Forretningsområder

Offentlig ret

Udbudsret

DAHLs team af specialister i rådgivning om udbudsret har stor erfaring på området - bl.a. i kraft af arbejde hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og hos Klagenævnet for Udbud.

Udbudsretten er et af de juridiske områder, som er blevet væsentlig mere komplekst gennem årene. Senest er det fælleseuropæiske udbudsdirektiv implementeret i Danmark ved en udbudslov 1. januar 2016.

DAHLs team af specialister i rådgivning om udbudsret har stor erfaring på området - bl.a. i kraft af arbejde hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og hos Klagenævnet for Udbud.

Som offentlig myndighed eller offentlig virksomhed bistår vi dig med at udarbejde og kvalitetssikre udbudsmateriale, herunder:  

  • Udarbejde eller gennemgå kontrakter til offentlige udbud
  • Gennemgå kravspecifikationer
  • Udarbejde eller gennemgå bilag til kontrakter
  • Udbudsbetingelser

Er du privat leverandører, som byder på offentlige kontrakter, hjælper vi dig bl.a. med at:

  • Kvalitetssikre tilbud på offentlige kontakter
  • Afklare spørgsmål og svar vedrørende offentlige udbud
  • Deltage i forhandlinger vedrørende kontrakter til det offentlige
  • Udarbejde back-to-back-aftaler med underleverandører

Hvis den offentlige kontrakt f.eks. er en it-kontrakt eller entreprisekontrakt, hjælper DAHLs specialister på it-området eller entrepriseområdet ofte med inputs til kontraktvilkårene.

Vores udbudsteam samarbejder desuden ofte med andre konsulenter f.eks. tekniske konsulenter, om at udarbejde kravspecifikationer, serviceaftaler (SLA) m.v. i offentlige kontrakter.

Endelig har vores team af udbudsadvokater betydelig erfaring med at føre sager ved både ved Klagenævnet for Udbud og ved de almindelige domstole.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information