Forretningsområder

Fast ejendom og entreprise

Fast ejendom

DAHL rådgiver om køb og salg af fast ejendom, projektudvikling, andelsboliger samt land- og skovbrug. Vi har stor erfaring med alle typer af rådgivning, der vedrører fast ejendom, og vi hjælper både ejendomsinvestorer og erhvervsvirksomheder.

DAHL rådgiver om køb og salg af fast ejendom, projektudvikling, andelsboliger samt land- og skovbrug. Vi har stor erfaring med alle typer af rådgivning, der vedrører fast ejendom, og vi hjælper både ejendomsinvestorer og erhvervsvirksomheder.

Udover de forhold, som knytter sig til den direkte privat- og offentligretlige regulering af fast ejendom, inddrager vi i vores rådgivning både skatteretlige, miljø- og planretlige samt kommercielle vinkler.

Erhvervsvirksomheder

Her yder vi rådgivning om bl.a. køb, salg, sale and lease back, samt etablering og udvikling af domicilejendomme, lager- og produktionsfaciliteter.

Ejendomsinvestorer

Vores rådgivning til professionelle ejendomsinvestorer omfatter både erhvervsejendomme og boligejendomme og vedrører:

  • Investering i ejendomme med eksisterende bebyggelse
  • Rådgivning ved investering i grunde og udviklingsejendomme, inklusive projektudvikling
  • Planforhold
  • Miljøforhold
  • Entrepriseretlige problemstillinger
  • Salg og udlejning af færdige projekter

Virksomhedsoverdragelse

Vi gennemfører due diligence og forhandler og udarbejder kontraktvilkår. Ved transaktioner, der krydser landegrænser, sikrer vi, at udenlandske klienter får kendskab til den basale retlige regulering af fast ejendom i Danmark.

Finansiering

Finansiering af fast ejendom er en naturlig del af vores rådgivning. Den omfatter blandt andet realkreditfinansiering, banklån og private pantebreve.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information