Forretningsområder

Erhvervsret/Corporate

Markedsførings- og forbrugerret

DAHL yder rådgivning inden for alle aspekter af markedsføringsretten, som har en central betydning for erhvervslivet.

Markedsføringsloven og en række relaterede love og vejledninger opstiller regler for, hvordan erhvervsdrivende skal agere over for både forbrugere og andre erhvervsdrivende. Derfor har markedsføringsret central betydning for erhvervslivet, og DAHL yder rådgivning inden for alle aspekter af området.

Vi rådgiver for eksempel i sager om produktefterligninger, om overholdelse af god markedsføringsskik, beskyttelse og misbrug af erhvervshemmeligheder, illoyal markedsføring og brug af persondata i markedsføringen. Vi hjælper også med at vurdere, om markedsføringskampagner, som indeholder f.eks. gaver, spil og konkurrencer, er i overensstemmelse med lovgivningen.

Hertil kommer udformning af reklamer, henvendelse til forbrugere, regler for prisoplysninger, tilbud på varer og tjenesteydelser, anvendelse af rabatter, konkurrencer og lodtrækning, regler om garanti og gebyrer, om mærkning og emballage m.v.

DAHL hjælper desuden med at afdække lovligheden af virksomheders udformning af websites, e-handelsportaler og anden markedsføring.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information