DAHL Academy

DAHL Academy

Juridisk viden til din virksomhed

Tid
Sted København
Forretningsområder
Erhvervs- og boliglejeret Fast ejendom

Erhvervslejeloven fra A-Z

Få styr på de erhvervslejeretlige problemstillinger. Som udlejer af erhvervslejemål, er det afgørende at have kendskab til de juridiske regler for at undgå mulige faldgruber og være på forkant af eventuelle konflikter med lejere eksempelvis i forbindelse med fraflytning og lejeregulering.

Tid
Sted Herning
Forretningsområde
Bestyrelsesarbejde

Seminar: Bestyrelsens opgaver og ansvar

En bestyrelse har en række forpligtelser, som skal sikre, at selskabet kan fortsætte driften på et bæredygtigt grundlag. Det kræver indsigt i roller og ansvar samt et stort engagement at skabe værdi og at håndtere kritiske situationer. En forkert håndtering kan føre til et personligt ansvar for bestyrelsens medlemmer, hvis selskabet ikke kan honorere kravet. Deltag i dette indsigtsgivende heldagskursus om bestyrelsens opgaver og ansvar og bliv klædt på til at løfte opgaven som bestyrelsesmedlem.

Erhvervslejeloven fra A-Z

Få styr på de erhvervslejeretlige problemstillinger.
Som udlejer af erhvervslejemål, er det afgørende at have kendskab til de juridiske regler for at undgå mulige faldgruber og være på forkant af eventuelle konflikter med lejere eksempelvis i forbindelse med fraflytning og lejeregulering.

På dette heldagskursus får du en grundig indføring i erhvervslejeretten ”fra a til z”. Vores hovedfokus er på de problemstillinger, der ofte kan give anledning til problemer for praktikeren.

Du får blandt andet viden om:

• Erhvervslejelovens anvendelsesområde
• Erhvervslejeaftalens indgåelse og fortolkning
• Driftsregnskaber
• Fastsættelse af markedsleje og lejeregulering
• Genforhandlingsklausuler
• Vedligeholdelse og mangler – afståelse og fremleje
• Opsigelse af lejer
• Misligholdelse
• Istandsættelse og fraflytning
• Ikrafttrædelsesregler, herunder for lejekontrakter med og uden kombinationsforhold indgået i perioden 1992-1999

Kurset henvender sig til udlejere, medarbejdere i ejendomsadministrationer, i almene boligselskaber og i kommuner og regioner samt andre, som professionelt beskæftiger sig med udlejning af fast ejendom.
Som deltager får du både teoretisk og praktisk viden om indholdet af de gældende erhvervslejeretlige regler.

Forplejning
Der vil blive serveret vand, kaffe og te samt sandwich til frokost og sødt til kaffen.

Kursusbevis
Vi udsteder et kursusbevis for din deltagelse. Det sender vi til dig, så du kan bruge det i forbindelse med efteruddannelse.

Aflysning
Vi forbeholder os ret til at aflyse såfremt deltagerantallet dagen før kurset er under 8 deltagere. Meddelelse om aflysning sendes til tilmeldtes e-mailadresse. Evt. betalt gebyr for deltagelse tilbagebetales.

Ansvar
Afholdelse af kurser er et led i DAHLs formidlingsvirksomhed og kommunikation med klienter og kunder. Kursusmaterialet er alene bestemt til undervisningsbrug og må ikke anvendes i forbindelse med rådgivning eller andre retlige dispositioner.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 21. aug. 2019
09:30 - 15:30

DAHL Advokatfirma
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

1.875,- ekskl. moms pr. deltager

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Seminar: Bestyrelsens opgaver og ansvar

En bestyrelse har en række forpligtelser,  som skal sikre, at selskabet kan fortsætte driften på et bæredygtigt grundlag. Det kræver indsigt i roller og ansvar samt et stort engagement at skabe værdi og at håndtere kritiske situationer. En forkert håndtering kan føre til et personligt ansvar for bestyrelsens medlemmer, hvis selskabet ikke kan honorere kravet.

Deltag i dette indsigtsgivende heldagskursus om bestyrelsens opgaver og ansvar og bliv klædt på til at løfte opgaven som bestyrelsesmedlem.

På kurset deler vi ud af vores juridiske viden om og praktiske erfaring med bestyrelsesarbejde.

 Vi gør dig bl.a. klogere på følgende emner:

  • Regelgrundlaget for bestyrelsesarbejdet
  • Bestyrelsens samarbejde med direktionen
  •  Når bestyrelsen pålægges ansvar – en gennemgang af typesituationer
  • Reglerne om konkurskarantæne og betydningen af for bestyrelsens arbejde
  • Faresignaler og konkrete indsatsområder ved behandlingen af udkastet til årsregnskabet
  • Hvordan sammensættes den velfungerende bestyrelse?
  • Rammer for bestyrelsens selvevaluering
  • Generationsskiftet i bestyrelsen

På kurset gennemgår vi det regelgrundlag, som en bestyrelse arbejder under. Det drejer sig om de centrale bestemmelser i selskabsloven og årsregnskabsloven og konkursloven.

Vi sætter fokus på, hvordan bestyrelsen tilrettelægger et praktisk og værdiskabende arbejde i det daglige. Vi sætter også fokus på bestyrelsens samarbejde med direktionen. Hvad er drift, og hvad er overordnet ledelse? Hvilke kontrolfunktioner er et ”must”, og hvad kan overlades til direktionen? Hvordan tilrettelægges samarbejdet med direktionen i relation til selskabets strategiarbejdet?

Der gennemgås betingelserne for at kunne pålægge bestyrelsen ansvar og ser på retspraksis. Vi ser på forsikringsmuligheden og slutter af med en gennemgang reglerne om konkurskarantæne.

Vi gennemgår et konkret årsregnskab. Kursusdeltagere og undervisere debatterer konkrete faresignaler i relation til regnskabsaflæggelsen og indsatsområder for det pågældende selskab.

Vi drøfter endvidere de udfordringer, der kan opstå, når yngre generation skal tage over. Findes der en regnestok og kan man gøre noget forberedende for at løse denne udfordring?

Målgruppe

Kurset henvender sig til de ejerledere og ejere af familieejede virksomheder, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesrådgivere, der ser muligheder i, at en forbedret indsats i bestyrelsen kan skabe afgørende værdi for virksomheden.

Der er en Early Bird - pris på 2.500,- kr. per deltager indtil 1. august. Derefter stiger prisen til 3.000,- kr. per deltager. Priser er ekskl. moms.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 24. okt. 2019
09:00 - 15:30

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

2.500 kr. pr. deltager ved tilmelding inden 1. august. Derefter 3.000 kr. pr. deltager (ekskl. moms).

Forretningsområder

Bestyrelsesarbejde

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne