Client Academy

Client Academy

Juridisk viden til din virksomhed

Tid
Sted Aarhus
Forretningsområder
Erhvervs- og boligudlejning Byggelovgivning Byggeri, ejendomme og infrastruktur Almene boliger

Almenboligloven fra A-Z

Kurset er for medarbejdere i almene boligorganisationer og almene administrationsorganisationer, som beskæftiger sig med ledelse og administration af almene boliger.  

Tid
Sted Aarhus
Forretningsområder
Erhvervs- og boligudlejning Byggeri, ejendomme og infrastruktur Byggelovgivning Almene boliger

Kommunal sagsbehandling og tilsyn med almene boligorganisationer

Kurset er for medarbejdere i kommuner og almene boligorganisationer som beskæftiger sig med eller interesserer sig for den kommunale sagsbehandling og tilsyn med almene boliger og støttet byggeri.

Tid
Sted Aarhus
Forretningsområder
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Byggelovgivning Erhvervs- og boligudlejning Almene boliger

Udbud af byggeri for almene bygherrer, kommuner, tekniske rådgivere og entreprenører

KOM I GANG MED UDBUD OG LÆR AT FORETAGE INDKØB EFTER UDBUDSREGLERNE. Kurset er for ledere og medarbejdere i almene boligorganisationer, kommuner, tekniske rådgivere og entreprenører, som har praktisk erfaring med eller blot interesse for udbudsreglerne.

Tid
Sted Aarhus
Forretningsområder
Entreprise Byggelovgivning Almene boliger Byggeri, ejendomme og infrastruktur Erhvervs- og boligudlejning

Almenlejeloven fra A-Z

Kurset er for medarbejdere i almene boligorganisationer og almene administrationsorganisationer, som beskæftiger sig med beboernes lejemål og andre lejeforhold.  

Tid
Sted Aarhus
Forretningsområder
Erhvervs- og boligudlejning Byggeri, ejendomme og infrastruktur Byggelovgivning Almene boliger

Bæredygtighed for almene boligorganisationer, kommuner, tekniske rådgivere og entreprenører

KOM I GANG MED BÆREDYGTIGHEDSREGLERNE OG LÆR AT BRUGE REGLERNE I UDBUD, KONTRAKTER OG BEBOERDEMOKRATIET. Kurset er for ledere og medarbejdere i almene boligorganisationer, kommuner, tekniske rådgivere og entreprenører, som har praktisk erfaring med eller bare interesse i at arbejde med reglerne om bæredygtighed.

Almenboligloven fra A-Z

KURSETS INDHOLD: Det er altafgørende at have styr på Almenboligloven, når man administrerer en almen boligvirksomhed. Lovgivningen indeholder regler og retningslinjer for almene boliger, og derfor er det også her, at mange faldgruber opstår.

På dette kursus vil vi gennemgå almenboliglovens regler og de centrale bekendtgørelser til loven. Målet for kurset er at give kursusdeltagerne et indgående kendskab til almenboliglovens regler med henblik på at sætte deltagerne i stand til at identificere almindeligt forekommende problemstillinger og komme med kvalificerede forslag til løsninger. På kurset gennemgår vi følgende:

• Hvad er almen boligvirksomhed, herunder formål og målsætninger
• Retlig organisering af almen boligvirksomhed
• Typer (mærkning) af almene boliger
• Den almene boligorganisations kapitalforhold
• Køb, salg og pantsætning af ejendomme
• Nybyggeri af ejendomme
• Lejefastsættelse udlejning og anvisning af almene boliger
• Vedligeholdelse og istandsættelse
• Finansiering af den almene boligorganisation
• Økonomisk bistand og Udbetaling Danmark
• Regnskabsaflæggelse
• Ustøttede almene boliger
• Sociale institutioner
• Tilsyn


På heldagskurset er der fuld forplejning samt rig mulighed for netværk.

Tilmeldingfrist er torsdag d. 18. april 2024.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 25. apr. 2024
09:30 - 16:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms - Der gives 20 % i rabat ved tilmelding til to eller flere kurser.

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Tilmeldingsfrist

torsdag 18. apr. 2024

Kommunal sagsbehandling og tilsyn med almene boligorganisationer

KURSETS INDHOLD: På dette kursus giver vi dig en gennemgang af reglerne for kommunernes tilsyn med almene boligorganisationer. Det omhandler blandt andet reglerne for tilsynets organisering, området for tilsyn, tilsynets sagsbehandling, en gennemgang af tilsyns -og håndhævelsesreglerne i Almenboligloven og kommunetilsynet.

Målet med kurset er at give deltagerne en grundig indføring i reglerne for det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer, og dermed give medarbejderne mulighed for at forstå området for tilsynets arbejde, sagsbehandlingsreglerne og tilsynets reaktionsmuligheder, og derved sætte deltagerne i stand til at identificere de almindelige problemstillinger på området og komme med kvalificerede forslag til løsninger.

Vi vil blandt andet gennemgå:
• De almindelige kommunalretlige regler for organisering af tilsynet
• Almenboliglovens regler om tilsyn
• Tilsynets sagsbehandling
• Hjemmelskravet
• Tilsynets reaktionsmuligheder og retshåndhævelse
• Klager
• Det kommunale tilsyn
• Lidt om sektortilsyn

På heldagskurset er der fuld forplejning samt rig mulighed for netværk.

Tilmeldingsfrist er tirsdag d. 7. maj 2024.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 14. maj 2024
09:30 - 16:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms - Der gives 20 % i rabat ved tilmelding til to eller flere kurser.

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Tilmeldingsfrist

tirsdag 07. maj 2024

Udbud af byggeri for almene bygherrer, kommuner, tekniske rådgivere og entreprenører

KURSETS INDHOLD: Udbudsområdet er kendetegnet ved en lang række regler, som kan være komplicerede at arbejde med. Målet for kurset er at give deltagerne et godt kendskab til reglerne i Udbudsloven og Tilbudsloven og sætte deltagerne i stand til at identificere almindeligt forekommende problemstillinger og komme med kvalificerede forslag til løsninger. På dette kursus introducerer vi de centrale elementer fra Udbudsloven, så deltagerne får et overblik over reglerne og de procedurer, som reglerne medfører. Vi dykker også ned i enkelte væsentlige problemstillinger. Endelig inddrager vi også Tilbudsloven.

Kurset vil tage sit udgangspunkt i følgende emner:

• Udbudsreglerne og udbudspligtige kontrakter
• Gennemførelse af udbudsprocedurer
• Udelukkelse og udvælgelse
• Evaluering og tildeling
• Dialog i forbindelse med udbud
• Indkøb under tærskelværdierne
• Kontraktstyring og ændringer
• Håndtering af indsigelser


På heldagskurset er der fuld forplejning samt rig mulighed for netværk.

Tilmeldingsfrist er torsdag d. 9. maj 2024.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 16. maj 2024
09:30 - 16:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms - Der gives 20 % i rabat ved tilmelding til to eller flere kurser.

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Tilmeldingsfrist

torsdag 09. maj 2024

Almenlejeloven fra A-Z

KURSETS INDHOLD: På dette kursus i Almenlejeloven sætter vi dig i stand til at identificere de mest almindeligt forekommende problemstillinger på området og dernæst komme med kvalificerede løsninger. Vi giver dig en grundig indføring i Almenlejelovens regler og tilhørende retspraksis på området. På kurset gennemgår vi følgende:

Almenlejelovens anvendelsesområde
• Lejeaftalen, lejefastsættelse eog lejeregulering
• Lejerens indflytning og mangler ved boligen
• Vedligeholdelse og istandsættelse
• Udlejerens adgang til det lejede
• Lejerens ret til at foretage installationer i og forbedringer af det lejede
• Betaling af leje mv.
• Brugsrettens overgang til andre
• Lejerens brug af det lejede
• Opsigelse og genhusning
• Lejerens fraflytning
• Kort om beboerklagenævn

På heldagskurset er der fuld forplejning samt rig mulighed for netværk.

Tilmeldingsfrist er torsdag d. 16. maj 2024.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 23. maj 2024
09:30 - 16:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms - Der gives 20 % i rabat ved tilmelding til to eller flere kurser.

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Tilmeldingsfrist

torsdag 16. maj 2024

Bæredygtighed for almene boligorganisationer, kommuner, tekniske rådgivere og entreprenører

KURSETS INDHOLD: Bæredygtighedsreguleringen er kendetegnet ved en lang række regler, som ”går i mange retninger”, og hvor det derfor handler om at finde ud af, hvad der gælder for ens egen virksomhed eller organisation. Målet for kurset er at sætte deltagerne i stand til at identificere almindeligt forekommende problemstillinger og komme med kvalificerede forslag til løsninger. På dette kursus har vi derfor valgt fire temaer ud, som vi beskæftiger os med:

Frivillige og tvungne bæredygtighedsregler: Hvad er forskellen på frivillig og tvungen regulering vedrørende bæredygtighed? Her præsenterer vi en lang række af de frivillige ordninger, som man kan tilslutte sig, samt den tvungne EU-regulering og dansk lovgivning om bæredygtighed.

Kontrakter og bæredygtighedsklausuler: Her præsenterer vi forskellige situationer, hvor bæredygtighedsklausuler bruges, eller kan tænkes at blive brugt, og kommer med vores udspil til en rimelig og balanceret brug af bæredygtighedsklausuler i kontrakter.

Udbud og bæredygtighed: Brug af krav til bæredygtighed i forbindelse med udbud. Her ser vi på de muligheder, ordregiver har for at indarbejde krav om bæredygtighed i udbuddet.

Bæredygtighed og beboerdemokrati: Her vil vi komme ind på, hvordan beboerdemokratiet kan komme i spil, når boligorganisationen skal træffe evalg om bæredygtighed, og hvordan man kan bruge reglerne aktivt i beboerdemokratiet.

På heldagskurset er der fuld forplejning samt rig mulighed for netværk.

Tilmeldingsfrist er onsdag d. 22. maj 2024.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 29. maj 2024
09:30 - 16:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms - Der gives 20 % i rabat ved tilmelding til to eller flere kurser.

Kontakt info

Maia Skov Administrativ koordinator msk@dahllaw.dk +45 88 91 94 55

Tilmeldingsfrist

onsdag 22. maj 2024

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her