DAHL Academy

DAHL Academy

Juridisk viden til din virksomhed

Tid
Sted Herning
Forretningsområde
Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse

Insolvensrettens A-Z - Modul 1 - Herning

Modul 1 - Før, op til og i forbindelse med virksomheders økonomiske sammenbrud.

Tid
Sted Ringsted - Nøjagtig lokation oplyses senere
Forretningsområde
Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse

Insolvensrettens A-Z - Modul 1 - Ringsted

Modul 1 - Før, op til og i forbindelse med virksomheders økonomiske sammenbrud.

Tid
Sted Herning
Forretningsområde
Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse

Insolvensrettens A-Z - Modul 2 - Herning

Modul 2 - Konkursrelaterede forhold

Tid
Sted Ringsted - Nøjagtig lokation oplyses senere
Forretningsområde
Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse

Insolvensrettens A-Z - Modul 2 - Ringsted

Modul 2 - Konkursrelaterede forhold

Tid
Sted Herning
Forretningsområde
Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse

Insolvensrettens A-Z - Modul 3 - Herning

Modul 3 – Rekonstruktion – særligt: hvornår og hvorfor? Og kun lidt: hvordan?

Tid
Sted Ringsted - Nøjagtig lokation oplyses senere
Forretningsområde
Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse

Insolvensrettens A-Z - Modul 3 - Ringsted

Modul 3 – Rekonstruktion – særligt: hvornår og hvorfor? Og kun lidt: hvordan?

Tid
Sted Herning
Forretningsområde
Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse

Ledelse af virksomheden, der - måske - kan rekonstrueres

Det kan være vanskeligt at agere i eller rådgive en virksomhed, der får økonomiske udfordringer. For-skellige tiltag for at rette driften kan igangsættes, men i den periode, hvor virksomhedens fortsatte leve-dygtighed er usikker, skal virksomhedens ledelse eller rådgiver være opmærksom på, hvilke dispositioner der foretages, og løbende overveje om en løsning på virksomhedens udfordringer er mulig, eller om driften i stedet bør indstilles.

Tid
Sted Ringsted - Nøjagtig lokation oplyses senere
Forretningsområde
Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse

Insolvensrettens A-Z - Modul 4 - Ringsted

Modul 4 – Frivillige ordninger, gældssanering, eftergivelse af offentlig gæld, konkurskarantæne og tvangsopløsning

Insolvensrettens A-Z - Modul 1 - Herning

Nedennævnte problemstillinger vil bl.a. blive behandlet:

 1. Hvorfor og hvornår er der brug for en modregnet balance og hvordan laves en sådan?
 2. Hvornår, hvorfor og hvordan skal/bør der etableres en frist- eller skæringsdag?
 3. Hvorfor og hvornår er det skattemæssigt hensigtsmæssigt at sætte hælene i?
 4. Hvordan sættes hælene mest hensigtsmæssigt i?
 5. Hvornår og hvorfor er der behov for/krav om kreditorinvolvering?
 6. Hvorfor bør alternativer til konkurs overvejes – i hvis interesse?
 7. Hvorfor redelig opførsel op til frist- og skæringsdag, og hvad er konsekvensen af ikke redelig opførsel?
 8. Hvorledes bliver proaktiv ageren til en win-win-situation for såvel skyldner som marginalpanthaver/panthaver/kreditorerne?
 9. Hvordan vil EU-direktivet om insolvens- og rekonstruktionsbehandling påvirke insolvenstruede virksomheder og disses rådgivere fremover?
 10. Hvorfor er der ”kamp” mellem revisorer og pengeinstitutter om omkostningsdækning op til etablering af skærings-/fristdag?

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 1. september 2020.

Ved deltagelse i flere moduler:

 • Deltagelse i et modul i Insolvensrettens A-Z                      3.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i to moduler i Insolvensrettens A-Z                   5.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i tre moduler i Insolvensrettens A-Z                  7.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fire moduler i Insolvensrettens A-Z                 9.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fem moduler i Insolvensrettens A-Z              10.000 kr. inkl. moms

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 15. sept. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Insolvensrettens A-Z - Modul 1 - Ringsted

Nedennævnte problemstillinger vil bl.a. blive behandlet:

 1. Hvorfor og hvornår er der brug for en modregnet balance og hvordan laves en sådan?
 2. Hvornår, hvorfor og hvordan skal/bør der etableres en frist- eller skæringsdag?
 3. Hvorfor og hvornår er det skattemæssigt hensigtsmæssigt at sætte hælene i?
 4. Hvordan sættes hælene mest hensigtsmæssigt i?
 5. Hvornår og hvorfor er der behov for/krav om kreditorinvolvering?
 6. Hvorfor bør alternativer til konkurs overvejes – i hvis interesse?
 7. Hvorfor redelig opførsel op til frist- og skæringsdag, og hvad er konsekvensen af ikke redelig opførsel?
 8. Hvorledes bliver proaktiv ageren til en win-win-situation for såvel skyldner som marginalpanthaver/panthaver/kreditorerne?
 9. Hvordan vil EU-direktivet om insolvens- og rekonstruktionsbehandling påvirke insolvenstruede virksomheder og disses rådgivere fremover?
 10. Hvorfor er der ”kamp” mellem revisorer og pengeinstitutter om omkostningsdækning op til etablering af skærings-/fristdag?

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 1. september 2020.

Ved deltagelse i flere moduler:

 • Deltagelse i et modul i Insolvensrettens A-Z                      3.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i to moduler i Insolvensrettens A-Z                   5.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i tre moduler i Insolvensrettens A-Z                  7.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fire moduler i Insolvensrettens A-Z                 9.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fem moduler i Insolvensrettens A-Z              10.000 kr. inkl. moms

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 16. sept. 2020
09:00 - 16:00

Ringsted - Nøjagtig lokation oplyses senere

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Insolvensrettens A-Z - Modul 2 - Herning

Nedennævnte problemstillinger vil bl.a. blive behandlet:

 1. Hvorfor er det farligt og muligt ansvarspådragende at passere håbløshedstidspunktet?
 2. Hvornår og hvorfor kan/skal der afsiges konkursdekret?
 3. Hvornår og hvorfor kan konkurs være et relevant inkassomiddel?
 4. Hvorfor kan det være uhensigtsmæssigt at indgive (egen) konkursbegæring umiddelbart før et indkomstårs udløb?
 5. Hvem, hvornår og hvordan udpeges kurator?
 6. Hvorfor har revisor normalt ingen aktiv rolle under konkursbehandling?
 7. Hvilke honorarkrav kan revisor gøre gældende som fortrinsberettiget krav i et konkursbo?
 8. Hvilke pressionsmidler har revisor over for konkursboet/kurator for dækning af honorarkrav?
 9. Hvilken betydning har virksomhedspant for pengeinstituttets/virksomhedspanthaverens indirekte omkostningsdækning i konkursboer?
 10. Hvilke meddelelses- og oplysningsforpligtelser har pengeinstitut/revisor over for konkursboet/kurator?
08.30 Morgenmad
09.00 Revisorers og pengeinstitutters rolle, pligter og rettigheder i forbindelse med afsigelse af konkursdekret
10.00 Medkontrahenters/samarbejdspartneres retsstilling over for konkursboet
11.00 Håndtering af købe- og leasingaftaler under konkurs
11.45 Frokost
12.30 Omstødelse over for særligt pengeinstitut, revisorer og kreditorer
14.15 Kaffepause
14.45 Ægtefælles/samlevers rettigheder og pligter i forhold til konkursramt ægtefælle, herunder omstødelse over for nærtstående
15.55 Kom godt hjem

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er mandag den 21. september 2020.

Ved deltagelse i flere moduler:

 • Deltagelse i et modul i Insolvensrettens A-Z                      3.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i to moduler i Insolvensrettens A-Z                   5.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i tre moduler i Insolvensrettens A-Z                  7.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fire moduler i Insolvensrettens A-Z                 9.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fem moduler i Insolvensrettens A-Z              10.000 kr. inkl. moms

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 05. okt. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Insolvensrettens A-Z - Modul 2 - Ringsted

Nedennævnte problemstillinger vil bl.a. blive behandlet:

 1. Hvorfor er det farligt og muligt ansvarspådragende at passere håbløshedstidspunktet?
 2. Hvornår og hvorfor kan/skal der afsiges konkursdekret?
 3. Hvornår og hvorfor kan konkurs være et relevant inkassomiddel?
 4. Hvorfor kan det være uhensigtsmæssigt at indgive (egen) konkursbegæring umiddelbart før et indkomstårs udløb?
 5. Hvem, hvornår og hvordan udpeges kurator?
 6. Hvorfor har revisor normalt ingen aktiv rolle under konkursbehandling?
 7. Hvilke honorarkrav kan revisor gøre gældende som fortrinsberettiget krav i et konkursbo?
 8. Hvilke pressionsmidler har revisor over for konkursboet/kurator for dækning af honorarkrav?
 9. Hvilken betydning har virksomhedspant for pengeinstituttets/virksomhedspanthaverens indirekte omkostningsdækning i konkursboer?
 10. Hvilke meddelelses- og oplysningsforpligtelser har pengeinstitut/revisor over for konkursboet/kurator?

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er mandag den 21. september 2020.

Ved deltagelse i flere moduler:

 • Deltagelse i et modul i Insolvensrettens A-Z                      3.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i to moduler i Insolvensrettens A-Z                   5.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i tre moduler i Insolvensrettens A-Z                  7.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fire moduler i Insolvensrettens A-Z                 9.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fem moduler i Insolvensrettens A-Z              10.000 kr. inkl. moms

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 07. okt. 2020
09:00 - 16:00

Ringsted - Nøjagtig lokation oplyses senere

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Insolvensrettens A-Z - Modul 3 - Herning

Nedennævnte problemstillinger vil bl.a. blive behandlet:

 1. Hvorfor overser revisorer og pengeinstitutter muligheden for rekonstruktionsbehandling?
 2. Hvilke fordele er der ved rekonstruktion frem for enten konkurs eller frivillig akkord?
 3. Hvilke ulemper er der ved rekonstruktion frem for enten konkurs eller frivillig akkord?
 4. Hvorfor og hvornår rekonstruktion med afviklingsdrift – salg?
 5. Hvorfor og hvornår rekonstruktionsbehandling med fortsat drift?
 6. Hvorfor kan gensidigt bebyrdende aftaler i højere grad ”styres” under rekonstruktionsbehandling end under konkurs/frivillig akkord?
 7. Hvorfor er det under rekonstruktionsbehandling lettere at foretage virksomhedsoverdragelser med medoverdragelse af gensidigt bebyrdende aftaler end ved konkursbehandling/frivillig akkordforhandling?
 8. Hvorfor er omkostningsanvendelsen ved rekonstruktionsbehandling højere end ved frivillig akkordforhandling og lavere end ved konkursbehandling?
 9. Hvorfor er rekonstruktionsprocessen særligt relevant for virksomhedspanthavere/marginalpant­havere?
 10. Hvorfor er rekonstruktionsbehandling særligt relevant for virksomheders revisorer?

Medunderviser: medunderviser på dette kursus er statsautoriseret revisor Carsten Bo Jensen, Vistisen + Lunde Revisionspartnerselskab.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er fredag den 9. oktober 2020.

Ved deltagelse i flere moduler:

 • Deltagelse i et modul i Insolvensrettens A-Z                      3.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i to moduler i Insolvensrettens A-Z                   5.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i tre moduler i Insolvensrettens A-Z                  7.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fire moduler i Insolvensrettens A-Z                 9.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fem moduler i Insolvensrettens A-Z              10.000 kr. inkl. moms

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 27. okt. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Insolvensrettens A-Z - Modul 3 - Ringsted

Nedennævnte problemstillinger vil bl.a. blive behandlet:

 1. Hvorfor overser revisorer og pengeinstitutter muligheden for rekonstruktionsbehandling?
 2. Hvilke fordele er der ved rekonstruktion frem for enten konkurs eller frivillig akkord?
 3. Hvilke ulemper er der ved rekonstruktion frem for enten konkurs eller frivillig akkord?
 4. Hvorfor og hvornår rekonstruktion med afviklingsdrift – salg?
 5. Hvorfor og hvornår rekonstruktionsbehandling med fortsat drift?
 6. Hvorfor kan gensidigt bebyrdende aftaler i højere grad ”styres” under rekonstruktionsbehandling end under konkurs/frivillig akkord?
 7. Hvorfor er det under rekonstruktionsbehandling lettere at foretage virksomhedsoverdragelser med medoverdragelse af gensidigt bebyrdende aftaler end ved konkursbehandling/frivillig akkordforhandling?
 8. Hvorfor er omkostningsanvendelsen ved rekonstruktionsbehandling højere end ved frivillig akkordforhandling og lavere end ved konkursbehandling?
 9. Hvorfor er rekonstruktionsprocessen særligt relevant for virksomhedspanthavere/marginalpant­havere?
 10. Hvorfor er rekonstruktionsbehandling særligt relevant for virksomheders revisorer?

Medunderviser: medunderviser på dette kursus er statsautoriseret revisor Carsten Bo Jensen, Vistisen + Lunde Revisionspartnerselskab.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er fredag den 9. oktober 2020.

Ved deltagelse i flere moduler:

 • Deltagelse i et modul i Insolvensrettens A-Z                      3.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i to moduler i Insolvensrettens A-Z                   5.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i tre moduler i Insolvensrettens A-Z                  7.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fire moduler i Insolvensrettens A-Z                 9.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fem moduler i Insolvensrettens A-Z              10.000 kr. inkl. moms

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 29. okt. 2020
09:00 - 16:00

Ringsted - Nøjagtig lokation oplyses senere

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Ledelse af virksomheden, der - måske - kan rekonstrueres

Det kan være vanskeligt at agere i eller rådgive en virksomhed, der får økonomiske udfordringer. Forskellige tiltag for at rette driften kan igangsættes, men i den periode, hvor virksomhedens fortsatte levedygtighed er usikker, skal virksomhedens ledelse eller rådgiver være opmærksom på, hvilke dispositioner der foretages, og løbende overveje om en løsning på virksomhedens udfordringer er mulig, eller om driften i stedet bør indstilles.

Vi vil på kurset behandle dette område og bl.a. komme omkring emner som

 • Hvilket ansvar har direktion, bestyrelse og rådgiver
 • Hvad må og kan direktion og bestyrelse
 • Hvornår skal driften indstilles?
  • Håbløshedstidspunktet – hvad er det?
  • Kreditorerne skal behandles lige – hvorfor det?
 • Hvilke dispositioner i den økonomiske trængte virksomhed, skal ledelsen være opmærksom på, herunder
  • Forudbetalinger
  • Stiftelse af ny gæld og betaling af gammel gæld
  • Mellemregninger i koncernen – er der grænser?
 • Hvilke forhold skal ledelse og rådgiver være opmærksom på ved en eventuel virksomhedsoverdragelse

Kurset henvender sig til ledelsesmedlemmer og virksomhedens rådgivere.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er mandag den 19. oktober 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 29. okt. 2020
08:30 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Insolvensrettens A-Z - Modul 4 - Ringsted

Nedennævnte problemstillinger vil bl.a. blive behandlet:

 1. Hvilke basisbetingelser skal være opfyldte for at gennemføre en frivillig akkord?
 2. Hvilke særlige udfordringer er der ved håndtering af offentlige kreditorer ved frivillig akkordforhandling?
 3. Hvorfor er offentlige kreditorer i akkordprocessen langt bedre end deres rygte?
 4. Hvad er hovedforskellene mellem almindelig gældssanering og gældssanering i forbindelse med konkurs?
 5. Hvad er de ti mest forekommende omstændigheder, der hindrer gældssanering?
 6. Hvorfor er gældssaneringsreglerne styrende for indholdet af frivillige akkordforslag og rekonstruktionsforslag?
 7. Hvornår og hvordan kan særligt revisor og pengeinstitut hindre, at virksomhedsledere bliver pålagt konkurskarantæne?
 8. Hvad er den hyppigste årsag til, at revisorer anviser tvangsopløsning som ophørsgrund?
 9. Hvorfor fører tvangsopløsning som virksomhedsophør i en række tilfælde til konkurskarantæne for tidligere kunder/klienter.
 10. Hvad er hovedårsagen til, at gældende skatteret kan vanskeliggøre frivillige ordninger, gældssanering og/eller eftergivelse af offentlig gæld?

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er fredag den 23. oktober 2020.

Ved deltagelse i flere moduler:

 • Deltagelse i et modul i Insolvensrettens A-Z                      3.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i to moduler i Insolvensrettens A-Z                   5.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i tre moduler i Insolvensrettens A-Z                  7.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fire moduler i Insolvensrettens A-Z                 9.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fem moduler i Insolvensrettens A-Z              10.000 kr. inkl. moms

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 09. nov. 2020
09:00 - 16:00

Ringsted - Nøjagtig lokation oplyses senere

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Insolvensrettens A-Z - Modul 4 - Herning

Nedennævnte problemstillinger vil bl.a. blive behandlet:

 1. Hvilke basisbetingelser skal være opfyldte for at gennemføre en frivillig akkord?
 2. Hvilke særlige udfordringer er der ved håndtering af offentlige kreditorer ved frivillig akkordforhandling?
 3. Hvorfor er offentlige kreditorer i akkordprocessen langt bedre end deres rygte?
 4. Hvad er hovedforskellene mellem almindelig gældssanering og gældssanering i forbindelse med konkurs?
 5. Hvad er de ti mest forekommende omstændigheder, der hindrer gældssanering?
 6. Hvorfor er gældssaneringsreglerne styrende for indholdet af frivillige akkordforslag og rekonstruktionsforslag?
 7. Hvornår og hvordan kan særligt revisor og pengeinstitut hindre, at virksomhedsledere bliver pålagt konkurskarantæne?
 8. Hvad er den hyppigste årsag til, at revisorer anviser tvangsopløsning som ophørsgrund?
 9. Hvorfor fører tvangsopløsning som virksomhedsophør i en række tilfælde til konkurskarantæne for tidligere kunder/klienter.
 10. Hvad er hovedårsagen til, at gældende skatteret kan vanskeliggøre frivillige ordninger, gældssanering og/eller eftergivelse af offentlig gæld?

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er fredag den 23. oktober 2020.

Ved deltagelse i flere moduler:

 • Deltagelse i et modul i Insolvensrettens A-Z                      3.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i to moduler i Insolvensrettens A-Z                   5.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i tre moduler i Insolvensrettens A-Z                  7.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fire moduler i Insolvensrettens A-Z                 9.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fem moduler i Insolvensrettens A-Z              10.000 kr. inkl. moms

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 11. nov. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Insolvensrettens A-Z - Modul 5 - Ringsted

Nedennævnte problemstillinger vil bl.a. blive behandlet:

 1. Hvorfor er modregnet balance et must ved enhver virksomhedsoverdragelse, hvor sælgeren er insolvent?
 2. Hvorfor bortfalder gensidigt bebyrdende aftaler ikke blot pr. automatik ved insolvensbehandling?
 3. Hvad er hovedkriterierne for, om konkurrencebegrænsende klausuler – konkurrence- og kundeklausuler m.fl. – bortfalder, respektive kan håndhæves af køberen af en insolvent virksomhed?
 4. Hvad er de tre væsentligste skatteretlige begreber, der skal indtænkes i enhver insolvensbehandling?
 5. Hvad er de fem væsentligste momsmæssige udfordringer ved insolvensbehandling?
 6. Hvorledes håndteres lønmodtagerforpligtelser i nødlidende virksomhedsoverdragelser, hvor sælgeren har afgivet virksomhedspant?
 7. Hvorfor er det alt andet lige mindre problematisk for erhververen af en insolvent virksomhed at foretage opsigelser, end det er for en arbejdsgiver i normal drift-situationen?
 8. Hvorfor er medarbejdere med sædvanlig opsigelsesbeskyttelse også beskyttede i insolvenssituationen?
 9. Hvornår kan Lønmodtagernes Garantifond helt eller delvist dække lønmodtagerforpligtelser i virksomhedsoverdragelser, hvor sælgeren er insolvent?
 10. Hvad skal man som rådgiver og virksomhedspanthaver/pengeinstitut særligt være opmærksom på ved udarbejdelse af refusionsopgørelse i forbindelse med nødlidende virksomhedsoverdragelser?

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 17. november 2020.

Ved deltagelse i flere moduler:

 • Deltagelse i et modul i Insolvensrettens A-Z                      3.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i to moduler i Insolvensrettens A-Z                   5.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i tre moduler i Insolvensrettens A-Z                  7.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fire moduler i Insolvensrettens A-Z                 9.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fem moduler i Insolvensrettens A-Z              10.000 kr. inkl. moms

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 01. dec. 2020
09:00 - 16:00

Ringsted - Nøjagtig lokation oplyses senere

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Insolvensrettens A-Z - Modul 5 - Herning

Nedennævnte problemstillinger vil bl.a. blive behandlet:

 1. Hvorfor er modregnet balance et must ved enhver virksomhedsoverdragelse, hvor sælgeren er insolvent?
 2. Hvorfor bortfalder gensidigt bebyrdende aftaler ikke blot pr. automatik ved insolvensbehandling?
 3. Hvad er hovedkriterierne for, om konkurrencebegrænsende klausuler – konkurrence- og kundeklausuler m.fl. – bortfalder, respektive kan håndhæves af køberen af en insolvent virksomhed?
 4. Hvad er de tre væsentligste skatteretlige begreber, der skal indtænkes i enhver insolvensbehandling?
 5. Hvad er de fem væsentligste momsmæssige udfordringer ved insolvensbehandling?
 6. Hvorledes håndteres lønmodtagerforpligtelser i nødlidende virksomhedsoverdragelser, hvor sælgeren har afgivet virksomhedspant?
 7. Hvorfor er det alt andet lige mindre problematisk for erhververen af en insolvent virksomhed at foretage opsigelser, end det er for en arbejdsgiver i normal drift-situationen?
 8. Hvorfor er medarbejdere med sædvanlig opsigelsesbeskyttelse også beskyttede i insolvenssituationen?
 9. Hvornår kan Lønmodtagernes Garantifond helt eller delvist dække lønmodtagerforpligtelser i virksomhedsoverdragelser, hvor sælgeren er insolvent?
 10. Hvad skal man som rådgiver og virksomhedspanthaver/pengeinstitut særligt være opmærksom på ved udarbejdelse af refusionsopgørelse i forbindelse med nødlidende virksomhedsoverdragelser?

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 17. november 2020.

Ved deltagelse i flere moduler:

 • Deltagelse i et modul i Insolvensrettens A-Z                      3.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i to moduler i Insolvensrettens A-Z                   5.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i tre moduler i Insolvensrettens A-Z                  7.500 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fire moduler i Insolvensrettens A-Z                 9.000 kr. inkl. moms
 • Deltagelse i fem moduler i Insolvensrettens A-Z              10.000 kr. inkl. moms

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 03. dec. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her