Client Services

Inhouse legal services

Inhouse Project Management

Har I ikke selv ressourcerne, har vi kompetente projektledere, der i kortere eller længere tid kan lede aktiviteter affødt af vores juridisk og forretningsmæssige rådgivning, eksempelvis eksekvering af generationsskifte, GDPR-modenhedsmåling eller ibrugtagning af LegalTech-system.

Som led i vores juridiske sagsløsning og rådgivning tilbyder vi, at vores klienter kan trække på vores inhouse projektlederfunktion. Det gælder inden for stort set alle juridiske problemstillinger, eksempelvis optimering af persondata-compliance, ved selskabsretlig omstrukturering, håndtering af større rets- og voldgiftssager, eksekvering af et større generationsskifte, anskaffelse og implementering af et større IT-system eller ved modenhedsmåling.

I projektlederenheden har vi ansat cand.merc.’ere og andre profiler med relevant kandidatuddannelse, som vi uddanner som projektledere i DAHL. Vores tilgang til projektledelse sikrer, at sager og projekter gennemføres velstruktureret, så der er den fornødne fremdrift undervejs, og at vi leverer til aftalt tid, mål og kvalitet. Alt efter projektet er det ikke sikkert, at du ønsker at blive dybt involveret i selve projektledelsen. Nogle har præference for at deltage på nogle få møder, hvor delleverancer præsenteres, når der forhandles, eller når kontrakter skal finjusteres, underskrives og overleveres. Vores team af projektledere hjælper typisk bistår vores klienter inden for tre områder: Styringskompetence, implementering og træning/kompetenceudvikling. Det kan f.eks. blive relevant i forbindelse med:

Styringskompetence

Når du som klient skal gennemføre store, komplekse og langvarige opgaver, kan en projektleder bistå med:

 • scoping af projektforløb, milestensplanlægning og deadlines
 • koordinering af projektledermøder og styregruppemøder
 • referater og dokumentation af beslutningsoplæg
 • mobilisering af kritiske inputgivere og interessenter
 • producere kommunikationsleverancer i og omkring projektet

Implementering

Hvis du som klient vil ibrugtage og idriftsætte nogle af vores LegalTech-systemer og -løsninger, kan en projektleder f.eks. bistå med:

 • styring af struktur og projektmapper
 • datamining og upload af relevante dokumenter
 • adgangsstyring, logon-styring, m.v.
 • løbende tilpasning/udbygning af portalen efter dine ønsker
 • løbende vedligehold af portalen og kommunikation af teknisk karakter med brugere

Træning og kompetenceudvikling

Hvis du som klient i større omfang ønsker at forankre inhouse LegalTech-kompetencer, kan en af vores projektledere f.eks. bistå med:

 • screening af potentielle LegalTech-systemer (både dem, vi allerede har i DAHL, og øvrige systemer på markedet)
 • indkøb og idriftsættelse af systemer og løsninger i samarbejde med din organisation
 • introduktion af LegalTech-systemer og -løsninger til brugere og nøglepersoner i din organisation
 • detaljeret træning og uddannelse af brugere og nøglepersoner, f.eks. inden for kontraktstyring, risikostyring, m.v.
 • awareness-kampagner internt i organisationen for at sikre forankring, mobilisering og brug
 • kompetence-workshops med henblik på sparring på tværs af afdelinger, udvikling af best practice i din organisation 

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at benytte DAHLs Inhouse Project Management-service, kan du blot tage fat i din kontaktperson hos DAHL for en dialog herom. Har du ikke allerede en fast kontaktperson, er du velkommen til at kontakte kommerciel direktør Anders Madsen Pedersen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne