Forretningsområder

Skatter og afgifter

Person- og selskabsbeskatning

DAHL tilbyder omfattende rådgivning om person- og selskabsbeskatning.

DAHL tilbyder omfattende rådgivning om person- og selskabsbeskatning. Vores assistance dækker bl.a.:

  • Fleksible lønpakker
  • Ind- og udstationering, herunder afbrydelse af skattepligt
  • Kapitalgevinstbeskatning - hvornår indtræder det, og hvordan opgøres avancer ved overdragelse af fast ejendom, aktier, fordringer m.v.?
  • Kapitalafkastbeskatning - inklusive rådgivning om finansierings-setup i alle henseender ved fremmedkapital, egenkapitaltilførsel, konvertible obligationer eller andre hybrider
  • Indhentelse af bindende svar om påtænkte dispositioner om person- og selskabsskatteretlige spørgsmål
  • Beskatning ved brug af virksomhedsskatteordningen

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information