Forretningsområder

Konfliktløsning

Voldgiftssager

Hos DAHL har flere af advokaterne gennemgået Danske Advokaters voldgiftsdommeruddannelse og har derfor betydelig erfaring med opgaven som partsudpeget repræsentant i voldgiftsretter.

En lang række sager i erhvervslivet løses ved voldgift. Grundene hertil er typisk et ønske om ikke at gøre stridighederne offentlig kendte samt et ønske om i højere grad selv at have indflydelse på processen. Voldgift kan således betegnes som en slags privat retssag.

Voldgift er et udtryk for det forhold, at parterne i en tvist aftaler at lade striden afgøre af en eller flere personer, som parterne som udgangspunkt selv har udpeget, i stedet for at gå til domstolene.

Hos DAHL har flere af advokaterne gennemgået Danske Advokaters voldgiftsdommeruddannelse og har derfor betydelig erfaring med opgaven som partsudpeget repræsentant i voldgiftsretter.

Hos DAHL sikrer vi, at vores klienter modtager en højt specialiseret og effektiv rådgivning i forbindelse med voldgiftssager. Vores ekspertise på området bygger på mange års erfaring med at føre sager ved voldgiftsnævn og voldgiftsinstitutter.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information