Client Services

Compliance Services

DAC6-tjek

Har din virksomhed brug for kompetent hjælp til at identificere og indberette DAC6-indberetningspligtige sager? Hos DAHL har vi stor indsigt i reglerne om grænseoverskridende ordninger. Vi hjælper jer med at identificere og indberette relevante sager, så I overholder DAC6.

DAC6 er kaldenavnet på et EU-direktiv, som fastsætter reglerne for en indberetningspligt for grænseoverskridende ordninger. Indberetningspligten rammer rådgivere og skatteyderen selv. En grænseoverskridende ordning skal indberettes til de danske skattemyndigheder, hvis mindst ét af 15 objektive kendetegn er til stede i den pågældende aftale, transaktion mv. Hvis kendetegnet er opfyldt, da er der en indberetningspligt på 30 dage fra f.eks. rådgivningstidspunktet. Bøden for manglende overholdelse af indberetningsreglerne starter fra 50.000 kr. pr. forseelse for mellemmænd og 25.000 kr. for skatteydere.

DAHL tilbyder en digital løsning – DAC6-TJEK - hvor vi hjælper jer med at identificere om jeres grænseoverskridende sager er indberetningspligtige efter DAC6. Løsningen er baseret på et digitalt spørgeskema, hvor I som ansvarlige for sagen besvarer de stillede spørgsmål. Når alle spørgsmål er besvaret, modtager I en rapport, hvori alle de udfyldte data fremgår. Rapporten valideres herefter af DAHLs specialister. Under valideringen kan der evt. blive behov for at besvare yderligere spørgsmål.

Konstaterer vi, at sagen er indberetningspligtig efter DAC6, hjælper vores specialister ligeledes med indberetningen til Skatteforvaltningen. Rapporten skal gemmes som dokumentation for, at I har forholdt jer til indberetningspligten efter DAC6 i det tilfælde, at I bliver taget ud til kontrol.

Priser

Vi tilbyder DAC6-TJEK som enten abonnentsordning eller afregning fra opgave til opgave. I abonnementsordningen tegner du et abonnement for 12 måneder, hvor prisen vil være kr. 15.000,- pr. år inkl. 4 klip (dvs. mulighed for 4 valideringer samt 1 indberetning). Valideringer herefter koster kr. 2.500,- pr. stk. og yderligere kr. 4.000,- pr. stk. for en indberetning.

Såfremt man ikke indgår en aftale omkring abonnement, så vil prisen være kr. 4.000,- pr. validering og kr. 6.000,- pr. indberetning. Alle priser er ekskl. moms.

Ønsker I at høre mere om DAC6-TJEK, er I velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Brug for hjælp ved overtrædelse af DAC6-indberetningsreglerne?

Hos DAHL tilbyder vi også hjælpe med virksomheder eller mellemmænds manglende, mangelfulde eller for sene indberetning af grænseoverskridende ordninger. Konsekvenserne ved overtrædelse af reglerne er navnlig bøde.

Vi hjælper med at vurdere, om det er berettiget, at der gives en bøde og om hvilken størrelse den skal have. Vores specialister er klar fra første henvendelse om en overtrædelse til en eventuel straffesag. Ønsker I at høre mere om mulighederne for hjælp, hvis reglerne overtrædes, er I velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Hvis du har spørgsmål vedrørende DAC6, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister. Husk at du også kan downloade vores Q&A om DAC6.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne