Forretningsområder

Konfliktløsning

Mediation

Hos DAHL har vi solid erfaring med mediation - en hurtig og direkte måde at løse konflikter på gennem forhandling.

Ikke alle konflikter behøver at ende i retten. Derfor har virksomheder ofte en økonomisk og kommerciel interesse i at løse konflikten gennem forligsforhandling og alternativ konfliktløsning.

Hos DAHL har vi stor praktisk erfaring med mediation, som er en hurtig og direkte måde at løse konflikter på gennem forhandling.

Forhandlingsprocessen bistås af en upartisk mediator, der inspirerer parterne til både at beskrive problemet, drøfte individuelle løsningsbehøv og endelig opstille en række løsningsmuligheder.

Hensigten med en mediators medvirken er således at øge sandsynligheden for, at parterne når frem til en forhandlingsløsning.

En mediator skal hverken komme med forslag til en løsning eller vurdere konflikten juridisk. Derimod sørger mediatoren for, at parterne forhandler på en konstruktiv måde, så parterne selv finder frem til en løsning.

Inden en eventuel mediation drøfter vi sammen med klienten, muligheder og risici ved at gennemføre sagen fremfor at indgå forlig. På denne måde sikres vores klienter - i samråd med os - det bedst tænkelige grundlag for at beslutte, hvordan sagen bedst kan løses.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information