Forretningsområder

Erhvervsret/Corporate

Arbejds- og ansættelsesret

DAHLs rådgivning inden for arbejds- og ansættelsesret omfatter både individuel, kollektiv og offentlig arbejdsret. Vi repræsenterer især arbejdsgiversiden, uanset om virksomheden er overenskomstdækket eller ej.

DAHLs rådgivning inden for arbejds- og ansættelsesret omfatter både individuel, kollektiv og offentlig arbejdsret. Vi repræsenterer især arbejdsgiversiden, uanset om virksomheden er overenskomstdækket eller ej.

Vores team bistår i alle faser:

  1. Ved ansættelsesforholdets etablering med rådgivning om aflønningsformer: fast løn, provision, bonus eller aktieaflønning og ved valg af evt. ansættelsesklausul.
  2. Under ansættelsesforholdet ved udarbejdelse af personalecirkulærer og -håndbøger, rådgivning om henstillinger, irettesættelser, påtaler og advarsler.
  3. Ved ansættelsesforholdets ophør med opsigelser, suspensioner, fritstillinger, bortvisninger og fratrædelsesaftaler.

Vi bistår i forhandlinger med lønmodtagere og organisationer, og vi repræsenterer arbejdsgivere i de arbejdsretlige fora: Ordinære domstole, Arbejdsretten, Afskedigelsesnævnet, Tvistighedsnævnet, Ledernævnet og andre særlige arbejdsretlige fora.

DAHLs ansættelsesretsteam er forfattere eller medforfattere til flere bøger og artikler om arbejdsretlige emner og anvendes som voldgiftsdommere, udarbejder responsa og forestår gennemførelse af advokatundersøgelser.

Vores team afvikler kurser og deltager som oplægsholdere i faglige fora, herunder i netværksgrupper, og bistår ved målrettet intern undervisning hos vores kunder. Rådgivningen ydes, uanset hvor i landet kunden er hjemmehørende.

Kontakt os
+45 88 91 92 76

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information