Digitale Services

Udforsk DAHLs Digitale Services

DAHL Procurement

Som offentlig myndighed, forsyningsselskab eller almen boligforening er det et krav, at EU-udbudsprocesser gennemføres digitalt. Vi har udviklet et digitalt udbudssystem, som hjælper jer med at opfylde gældende lovkrav, samt gør jer i stand til at effektivisere og professionalisere udbudsprocesser.

Som offentlig indkøber oplever du sikkert, at din rolle ændrer sig.

Foruden at sikre overholdelse af udbudsreglerne, skal du mestre design og valg af indkøbsform, opstilling af kriterier, udarbejdelse af kontraktgrundlag med videre. Samtidig skal du indtænke evt. udbud med forhandling, brug af rammeaftaler, leverandørdialog, OPI, mm., så du optimerer den endelige kontrakt. Endelig er der nu også krav om, at alle offentlige myndigheder og virksomheder - store som små - skal afvikle deres EU-udbud digitalt.  

Er du leverandør til det offentlige, ændrer præmissen for deltagelse i udbud sig måske også.

Tilbuddet skal forberedes, så det matcher den offentlige indkøbers behov og kriterier. Måske er du i den position, at du endda skal ind og udfordre de beslutninger, som den offentlige indkøber har truffet i udbudsprocessen.

Uanset om du er udbyder eller leverandør, skal du tænke i strategiske og operationelle løsninger, som tager højde for de udbudsretlige spilleregler.

Med DAHL Procurement får I adgang til en driftssikker platform, som understøtter alle faser af udbudsprocessen og sikrer jer en strømlinet udbudsproces, der lever op til de gældende lovkrav. Systemet bygger på den markedsledende platform EU Supply, som årligt gennemfører mere end 175.000 udbud for flere tusinde aktive kunder.

Vi hjælper både regioner, kommuner, energi- og forsyningsselskaber, leverandører m.v. med at afvikle udbud via DAHL Procurement. Således kan I få afviklet jeres udbud elektronisk, uden at I selv skal anskaffe jer et elektronisk udbudssystem eller bruge tid på oplæring. Desuden giver systemet mulighed for at genanvende tidligere udbudsmateriale mv.

DAHL Procurement kan hjælpe jer med at realisere disse gevinster:

 • I opnår strategisk styring af hele udbudsprocessen via ensartet og dokumenteret proces
 • Effektivisering af jeres indkøb – flere udbud med samme ressourcer
 • Mindsker risikoen for indsigelser over udbud, grundet revisionsspor og indbygget varslingssystem i kontraktforløbet
 • Høj genanvendelighed, via genbrug af skabeloner og tidligere gennemførte udbud
 • I slipper for selv at skulle anskaffe jer systemet
 • I vil hurtigt blive i stand til at køre alle udbud 100 % selv

DAHL Procurement indeholder bl.a. disse funktioner:

Brugervenlighed

 • Let tilgængelig og praktisk behandling af udbud, tilbud, evaluering og kontraktstyring
 • 100 % online system, som samler alt ét sted og giver adgang til alle informationer digitalt
 • Tilbudsgiver vedligeholder egen profil

Arbejdsgange ved udbud

 • Digital kommunikation mellem ordregiver og tilbudsgiver i hele processen
 • Automatisk integration til udbudsportaler (udbud.dk, TED/OJEU)
 • Standardiserede arbejdsgange og centrale informationsflow er indbygget (håndtering af spørgsmål/svar, besvarelser, hændelser, rettelsesblade)
 • Løbende rapportering og overbliksbilleder, som understøtter beslutninger i processen
 • Relevante skabeloner og tjeklister er indbygget i løsningen
 • Mulighed for brug af DAHLs paradigmer, særligt inden for IT- og entrepriseområdet 

Høj sikkerhed

 • Sikkerhedsforanstaltninger er indbygget i løsningen
 • Tydeliggørelse roller/rettigheder i udbudsteamet, herunder ved evt. brug af eksterne rådgivere, samt ved tværgående samarbejde mellem myndigheder

Konkret gør vi typisk følgende sammen med jer

Vi bistår typisk med:

 • Introduktion og demonstration af DAHL Procurement, herunder case-gennemgang
 • Opsætning, implementering og let oplæring
 • Gennemførsel af pilot hos jer
 • ”Light” support

Herefter vil I være i stand til at køre alle udbud 100 % selv.

Har I yderligere behov, tilbyder yderligere service, hvor vi eksempelvis kan bistå med:

 • Rådgivning om selve udbudsprocessen
 • Fuld outsourcing af udbudsprocessen elektronisk - eksempelvis inden for områder som IT og entreprise
 • Delvis håndtering af jeres udbudsproces elektronisk
 • Sparring ved større/særligt komplekse udbud – aftales fra sag til sag
 • Kvalitetssikring af jeres udbudsmateriale
 • Etablering af juridisk hotline – giver adgang til løbende problemløsningen inden for en ramme
 • Omfangsrig systemsupport og -træning

Ønsker du at vide mere om, hvordan vi bistår ved undersøgelse om udbudspligt, valg af regelgrundlag, udarbejdelse af udbudsmateriale, vurdering af konditionsmæssighed, evaluering af tilbud, håndtering af sager for Klagenævnet for Udbud og domstolene med videre, kan du læse mere her.

Priser, cases og yderligere information

Vi har flere relevante klient-cases om DAHL Procurement, som måske kan have interesse for jer. Priser og yderligere oplysninger fås ved henvendelse til en af vores udbudsspecialister. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne