Forretningsområder

Fast ejendom og entreprise

Entrepriseret

Vores ekspertise omfatter alle entrepriseretlige problemstillinger. Fra projekt over aftaler og kontrakter til løbende sparring under byggeriets udførelse samt endelig rets- og voldgiftssager.

Vores ekspertise omfatter alle entrepriseretlige problemstillinger. Fra projekt over aftaler og kontrakter til løbende sparring under byggeriets udførelse samt endelig rets- og voldgiftssager.

Som sparringspartner så tidligt i projektet som muligt kan vi skabe værdi her og nu. Vi kan reagere hurtigt og effektivt, når udfordringer opstår, og vi arbejder målrettet på at undgå, at en udfordring vokser sig til en langvarig og dyr konflikt.

DAHL yder løbende rådgivning fra idé til byggeriet står færdigt og er taget i brug, f.eks. med

  • Valg af entrepriseform
  • Udarbejdelse og forhandling af entreprisekontrakter, herunder totalentreprisekontrakter, hovedentreprisekontrakter, underentreprisekontrakter og fagentreprisekontrakter
  • Partneringaftaler
  • Rådgiveraftaler
  • Konsortieaftaler og aftaler om joint ventures
  • Leverandøraftaler
  • Aftaler i henhold til ABR89, AB92, AB forbruger, ABT93 og FIDIC

Vi forestår også myndighedsprocessen og yder rådgivning om anden offentlig regulering, herunder om udbud, både for tilbudsgivere og ordregivere.

Desuden hjælper vi med at sikre garantier, transporter og anden form for sikkerhedsstillelse. Og vi hjælper med at sikre finansiering af entreprisen eller byggeriet.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information