en let morgenmad og frokost samt rig mulighed for netværk.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 19. apr. 2023
09:30 - 12:30

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

975,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset. Husk -20% rabat ved tilmelding af flere kurser.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Tilmeldingsfrist

mandag 10. apr. 2023

Tilbudspligt - 25. april Aarhus

Målet med kurset er at give deltagerne en teoretisk og praktisk viden om indholdet af de gældende lejeretlige regler og sætte deltagerne
i stand til at anvende denne viden i praksis.
Målgruppen er udlejere, medarbejdere i ejendomsadministrationer, medarbejdere i almene boligselskaber, og andre som professionelt
beskæftiger sig med udlejning af fast ejendom.

Tilbudspligt
med fokus på:

 • Lejelovens regler om tilbudspligt
 • Ejendomme omfattet af tilbudspligt
 • Overdragelse af selskaber som udløser tilbudspligt
 • Hvordan gennemfører man tilbudspligtproceduren?
 • Hvilke betingelser skal lejer opfylde for at kunne udnytte tilbudspligten?
 • Undtagelser fra tilbudspligten

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

 • Almenboligloven fra A-Z
 • Almenlejeloven fra A-Z
 • Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer
 • Erhvervslejeloven fra A-Z 
 • Lejefastsættelse i erhvervs – og boliglejemål.
 • Den almennyttige boligforening som bygherre
 • Gennemgang af lejelovens regler for indvendig og udvendige vedligeholdelseskonto, vedligeholdelsesplaner, og reglerne om grundejernes Investeringsfond i Lov om Boligforhold
 • Den gode erhvervslejekontrakt
 • Tilbudspligt
 • Udbudsret - for almene boligorganisationer

Der vil være en let morgenmad og frokost samt rig mulighed for netværk.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 25. apr. 2023
09:30 - 12:30

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

975,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset. Husk -20% rabat ved tilmelding af flere kurser.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Tilmeldingsfrist

mandag 17. apr. 2023

Tilbudspligt - 27. april København

Målet med kurset er at give deltagerne en teoretisk og praktisk viden om indholdet af de gældende lejeretlige regler og sætte deltagerne
i stand til at anvende denne viden i praksis.
Målgruppen er udlejere, medarbejdere i ejendomsadministrationer, medarbejdere i almene boligselskaber, og andre som professionelt
beskæftiger sig med udlejning af fast ejendom.

Tilbudspligt
med fokus på:

 • Lejelovens regler om tilbudspligt
 • Ejendomme omfattet af tilbudspligt
 • Overdragelse af selskaber som udløser tilbudspligt
 • Hvordan gennemfører man tilbudspligtproceduren?
 • Hvilke betingelser skal lejer opfylde for at kunne udnytte tilbudspligten?
 • Undtagelser fra tilbudspligten

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

 • Almenboligloven fra A-Z
 • Almenlejeloven fra A-Z
 • Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer
 • Erhvervslejeloven fra A-Z 
 • Lejefastsættelse i erhvervs – og boliglejemål.
 • Den almennyttige boligforening som bygherre
 • Gennemgang af lejelovens regler for indvendig og udvendige vedligeholdelseskonto, vedligeholdelsesplaner, og reglerne om grundejernes Investeringsfond i Lov om Boligforhold
 • Den gode erhvervslejekontrakt
 • Tilbudspligt
 • Udbudsret - for almene boligorganisationer

Der vil være en let morgenmad og frokost samt rig mulighed for netværk.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 27. apr. 2023
09:30 - 12:30

DAHL
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

975,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset. Husk -20% rabat ved tilmelding af flere kurser.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Tilmeldingsfrist

mandag 17. apr. 2023

Den gode erhvervslejekontrakt - 4. maj København

Målet med kurset er at give deltagerne en teoretisk og praktisk viden om indholdet af de gældende lejeretlige regler og sætte deltagerne
i stand til at anvende denne viden i praksis.
Målgruppen er udlejere, medarbejdere i ejendomsadministrationer, medarbejdere i almene boligselskaber, og andre som professionelt
beskæftiger sig med udlejning af fast ejendom.

Den gode erhvervslejekontrakt
Med fokus på:

 • Arealoplysninger og opmåling
 • Afgrænsning af formål
 • Risiko for anvendelse af det lejede
 • Vedligeholdelse, istandsættelse og fraflytning
 • Erhvervsbeskyttelse
 • Varsling af lejeforhøjelser og regulering af lejen i henhold til reguleringsklausuler
 • Driftsudgiftsregnskaber
 • Genforhandling
 • Uopsigelighed
 • Projektudlejningsklausuler
 • Afståelse og fremleje
 • Tinglysning og respektpåtegninger

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

 • Almenboligloven fra A-Z
 • Almenlejeloven fra A-Z
 • Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer
 • Erhvervslejeloven fra A-Z 
 • Lejefastsættelse i erhvervs – og boliglejemål.
 • Den almennyttige boligforening som bygherre
 • Gennemgang af lejelovens regler for indvendig og udvendige vedligeholdelseskonto, vedligeholdelsesplaner, og reglerne om grundejernes Investeringsfond i Lov om Boligforhold
 • Den gode erhvervslejekontrakt
 • Tilbudspligt
 • Udbudsret - for almene boligorganisationer

Der vil være en let morgenmad og frokost samt rig mulighed for netværk.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 04. maj 2023
09:30 - 12:30

DAHL
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

975,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset. Husk -20% rabat ved tilmelding af flere kurser.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Tilmeldingsfrist

mandag 24. apr. 2023

Udbudsret - for almene boligorganisationer - 4. maj Aarhus

Hvornår er en kontrakt samt en rammeaftale udbudspligtig?

BESKRIVELSE: Formålet med kurset er at give deltagerne en grundlæggende forståelse af, hvornår en kontrakt og en rammeaftale er udbudspligtig, herunder hvilke regler der gælder for udbud af forskellige typer af kontrakter. 

Kurset indeholder en gennemgang af:  

 • Hvilke typer kontrakter og rammeaftaler der er udbudspligtige, herunder de regler der gælder for indkøb af:
  • Bygge- og anlægsarbejder
  • Tjenesteydelser
  • Vareindkøb
 • Hvordan opgøres kontraktværdien, samt hvordan indgår indkøb i de enkelte afdelinger i opgørelsen.
 • Hvordan håndteres såkaldte ”blandende kontrakter”, samt hvordan identificeres kontraktens hovedformål.
 • Håndteringen af indkøb under tærskelværdierne.

Kurset indeholder desuden en gennemgang af relevant praksis indenfor ovenstående områder.

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

 • Almenboligloven fra A-Z
 • Almenlejeloven fra A-Z
 • Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer
 • Erhvervslejeloven fra A-Z 
 • Lejefastsættelse i erhvervs – og boliglejemål.
 • Den almennyttige boligforening som bygherre
 • Gennemgang af lejelovens regler for indvendig og udvendige vedligeholdelseskonto, vedligeholdelsesplaner, og reglerne om grundejernes Investeringsfond i Lov om Boligforhold
 • Den gode erhvervslejekontrakt
 • Tilbudspligt
 • Udbudsret - for almene boligorganisationer

Der vil være en let morgenmad og frokost samt rig mulighed for netværk.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 04. maj 2023
09:00 - 12:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

975,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset. Husk -20% rabat ved tilmelding af flere kurser.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Tilmeldingsfrist

mandag 24. apr. 2023

DAHLs Revisorkonference 2023

Du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen tirsdag den den 5. september og onsdag den 6. september 2023, hvor vi gentager successen og inviterer til DAHLs Revisorkonference 2023. Ønsker du at modtage en e-mail fra os, når vi er klar med program, tilmelding m.m. for næste års Revisorkonference?

Udfyld formularen nedenfor, så sender vi dig besked, når vi har åbent for den officielle tilmelding.

Ved at udfylde formularen tilmelder du dig ikke konferencen. Du får direkte besked, når det er muligt at tilmelde sig. 

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

05.-06. sept. 2023
-

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne