Karriere

Karriere

Her kan du læse om DAHL som arbejdsplads og se ledige stillinger.

Ledige stillinger

KAN DU LØFTE VORES KOMMUNIKATION TIL HELT NYE HØJDER?

DAHL Advokatfirma søger en medarbejder til vores kommunikationsafdeling.

DAHL Advokatfirma søger en ambitiøs, proaktiv og resultatorienteret medarbejder med ansvar for Brand, Kommunikation & Marketing, som kan bidrage til at virkeliggøre vores høje ambitioner om at:

 • øge virksomhedens kendskabsgrad til DAHLs profil, kompetencer, værdier og value proposition
 • udvikle og cementere DAHLs position som et af landets største advokatfirmaer
 • tegne en virksomhedsprofil, der skiller sig ud i markedet for advokatydelser
 • penetrere markedet yderligere og bygge tættere klientrelationer gennem relevant content marketing, kampagner og sponsoraktiviteter
 • tiltrække talenter gennem et attraktivt employer brand

EN CENTRAL ROLLE
Du vil få ansvaret for at bringe vores kommunikation til et helt nyt niveau. Vi er netop i gang med en strategiproces om vores kommunikation og brand, idet vi ønsker at videreudvikle vores stærke omdømme og har et mål om at arbejde mere struktureret og målrettet med vores eksterne kommunikation.

Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer. Der må forventes en ekstra arbejdsindsats i perioder med travlhed. Derudover må forventes en del rejseaktivitet mellem vores kontorer. Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober eller 1. november 2017.

KONKRETE OPGAVER
Overordnet går stillingen ud på at udvikle og eksekvere DAHLs kommunikations- og marketingstrategi. Du får en central rolle i forhold til at

 • Eksekvere DAHL Advokatfirmas kommunikations- og brandingstrategi
 • Udvikle og producere kommunikationsmateriale, herunder nyhedsbreve, cases, infografikker, videoer, pitch materialer, employer branding materialer, etc.
 • Opdrage organisationen til at tænke kommunikation og vejlede juristerne til at få en aktiv, faglig tilstedeværelse på sociale medier. Drive aktiviteter på hjemmeside, LinkedIn og andre medier
 • Være hovedansvarlig redaktør for DAHLs udgivelser, herunder produktion og redaktion af elektronisk nyhedsbrev
 • Drive aktiviteter relateret til PR og varetage presserelationer (primært i DK)
 • Udvikle og eksekvere relationsskabende kundeevents, herunder også drive virksomhedens sponsorstrategi gennem koordinering og eksekvering af relevante events sammen med sponsorvirksomheder, klienter og DAHL-medarbejdere
 • Drive kampagner i forbindelse med go-to-market på nye services til eksisterende og nye klienter
 • Bistå med at nytænke og implementere nye kommunikationsplatforme
 • Strømline virksomhedens visuelle udtryk
 • Træning af medarbejdere inden for kommunikation
 • Orkestrere eksterne samarbejder med fx grafikere, leverandører, mv. om fx udvikling af grafiske materialer, directories, m.m.
 • Bistå med en række driftsmæssige opgaver, herunder fotografering af nye medarbejdere, opsætning af visitkort, drift af vores Insight-portal, m.m.

Din succes vil afhænge af din evne til at tænke kreativt og kommercielt, udvikle koncepter og content i fællesskab med husets kommercielle direktør, afdelingsledere og forskellige ressourcepersoner – og derefter føre dem ud i livet.

DU HAR EN EKSTRAORDINÆR FAGLIGHED
Vi forventer, at du:

 • Er uddannet inden for kommunikation og/eller markedsføring
 • Har min. 5 års erfaring med kommunikation og branding, gerne fra en rådgivervirksomhed
 • Har et solidt fagligt fundament med dokumenterbare resultater
 • Er praktiker med god strategisk og kommerciel forståelse
 • Er særdeles stærk skriftligt med erfaring i at udvikle fagligt orienteret kommunikationsmateriale
 • Har øje for den gode historie, og kan overskue og videreformidle komplekse tekster letforståeligt og interessevækkende
 • Har styr på digital kommunikation og erfaring med hjemmesider og nyhedsbreve
 • Har erfaring med og forståelse for eksekvering af professionel kommunikation på tværs af kanaler og medier, inkl. bl.a. hjemmeside, LinkedIn og video
 • Har forståelse for de mekanismer, der præger de forskellige sociale medier, og forstår hvilket indhold, der skaber engagement hvor
 • Kan motivere organisationen til at medtænke kommunikation
 • Taler og skriver flydende dansk og engelsk
 • Har godt flair for visuel kommunikation

DIN PERSONLIGHED ER AFGØRENDE
Det er vigtigt for os, at du:

 • Er nysgerrig og nytænkende
 • Er grundig og detaljeorienteret
 • Arbejder selvstændigt, struktureret og er en beslutningsdygtig igangsætter
 • Er opsøgende ift. egne opgaver og muligheder
 • Har stærke sociale kompetencer, er udadvendt, hjælpsom, åben, imødekommende og god til at knytte kontakter
 • Har personligt drive og gennemslagskraft
 • Har et højt energiniveau og trives i et miljø med tempo og udfordringer
 • Bliver motiveret af konstant faglig og personlig udvikling

På det det personlige plan nærer den bedst egnede kandidat respekt for alle medarbejdergrupper og sætter en ære i at kunne kommunikere med alle. Kandidaten har en professionel omgangstone også i pressede situationer.

REFERENCE
Du vil blive tilknyttet et af vores kontorer i Herning, Viborg, Århus eller København, og have et tæt samarbejde med vores kommercielle direktør, Anders Madsen Pedersen.

Ansøgningen sendes pr. e-mail senest den 25. august 2017 til job@dahllaw.dk.

Du bedes skrive ”Kommunikation” i emnefeltet.

DAHL er et af Danmarks største advokatfirmaer. Vi tæller 200 medarbejdere – heraf 100 jurister – og holder til i Aarhus, København, Esbjerg, Herning, Randers og Viborg. Vi tilfører værdi til vores klienters forretning med højt specialiserede ydelser på en lang række erhvervsjuridiske fagområder og en hurtig, smidig og effektiv sagsbehandling.

Info om stillingen

Titel: Kommunikationsmedarbejder til DAHL Advokatfirma
Type: Fuldtidsstilling
Opslået: 10. aug. 2017
Ansøgningsfrist: 25. aug. 2017

Kontakt info

Birgitte Eis HR-Chef bei@dahllaw.dk +45 88 91 94 10

Uopfordret ansøgning

Vi modtager gerne ansøgninger fra kompetente medarbejdere, og vi er især interesserede i medarbejdere som

 • Er teoretisk velfunderede
 • Er interesserede i erhvervsjura
 • Har gode sprogkundskaber
 • Har godt humør og kan indgå aktivt i samarbejde med andre
 • Kan se muligheder fremfor begrænsninger

Uopfordrede ansøgninger kan sendes til job@dahllaw.dk 

Husk at skrive det, hvis du har ønske om ansættelse på et bestemt kontor.

Kontakt vores HR-chef
88 91 94 10

Advokat hos DAHL

Hos DAHL er det muligt at udvikle sine faglige og personlige kompetencer og dermed blive specialist inden for et ønsket område. Ikke alle advokater har et langsigtet ønske om at blive partner, og hos DAHL er det også muligt at skabe sig en karriere som specialistadvokat.

Sammen udarbejder vi en karriereplan med fokus på din faglige og personlige udvikling. Du får tilknyttet en mentor, der hjælper med, at linjerne i din karriereplan følges og løbende udvikles. Samarbejde er nøgleordet i udviklingen af dig.

Fuldmægtig hos DAHL

Hos DAHL har vi næsten altid mellem 15 og 20 advokatfuldmægtige ansat. Selv om de er geografisk spredt på alle kontorer, er der tæt dialog mellem de mange jævnaldrende kolleger.

Som fuldmægtig hos DAHL bliver du tilknyttet et af vores fagområder, hvor du får en bred uddannelse, der omfatter alle de opgavetyper, som advokater beskæftiger sig med - fra de mange forskellige, juridiske discipliner til møder i retten og møder med klienter. Vi prioriterer nemlig den direkte klientkontakt. Faktisk forventer vi, at også vores yngste medarbejdere kan og vil have kontakt med klienterne.

Sammen udarbejder vi en uddannelsesplan med fokus på din faglige og personlige udvikling.

Du får også tilknyttet en mentor, en erfaren advokat - ofte en af partnerne. Han eller hun tager de løbende udviklingssamtaler og hjælper med at lægge linjerne for din karriereplan på lidt længere sigt. Samarbejde er nøgleordet i udviklingen af dig.

Foruden den obligatoriske fuldmægtiguddannelse får DAHLs fuldmægtige tilbudt arbejdsophold i udlandet, interne kurser, ligesom du deltager i faggrupper på tværs af kontorerne.

Advokatassistent

Hos DAHL er advokatassistentens arbejde vigtigt for at sikre konstant høj kvalitet i den rådgivning og bistand, vi yder til vores klienter. Advokatassistenten er en af DAHLs ansigter udadtil.

Assistenterne hos DAHL er specialister indenfor deres fagområde og indgår i tæt samarbejde med juristerne på området.

Du får rig lejlighed til at finde det juridiske fagområde, der interesserer dig mest, og blive endnu dygtigere.

DAHL tilbyder et inspirerende arbejdsmiljø, hvor du sammen med dygtige kolleger er med til at sætte dit præg på den service, klienterne oplever.

Stabsfunktioner

Hos DAHL har vi en større stabsfunktion, der varetager administrative opgaver samt opgaver indenfor økonomi, IT, kommunikation og HR. Der er således også mulighed for at gøre karriere hos DAHL, hvis du har et ønske om at beskæftige dig med andet end jura.

Stud.jur.

Alle DAHL-kontorer har stor glæde af studerende, der bliver ansat for en kortere eller længere periode - enten som sommerfuldmægtige eller som mere fast tilknyttede medarbejdere. Noget tyder på, at de studerende også har glæde af deres studiejob hos DAHL, for mange af dem fortsætter som fuldmægtige i organisationen.

Stud. jur.'erne beskæftiger sig med mange arbejdsområder. Det giver en bedre forståelse af teorien, når den praktiske tilgang til f.eks. tinglysning, fogedret, skifteret og proces bliver en del af uddannelsen gennem et studiejob.

Som stud.jur. bliver du ansat med en arbejdstid, der svarer til to dage om ugen.

Ansat i DAHL

Fagligheden er i top. Arbejdsklimaet er godt. Mulighederne er mange. Og relationerne ofte meget langvarige. Dét er DAHL som arbejdsplads, sammenfattet med få ord.

Som arbejdsgiver lægger vi naturligvis vægt på høj faglighed, engagement og ansvarlighed. Hertil kommer stærke samarbejdsevner, sprogkundskaber og godt humør.

Men hos DAHL interesserer vi os også for personlighed - og for det, som er med til at skabe personligheden, altså mennesket "bag" medarbejderen. DAHL er nemlig ikke kun en arbejdsplads for nogle af landets dygtigste jurister og de mange andre medarbejdere, der holder et stort advokatfirma kørende. DAHL er også en arbejdsplads for mennesker. En arbejdsplads, der tilbyder fleksibilitet og frihed under ansvar, så vores medarbejdere også har plads og tid til at være mennesker med familie og fritidsinteresser.

Vi mener, at denne kombination af høj faglighed og god kemi mellem dygtige mennesker, som også lever et liv udenfor advokatkontoret, er med til at gøre DAHL unik og attraktiv. Både for klienter og medarbejdere.

De langvarige relationer, DAHL er kendt for, findes ikke kun på klientsiden. På medarbejdersiden ser vi mange eksempler på, at DAHL er en attraktiv arbejdsplads:

 • Mange af vores partnere og advokater har et langt tilhørsforhold til DAHL. Nogle har været væk fra DAHL i en periode, men er senere kommet tilbage for at være en del af udviklingen.
 • DAHLs advokatassistenter har lang anciennitet. De har valgt at udvikle sig sammen med os og hos os.
 • Flere af vores stud.jur.’er fortsætter som fuldmægtige hos DAHL.

Hvis du vil vide mere om, hvad DAHL kan tilbyde dig - og hvad vi forventer af dig - er du velkommen til at kontakte vores HR-chef.

Kontakt vores HR-chef
88 91 94 10

Hos DAHL lægger vi stor vægt på at udvikle vores medarbejdere, uanset arbejdsområde og ansvar. Vi prioriterer både faglig og personlig udvikling, og vi giver plads til uddannelse, som ikke nødvendigvis har relation til medarbejderens nuværende arbejdsopgaver.

 • DAHL Academy er vores eget center for kontinuerlig efter- og videreuddannelse på højt, fagligt niveau. Blandt underviserne er både DAHLs anerkendte fagspecialister og eksterne specialister.
 • Vejen fra medarbejder til øverste ledelse er kort hos DAHL. Gode ideer og initiativ får plads og mulighed for at blive ført ud i livet.
 • Klientkontakt er ikke kun for de mest erfarne advokater og partnere. Vi ser meget gerne, at også fuldmægtige får erfaring med at have direkte kontakt med klienterne.

I kraft af vores størrelse og geografiske dækning tilbyder DAHL gode karrieremuligheder overalt i landet. Der er behov for skarpe, juridiske hjerner på alle vores lokationer.

Hos DAHL lægger vi stor vægt på at sikre et højt og til stadighed opdateret uddannelsesniveau hos alle vores medarbejdere.

Vi skal hele tiden ajourføre os og udbygge vores faglige niveau, både inden for de fagområder, vi beskæftiger os med til daglig, men også inden for andre, mere generelle discipliner.

DAHL Academy er stedet, hvor en stor del af denne uddannelsesindsats finder sted.

Jurister i DAHL skal naturligvis opfylde de generelle krav til efteruddannelse, men vi arbejder målrettet for, at vores undervisning, vores uddannelsesniveau, kvaliteten af vores artikler osv. ligger et godt stykke over disse generelle krav.

Se aktuelle kurser  

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information