Client Services

Compliance Services

DAHL ComplianceRoom

Kravene fra virksomhedernes stakeholdere og øgede lovmæssige sanktioner stiller store krav til virksomhedernes compliancehåndtering. DAHL ComplianceRoom er den optimale løsning til effektivisering af håndtering, opfølgning og dokumentation af compliancearbejdet.

Når man arbejder med compliance, får man indsigt i virksomhedens styrker og svagheder. Det er derfor vigtigt, at interne rapporteringer, risikovurderinger og øvrige compliancedokumenter opbevares et sikkert sted, som kun en begrænset personkreds har adgang til. Endvidere er det vigtigt, at compliancearbejdet understøttes af den rigtige metode, som sikrer, at der løbende sker opfølgning på opgaver og kontroller af udvalgte områder. Herved kan der ske indberetning til ledelsen og bestyrelsen. Ledelsen og bestyrelsen kan herefter leve op til sine forpligtelser ved at sikre den fornødne risikostyring.

Det er vores erfaring, at man som compliance manager har langt bedre forudsætninger for at lykkes i en organisation, hvis de understøttende værktøjer kan bistå med at definere væsentlige forhold, som opgaver, roller/ansvar, governance, kontroller, monitorering og indberetning til ledelsen.

Ved hjælp af DAHL ComplianceRoom er der skabt en ”one point of entry”-platform for compliance manageren til at etablere en effektiv overvågning. Som compliance manager opnår man således en række værktøjer, som kan bruges i dagligdagen, og samtidig sikres det, at virksomheden kan dokumentere arbejdet med complianceområdet.

Med DAHL ComplianceRoom får du adgang til disse funktioner:

 • En mappestruktur, der understøtter arbejdet med compliance
 • Sikring af dokumentation – til brug for indberetning til ledelsen
 • Datasikkerhed & løbende backup
 • Adgang via flere devices – PC, laptops, tablets og smartphones
 • Automatiseret hjælp – påmindelser om opgaver, kontroller etc.
 • Nem rettighedsstyring – kun de rette personer har adgang til bestemte dokumenter
 • Overblik & søgefunktion – du kan søge på tværs af og ned i dokumenterne og dermed spare tid og ressourcer
 • Fuld transparens & sporbarhed – logning over alle hændelser i systemet
 • Alle filer er samlet i et virtuelt filhåndteringssystem
 • Log-on-systemet giver jer sikker adgang til jeres filer døgnet rundt
 • Du kan altid nemt og hurtigt finde og præsentere eller printe den dokumentation, du skal bruge, uanset tid og sted

Såfremt du har indgået aftale med DAHL om levering af Compliance-as-a-Service eller DPO-as-a-Service, vil der være gratis adgang til brug af DAHL ComplianceRoom (optil 250 MB).

Ved oprettelse af DAHL ComplianceRoom får I en kort intro til systemet samt vores råd til best practice i forhold til brugen af systemet og samarbejdet mellem jer i forbindelse med systemet.

Vil du vide mere?

Ønsker du at benytte DAHL ComplianceRoom eller høre mere om Compliance-as-a-Service eller DPO-as-a-Service, kan du blot tage fat i din kontaktperson hos DAHL. Har du ikke allerede en fast kontaktperson, kan du kontakte: Søren Wolder eller Frans Skovholm.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne