DAHL Academy

DAHL Academy

Juridisk viden til din virksomhed

Tid
Sted Herning
Forretningsområde
Bestyrelsesarbejde

Seminar: Bestyrelsens opgaver og ansvar

En bestyrelse har en række forpligtelser, som skal sikre, at selskabet kan fortsætte driften på et bæredygtigt grundlag. Det kræver indsigt i roller og ansvar samt et stort engagement at skabe værdi og at håndtere kritiske situationer. En forkert håndtering kan føre til et personligt ansvar for bestyrelsens medlemmer, hvis selskabet ikke kan honorere kravet. Deltag i dette indsigtsgivende heldagskursus om bestyrelsens opgaver og ansvar og bliv klædt på til at løfte opgaven som bestyrelsesmedlem.

Seminar: Bestyrelsens opgaver og ansvar

En bestyrelse har en række forpligtelser,  som skal sikre, at selskabet kan fortsætte driften på et bæredygtigt grundlag. Det kræver indsigt i roller og ansvar samt et stort engagement at skabe værdi og at håndtere kritiske situationer. En forkert håndtering kan føre til et personligt ansvar for bestyrelsens medlemmer, hvis selskabet ikke kan honorere kravet.

Deltag i dette indsigtsgivende heldagskursus om bestyrelsens opgaver og ansvar og bliv klædt på til at løfte opgaven som bestyrelsesmedlem.

På kurset deler vi ud af vores juridiske viden om og praktiske erfaring med bestyrelsesarbejde.

 Vi gør dig bl.a. klogere på følgende emner:

  • Regelgrundlaget for bestyrelsesarbejdet
  • Bestyrelsens samarbejde med direktionen
  •  Når bestyrelsen pålægges ansvar – en gennemgang af typesituationer
  • Reglerne om konkurskarantæne og betydningen af for bestyrelsens arbejde
  • Faresignaler og konkrete indsatsområder ved behandlingen af udkastet til årsregnskabet
  • Hvordan sammensættes den velfungerende bestyrelse?
  • Rammer for bestyrelsens selvevaluering
  • Generationsskiftet i bestyrelsen

På kurset gennemgår vi det regelgrundlag, som en bestyrelse arbejder under. Det drejer sig om de centrale bestemmelser i selskabsloven og årsregnskabsloven og konkursloven.

Vi sætter fokus på, hvordan bestyrelsen tilrettelægger et praktisk og værdiskabende arbejde i det daglige. Vi sætter også fokus på bestyrelsens samarbejde med direktionen. Hvad er drift, og hvad er overordnet ledelse? Hvilke kontrolfunktioner er et ”must”, og hvad kan overlades til direktionen? Hvordan tilrettelægges samarbejdet med direktionen i relation til selskabets strategiarbejdet?

Der gennemgås betingelserne for at kunne pålægge bestyrelsen ansvar og ser på retspraksis. Vi ser på forsikringsmuligheden og slutter af med en gennemgang reglerne om konkurskarantæne.

Vi gennemgår et konkret årsregnskab. Kursusdeltagere og undervisere debatterer konkrete faresignaler i relation til regnskabsaflæggelsen og indsatsområder for det pågældende selskab.

Vi drøfter endvidere de udfordringer, der kan opstå, når yngre generation skal tage over. Findes der en regnestok og kan man gøre noget forberedende for at løse denne udfordring?

Målgruppe

Kurset henvender sig til de ejerledere og ejere af familieejede virksomheder, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesrådgivere, der ser muligheder i, at en forbedret indsats i bestyrelsen kan skabe afgørende værdi for virksomheden.

Der er en Early Bird - pris på 2.500,- kr. per deltager indtil 1. august. Derefter stiger prisen til 3.000,- kr. per deltager. Priser er ekskl. moms.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 24. okt. 2019
09:00 - 15:30

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

2.500 kr. pr. deltager ved tilmelding inden 1. august. Derefter 3.000 kr. pr. deltager (ekskl. moms).

Forretningsområder

Bestyrelsesarbejde

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her