Client Services

Inhouse legal services

Inhouse Support

Forandringsagendaen har sat sit tydelige præg på den interne juridiske funktion. De krav, som stilles til at få succes som chefjurist eller inhouse jurist, er enorme. Netop derfor oplever vi øget efterspørgsel efter support på den korte og lange bane. Og vi hjælper gerne.

I får ”projektforstoppelse” fra tid til anden. Det er utilfredsstillende, når opgaverne hober sig op, og du ikke har interne kompetencer og/eller hænder i din afdeling til at få løst opgaverne. Det er altid et spørgsmål om, hvornår har vi nok arbejde til et nyt årsværk. Du ved, at du ikke på sigt har opgaver nok til et årsværk. Samtidig brænder det her og nu, og dine folk er i forvejen trætte.

Den juridiske funktion er mere end nogensinde blevet en afgørende enhed i mange virksomheder i forhold til at realisere strategi, ambitioner og mål. Nogle projekter er ”skal-projekter”, som ikke kan fravælges grundet regulering, nye lovkrav eller af kommercielle hensyn. Andre gange er det strategiske projekter og vigtige opgaver, som udspringer af arbejdet med at implementere en koncernstrategi, forretningsstrategi, markedsstrategi, strategi for stabene, osv.

Inhouse juristen skal navigere som betroet rådgiver for topledelsen, kunne tale forretningssprog, mestre risikostyring, være på forkant med forandringer, agere som inspirerende leder og tiltrække talent, finde løsninger under pres, osv. Alt dette kræver prioritering.

Netop derfor oplever vi et stigende behov for, at flere inhouse chefjurister og jurister søger ekstern support, både inden for klassiske kerneopgaver og til mere strategiske forretningsprojekter.

Vores Inhouse Support løsning kan bl.a. skabe disse fordele for jer:

 • Hjælp via ekstra ressourcer og viden, så I kan løfte den daglige servicering af forretningen
 • Deltagelse i interne projekter, som skal gennemføres fra A til Z
 • Acceleration af projekter via vores projektressource, så I kommer hurtigere og nemmere i mål med såvel mindre som store juridiske projekter
 • Periodisk support i spidsbelastningsperioder, hvor der er brug for aflastning eller en overløbsventil
 • Mulighed for at justere på ressourcetrækket undervejs, både op- og nedad, hvis opgaven kræver det outsoucing af non-core juridiske opgaver, som vi kan løse mere effektivt end ved insourcing
 • Vi kan arbejde både on-site og off-site
 • Vi bevæger os lige godt i projektafdelingen som i bestyrelseslokalerne, og vi har erfaring med at supportere på ejer- og C-level niveau og nede i forretningen
 • Vi bidrager til at relevant viden og nye gennemprøvede værktøjer forankres i jeres virksomhed til brug for den fremtidige drift
 • Vi tager løbende et tjek på, at vores support og jeres projekter kører på skinner

Konkret gør vi typisk følgende sammen med jer:

For at finde frem til den rigtige løsning sammen med jer, vil vi typisk gøre følgende, som grundlæggende skal klarlægge betingelserne for samarbejdet:

 • Definition af scope, herunder tydeliggørelse af konkrete opgaver og projekter, vi skal hjælpe med
 • Definition af mål og succeskriterier for disse opgaver og projekter
 • Afklaring af ressourcetræk, herunder identifikation af omfang og nøglepersoner
 • Afklaring af samarbejdsmodel og interessenter, herunder rammerne fra igangsætning, opfølgning og løbende evaluering
 • Afklaring af den økonomiske ramme

Priser og cases

Alt efter jeres behov kan vi levere den nødvendige support med den fleksibilitet, som I har brug for. Hvad enten der er tale om en ad-hoc ressource 1 dag om ugen eller en ressource på fuld tid i perioder, kan vi sikkert finde en attraktiv ordning sammen med jer. Vi tager gerne en uforpligtende snak omkring jeres behov, scope, resultatkrav og en mulig økonomisk ramme.

Vi har flere klientcases, hvor en inhouse support har bidraget med stor succes. Vi kigger meget gerne forbi og fortæller om én eller flere af disse cases.  Kontakt gerne én fra vores team nedenfor.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at høre mere herom, kan du blot tage fat i din kontaktperson hos DAHL.

Har du ikke allerede en fast kontaktperson, kan du kontakte en fra vores Corporate, Compliance & Boards, Proces & IP eller Tech, Entertainment & Data-afdeling, som har solid erfaring med denne løsning:

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne