DAHLs Landbrugsseminar 2023

DAHLs Landbrugsseminar og netværksmøde 2023

Kom med, når DAHL inviterer til seminar og netværksmøde for landbrugets rådgivere og finansielle samarbejdspartnere.

Traditionen tro inviterer DAHL Advokatpartnerselskab landbrugets rådgivere og finansielle samarbejdspartnere til seminar og netværksmøde. I år har vi særligt fokus på landbrugets miljøaftryk, ESG-tiltag og -regnskab, rekonstruktions- og gældssaneringsreformen og skatteretlige værktøjer, såvel ved fortsat drift, optimering, generationsskifte som ved afvikling.

DAHLs Landbrugsseminar og netværksmøde er særligt rettet til landbrugets økonomi- og virksomhedsrådgivere og revisorer, in house advokater, finansielle samarbejdspartnere – pengeinstitutter og realkreditinstitutter – og landbrugsmæglere.

Der er tale om et to-dagesseminar, hvor du har mulighed for at deltage begge dage eller vælge en dag. Begge dage starter med indlæg, der er fælles for alle deltagere.

Efter de fælles indlæg har du mulighed for at skræddersy dit eget program. På dag 1 kan du vælge et af to alternative emner, og på dag 2 kan du vælge tre af seks alternative emner.

De enkelte indlæg vil, i det omfang det er muligt, tage afsæt i praksisbaserede eksempler og problemstillinger, og indlægsholderne giver deres bud på løsningen af udfordringerne – også i situationer, hvor retsstillingen ikke er endeligt afklaret ved domstolene eller i praksis.

Programmet honorerer de krav, der stilles til bl.a. advokaters, revisorers og ejendomsmægleres efteruddannelse.

Ved deltagelse begge seminardage er overnatning i enkeltværelse, middag mv. og aftenkaffe første kursusdag inkluderet i prisen.

Rabat til de hurtige

Der gives rabat, dels ved tilmelding senest torsdag den 17. november 2022 kl. 16.00, dels ved flere tilmeldte fra samme firma (samme CVR-nr).

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig DAHLs Landbrugsseminar og netværksmøde 2023

Udfyld formularen nedenfor for at tilmelde dig DAHLs Landbrugsseminar og netværksmøde 2023. Vi glæder os til at se dig.

Hvor meget ønsker du at deltage?
Dag 1 kl. 15.30 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 10.05 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 12.40 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 14.30 – vælg mellem:
Ønsker du kursusbevis?

Når du tilmelder dig, accepterer du, at vi må sende dig yderligere information om arrangementet.

Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din deltagelse her.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmateriale her.

Program - dag 1

Mandag den 23. januar 2023

08.45 Morgenmad

09.25 Velkomst ved Jens Paulsen (DAHL)

09.30 Landbrugets udledninger af klimagasser og muligheder og barrierer for at reducere disse

 • Kilder til landbrugets klimagasser
 • Teknologier til reduktion af klimagasser
 • Behov for ændringer i produktionssystemer
 • Omkostninger ved reduktion af klimagasser
 • Incitamenter og barrierer

Jørgen Eivind Olesen, professor, head of department, Dept. of Agroecology, Aarhus Universitet

10.30 Pause

10.50 Bankens tilgang til ESG-rapportering

Johannes Elbæk, landbrugsdirektør, Vestjysk Bank

11.25 ESG i landbruget set med den finansielle sektors øjne

Pernille Stenstrup Christiansen, landechef Landbrug DK, Danske Bank/Realkredit Danmark

12.00 Vækstfondens arbejde med ESG

Annette Søe Jepsen, landbrugsdirektør,Vækstfonden

12.30 Frokost

13.30 Bæredygtighed for dansk mælkeproduktion frem mod 2050

Poul Bank Pettersson, director, Arla Foods amba

14.10 Hvordan når landbruget den bindende klimamålsætning på 55-65 % i 2030 ift. 1990?

 • Vi lever ikke i en osteklokke, men i en global verden
 • En CO2-afgift er ikke vejen frem
 • De rette muligheder og incitamenter, så leverer landbruget ift. klimamålsætningen
 • Men vi vil meget mere gennem eksport af klimarigtig teknologi og knowhow

Niels Peter Nørring, klimadirektør Landbrug & Fødevarer

14.45 Spørgsmål

15.00 Pause og opdeling i to hold

15.30

Hold 1: Rekonstruktionsbehandling som alternativ til konkurs/frivillig akkord

 • Oversigt over ændringer i marts 2021 og juli 2022
 • Forebyggende rekonstruktionsbehandling som begreb
 • Ikke krav om obligatorisk medvirken af rekonstruktør/regnskabskyndig tillidsmand
 • Eksklusive rekonstruktionsfordele
 • Afstemningsklasser
 • Rekonstruktionsbehandling som alternativ til konkurs/frivillig akkord

 Birgitte Jørgensen og Jens Paulsen, DAHL

Hold 2: Overdragelse af fast ejendom ved generationsskifte: En status på 15/20 %-reglen

Det ”nye” værdiansættelsescirkulære – 2021-cirkulæret - og forholdet til 1982-cirkulæret

 • Status på nyeste praksis om 15 %-reglen og ”særlige omstændigheder” med fokus på de uoverensstemmelser, der er ift. udkast til nyt styresignal
 • Status på nyt styresignal
 • Særlige forhold ved landbrugsejendomme
 • Særlige omstændigheder - hvornår kan vurderingen bruges, og hvornår holder den ikke?

Bent Ramskov og Jens H. Bangsgaard, DAHL

17.00 Pause

17.30 Ikke-fagligt indslag

19.00 Middag

I alt 6,75 lektioner á 45 minutter

Program - dag 2

Tirsdag den 24. januar 2023

Fra kl. 07.00 Mulighed for morgenmad

08.30 Godmorgen

08.35 Indlæg fra ”fremme i skoene-landmand” med afsæt i ESG-overvejelser

Svend Brodersen, godsejer og direktør, Gram Slot

09.35 Pause og opdeling i to hold

10.05

Hold 3: Gældssanering

Fra tostrenget til enstrenget gældssanerings-setup

 • Gældssanering parallelt med konkursbehandling – bøvlede regler
 • Ikke kun ret, men også ”pligt” til at søge gældssanering
 • Redelig forudgående afvikling af bedrift – konkurskarantæne?
 • Gældssanering og underskudsfremførsel – SKM 2021.702SR

Jens Paulsen, DAHL

Hold 4: Selskaber som driftsenhed – udfordringerne ved etablering og den løbende drift

De mere formelle krav er voldsomt stigende ved eksempelvis kontrol af reelle ejere, indskud af en virksomhed ved apportindskud mv.

På dette kursus gives der et overblik over det minefyldte område for pengeinstitutter og rådgivere, så man er klædt på til rådgivning og håndtering af de ændringer og processer, kunderne skal igennem i forbindelse med overgang til drift i selskabsform.

Rebekka Kjær Jacobsen og Bent Ramskov, DAHL

11.40 Frokost

12.40

Hold 5: Arv og særeje: Highlights og fokuspunkter

 • Testamenter med særligt fokus på testationskompetencen, herunder når testator sidder i uskiftet bo, eller der foreligger fælles testamente
 • Afkald på falden arv og forbuddet mod dispositive arveafkald
 • Fordele og ulemper ved uskiftet bo – kan der være skat at spare?
 • Særeje – hvorfor og hvordan? Kan et særeje have skattemæssig betydning?
 • Særeje og kreditorerne – har det betydning?

Josephine Hedegaard Jørgensen og Jens H. Bangsgaard, DAHL

Hold 6: Selskabers lagerbeskatning af fast ejendom

Regeringen har fremsat lovforslag om et helt nyt beskatningsprincip for selskabers faste ejendomme, der anvendes til udlejning.

Bortforpagtning af landbrug fra selskaber fanges også af denne kommende regulering fra 2023.

Der gives et overblik over den forventede regulering, herunder en gennemgang af, hvordan dette forventes at spille sammen med de nuværende regler, og hvilke faldgruber man allerede nu skal være opmærksom på.

Mette Houborg og Bent Ramskov, DAHL

14.10 Pause

14.30

Hold 7: Skat og afviklingsmodeller: Afvikling uden punktum

 • Skattebetragtninger ktr. civilretlige betragtninger
 • ”Forbryder” ktr. kvalificeret rådgiver
 • Skat udløst under afviklingen ved rekonstruktion/konkurs/frivillig akkord/gældssanering i forbindelse med konkurs
 • Skat af andelshavertilgodehavender
 • Underskudsfremførslens "genopstandelse" – SKM 2021.702SR
 • Ikke underskudsbegrænsning ved suspensivt betingede akkorder

Jens Paulsen, DAHL

Hold 8: Virksomhedsskatteordningen: Hvad kan og hvad kan ikke være i VSO – med fokus på landbrug

Mange landmænd bruger VSO som grundlag for deres beskatning. Det giver en række begrænsninger og få muligheder.

 • Hvad skal man som pengeinstitut og rådgiver være særligt opmærksom på?
 • Hvor går grænsen for, hvad der egentlig kan medtages i VSO?
 • Hvordan håndteres I/S'er, K/S'er og P/S’er og mellemregninger til disse?

Bent Ramskov, DAHL

16.00 Tak for denne gang

I alt 7,25 lektioner á 45 minutter

Tilmeld dig

Tilmeld dig via nedenstående formular. Vi glæder os til at se dig. 

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig DAHLs Landbrugsseminar og netværksmøde 2023

Udfyld formularen nedenfor for at tilmelde dig DAHLs Landbrugsseminar og netværksmøde 2023. Vi glæder os til at se dig.

Hvor meget ønsker du at deltage?
Dag 1 kl. 15.30 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 10.05 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 12.40 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 14.30 – vælg mellem:
Ønsker du kursusbevis?

Når du tilmelder dig, accepterer du, at vi må sende dig yderligere information om arrangementet.

Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din deltagelse her.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmateriale her.

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig DAHLs Landbrugsseminar og netværksmøde 2023

Udfyld formularen nedenfor for at tilmelde dig DAHLs Landbrugsseminar og netværksmøde 2023. Vi glæder os til at se dig.

Hvor meget ønsker du at deltage?
Dag 1 kl. 15.30 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 10.05 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 12.40 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 14.30 – vælg mellem:
Ønsker du kursusbevis?

Når du tilmelder dig, accepterer du, at vi må sende dig yderligere information om arrangementet.

Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din deltagelse her.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmateriale her.

Målgruppe

Landbrugserhvervets rådgivere, særligt økonomi- og virksomhedsrådgivere, revisorer, inhouse advokater, finansielle samarbejdspartnere, penge- og realkreditinstitutter samt landbrugsmæglere.

Formål

Vi vil på baggrund af praksisbaserede eksempler opdatere deltagerne på status i forhold til konkurs, rekonstruktion, aftalebaseret afvikling, gældssanering, generationsskifte og omstrukturering, herunder håndtering af skatteretlige udfordringer, hvad enten der er tale om solvente eller insolvente virksomheder.

Indhold

Indholdet, som fremgår af ovenstående program, er baseret på en praktisk relevant tilgang til de behandlede emner med plads til nødvendig deltagerinvolvering.

Kursuspoint

 • For deltagelse i hele kurset opnås 14 kursuspoint
 • For deltagelse dag 1 opnås 6,75 kursuspoint
 • For deltagelse dag 2 opnås 7,25 kursuspoint

Forplejning, kursusbevis, m.v.

Ved deltagelse begge kursusdage er overnatning i enkeltværelse, middag og aftenkaffe dag 1 inkluderet i prisen.

Deltagere, der ønsker udleveret kursusbevis for deltagelse, bedes anføre dette ved tilmelding.

Hvor?

Hotel Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, Skarrild, 6933 Kibæk

Besøg hotellets hjemmeside her.

Hvornår?

Mandag den 23. januar 2023 kl. 9.25 (morgenmad fra kl. 8.45) til og med tirsdag den 24. januar 2023 kl. 16.00.

Pris

Kursusprogrammet er tilrettelagt således, at deltagelse den ene kursusdag ikke forudsætter deltagelse den anden kursusdag.

 • Første deltager per firma (samme CVR-nr.) per dag: 2.650 kr. ekskl. moms
 • Anden deltager per firma (samme CVR-nr.) per dag: 2.400 kr. ekskl. moms
 • Yderligere deltagere per firma (samme CVR-nr.) per dag: 2.150 kr. ekskl. moms

Ved overtegning forbeholdes at reducere i deltagerantallet i forhold til firmaer, der har tilmeldt mange deltagere, for at sikre, at flest mulige firmaer kan blive repræsenteret.

Forhåndstilmeldte har selvfølgelig fortrinsret.

Tilmelding og tilmeldingsfrist

Tilmelding til DAHLs Landbrugsseminar og netværksmøde bedes ske ved udfyldelse af tilmeldingsformularen nedenfor. Frist for tilmelding er den 8. december 2022.

Rabat ved hurtig tilmelding

Tilmeldinger, der modtages senest torsdag den 17. november 2022 kl. 16.00, præmieres med en rabat på 10 % af deltagerbetalingen.

Afbud

Ved afbud efter den 20. december 2022 opkræves et afbestillingsgebyr på 1.000 kr. ekskl. moms pr. kursusdag pr. deltager, idet erfaringen fra tidligere år har vist, at selv ved overtegning er det vanskeligt at få genbesat afbudspladserne med kort varsel.

Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig DAHLs Landbrugsseminar og netværksmøde 2023

Udfyld formularen nedenfor for at tilmelde dig DAHLs Landbrugsseminar og netværksmøde 2023. Vi glæder os til at se dig.

Hvor meget ønsker du at deltage?
Dag 1 kl. 15.30 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 10.05 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 12.40 – vælg mellem:
Dag 2 kl. 14.30 – vælg mellem:
Ønsker du kursusbevis?

Når du tilmelder dig, accepterer du, at vi må sende dig yderligere information om arrangementet.

Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din deltagelse her.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmateriale her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne