Client Services

Inhouse legal services

Inhouse Legal enhed

Har I behov for juridisk opgaveløsning, men er ikke klar til at ansætte egne jurister og binde jer op på et eller flere årsværk? I vores Inhouse Legal løsning indgår en fast jurist direkte i den daglige drift og ser sig selv som en del af holdet i virksomheden. Vi kalder det for ”true partnership”.

Du kender det måske allerede: Ugentlig kontraktgennemgang og andre juridiske op­gaver havner på CFO’ens eller CEO’ens bord, med det resultat at direktionen bruger for mange af sine ressourcer på administrative opgaver frem for sin kerneopgave – at drive og vækste forretningen. I overvejer derfor at ansætte en virksomhedsjurist – svarende til ét årsværk. Men kan det betale sig?

Vores erfaring er, at det typisk kan svare sig at fastansætte i de situationer, hvor opgavebelastningen er jævn, og hvor der overvejende er tale om standardiseret juridisk arbejde, som ikke kræver nuanceret specialistviden. Hér vil virksomhedsjuristen eller et team af virksomhedsjurister kunne varetage rollen som ”vicevært”, da det interne juridiske arbejde har karakter af volumenarbejde med en lav til mellem kompleksitet.

Men hvis I har brug for dybere specialviden og seniorkompetencer som overblik, forretningsforståelse og sektorviden, kan det være særdeles vanskeligt at lykkes med disse ansættelser. En junior ressource vil ofte være underkvalificeret, mens det kan være svært at tiltrække, fastholde og lønne en senior ressource, som kan dække hele opgavekataloget. Det er vores erfaring at mange klienter har brug for en såkaldt 3-i-1 løsning. Det vil sige, at der kompetencemæssigt måske er brug for en 40 % specialist (kompleks juridisk problemløsning, brancheviden og ledelsessparring), 40 % senioradvokat (kvalitetssikring af selskabsretlig administration, sektorspecifikt kontraktarbejde, m.v.) og 20 % junior (standardiseret arbejde og ”rugbrødsarbejde”). Denne ressource kan man sjældent ansætte sig til, da det er ikke én og samme person.

I disse tilfælde kan det være en rigtig god løsning at etablere en juridisk inhouse-funktion, som varetages af DAHL. Hér er tale om et tæt samarbejde, hvor vi leverer løbende juridisk bistand til din virksomhed, som var vi virksomhedens egne ansatte inhouse-jurister. I får én fast person, som vil være tilknyttet jer, som jeres inhouse jurist. Denne person vil, som led i sit arbejde for jer, løbende trække på de relevante kompetencer hos os, så alle opgaver altid bemandes med den rigtige type af ressource. På den måde vil I efter behov kunne trække på alle vores mere end 200 ansatte, som i princippet vil fungere som jeres back-office. Vel at mærke inden for rammerne af den økonomiske ordning, som vi har aftalt med jer.

En Inhouse Legal enhed kan bl.a. skabe disse fordele for jer:

 • En fast go-to-person, som kender jeres virksomhed, ledergruppe, organisation og stakeholders, og som kan sparre med jer om jeres strategi, strategiske projekter samt nuværende og kommende juridiske projekter
 • En dedikeret ressource, som har indgående viden om jeres risikoprofil og kontraktpolitikker, herunder viden om jeres produkter, services, forretning og markeder
 • Privilegeret adgang til plug-and-play juridisk ekspertviden, knowhow og værktøjer
 • I får omsat jura og anbefalinger til operationelle handlinger og klar intern kommunikation via jeres dedikerede ressource, som er ekstra tæt på jer i dagligdagen
 • Forebyggelse frem for brandslukning
 • Adgang til projektressourcer, som kan sikre styring, overblik og eksekvering, så I kan koncentrere jer om at drive forretningen
 • Øget fleksibilitet – mulighed for skalering i spidsbelastningsperioder eller ved akutte behov
 • I undgår at binde jer op på en fastansættelse, som måske ikke kan levere den værdi, I søger, og I får samtidig en yderst fleksibel, forudsigelig og transparent ordning
 • Der kan tilstræbes budgetsikkerhed inden for rammerne af den økonomiske ordning, I aftaler med os
 • Mulighed for uddannelse og oplæring af interne ressourcer, der evt. skal tage over på et tidspunkt

Konkret gør vi typisk følgende sammen med jer

For at finde frem til den rigtige løsning sammen med jer, skal vi have klarlagt de grundlæggende betingelser for samarbejdet, herunder:

 • Definition af funktionens formål, resultatkrav og omfang, herunder præcisering af de konkrete opgaver og roller, som funktionen skal varetage
 • Afklaring af ressourcer, herunder identifikation af hvem der varetager funktionen fra DAHL, samt hvad ressourceforbruget skal være (timer, dage, uger, måneder)
 • Afklaring af samarbejdsmodel og interessenter, herunder rammerne for igangsætning, opfølgning og løbende evaluering
 • Afklaring af den økonomiske ordning

I nogle tilfælde vil det være fordel for jer, at vi kører et pilotprojekt i jeres organisation med henblik på afklaring af potentialet for etablering af en juridisk inhouse-funktion. Piloten kan eksempelvis gennemføres over en 3-måneders-periode, hvor vi kan danne os et overblik på behovet, opgaverne og ressourceforbruget (en form for ”mini business case”). Herefter ligger vi os fast på, hvorledes den økonomiske ordning skal se ud og igangsætter samarbejdet.  

Priser og cases

Netop den økonomiske ramme kan være afgørende i samarbejdet. Vores erfaring viser, at en klar økonomisk ramme med en fast pris sikrer, at omkostningen til opbygningen og driften en juridisk inhouse-funktion er forudsigelig, transparent og kan budgetteres. Det betyder, at barrieren for at søge juridiske bistand i forbindelse med den løbende drift af forretningen fjernes. Det sikrer tidlig og øget involvering i forretningskritiske opgaver og projekter, hvilket tager risiko ud af forretningen.

Vi har flere relevante klient-cases, hvor vi har opbygget og drevet en juridisk inhouse-funktion, som måske kan have interesse for jer. Vi kigger meget gerne forbi og fortæller om én eller flere af disse cases.  Kontakt gerne én fra vores team nedenfor.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at høre mere om, hvordan et ”true partnership” kan styrke din virksomhed, kan du blot tage fat i din kontaktperson hos DAHL.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne