Forretningsområder

IT og IP

IP/Immaterialret

DAHL yder rådgivning og bistår ved alle forhold, som vedrører registrering og beskyttelse af immaterielle rettigheder.

Immaterialret eller intellektuel ejendomsret dækker over områderne

 • Varemærkeret
 • Designret
 • Ophavsret
 • Patentret
 • Brugsmodeller
 • Sportsrettigheder

I mange tilfælde er der en direkte sammenhæng med markedsføringsretten.

Overordnet handler immaterialretten om enerettigheder, altså at indehaveren af rettigheden får en eneret til at disponere over det beskyttede. I praksis betyder det, at indehaveren kan forhindre andre i at producere, markedsføre og sælge produkter, som udnytter indehaverens enerettighed.

DAHL yder rådgivning og bistår ved alle forhold, som vedrører registrering og beskyttelse af rettigheder f.eks.:

 • Varemærkeregistreringer
 • Designregistreringer
 • Udnyttelse af rettigheder, f.eks.ved
  • Licensaftaler
  • Distributionsaftaler
  • Produktionsaftaler

Hertil kommer vores specialistteam, som arbejder med krænkelsessager/kopisager, hvor to parter er uenige om, hvorvidt den ene part på ulovlig vis har kopieret den andens produkt, tekst, billede eller andet.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information