Karriere

Mød os

For de erfarne

Hos DAHL tilbyder vi den erfarne advokat en karriere, som bygger på moderne principper for udvikling, værdier og samarbejdsmodeller, der er unikke for den danske advokatbranche.

Vores kultur tiltrækker de specialister og partnere i branchen, som er særligt motiveret for en teamorienteret samarbejdsstil, hvor opgaver og kompetencer naturligt flyder derhen, hvor behovet er. Det sikrer vi blandt andet ved en samarbejdsmodel og et belønningssystem, der belønner teams, afdelinger og hele organisationen frem for individet.

Vores specialiseringer og videnstrategi sikrer, at du i DAHL vil kunne fordybe dig mere i de specialer, som interesserer dig. Sammen med andre fagspecialister hjælper vi dig med at arbejde intelligent og strategisk med din faglige udvikling, din videnformidling og din videnudvikling. Sammen med dig tager vi ejerskab for din udvikling fra specialistadvokat og trusted advisor til thougth leader.

Vi er præstationsorienteret i DAHL, men ambitiøse for din trivsel og det hele menneske, du er, såvel som for din professionelle succes. Vi tilbyder den unikke sammensætning af en teamorienteret kultur med højt specialiserede thought leaders, der også har rum til at prioritere et familieliv. Hvis du er en succes som far, mor, kæreste eller med din personlige passion, så er der også grundlag for at blive en professionel succes og bidrage ekstraordinært til DAHL og vores klienter. Det gør DAHL til en eftertragtet arbejdsplads i Danmarks top 10.

Et skræddersyet karriereudviklingsforløb

Vi har forskellige karriereveje og udfordringer, som du kan forfølge i takt med dine præferencer for udfordringer, din faglige og personlige udvikling samt din livssituation. 

Når du er klar til tage karrierespringet, skræddersyr vi sammen dit karriereudviklingsforløb. Forløbet er ikke festskrift, der lægges ned i skuffen, når det er udarbejdet. Dit udviklingsforløb vil være i fokus i dialogen med din nærmeste leder, så vi hele tiden sikrer os, at vi sammen er på rette vej og kommer i mål. Dit udviklingsforløb er et forløb, som vi sammen tager ansvar for.

Som advokat tilknyttes du en af vores fagspecialiserede afdelinger, hvor du løbende arbejder med at udvikle dine faglige kompetencer, eksempelvis som specialistadvokat, og bidrager til ny videnudvikling og -formidling indenfor dit felt og dine interesseområder. Hvis du brænder for dit speciale og får energi af videnudvikling og formidling, så opfordrer vi dig til at løbe med bolden og blive specialeansvarlig. Læs mere om vores karriereveje. 

Din faglige viden skal gives videre. Som advokat hos DAHL vil du derfor ganske naturligt blive inddraget i udviklingen af yngre medarbejdere, få mulighed for at drive kommercielle projekter og dermed være med til at påvirke udviklingen af vores fælles virksomhed.

Vores interesse i at hjælpe vores medarbejdere med at udfolde sig personligt og fagligt forsøges altid drevet af den gode intention. Vi har øje for, at du til enhver tid har en solid faglig og højt specialiseret ballast på det juridiske plan, men vi ved også, at du rummer andre værdifulde kompetencer og talenter. Disse har vi i høj grad fokus på at dyrke og udfolde.

Vi tror på, at ledelse gør en forskel

Ledelse gør en forskel for vores partnere og medarbejdere - vi prioriterer altid dialog, feedback, coaching frem for skabeloner og systemer. Vi ved, at der skal to til ledelse, og kompetent lederskab fordrer også følgeskab – ledelse er således ikke kun noget, man giver, det er også noget, man efterspørger og tager. Vi forventer, at du stiller krav til os, og vi vil gøre det samme til dig.

Vi ved, at mennesker er forskellige, og at alle har uforløste potentialer - vi har derfor løbende fokus på at få din karriereplan tilrettelagt, så den matcher dine og vores ambitioner. Ikke alle advokater har et langsigtet ønske om at blive partner, og hos DAHL er det også muligt at skabe sig en karriere som specialistadvokat, specialeansvarlig, afdelingsleder eller associeret partner

En stærk ejermodel med betydning for samarbejde og udvikling

I DAHL har vi en unik partner- og ejermodel, som gennemsyrer samarbejdet og firmaånden. Modellen er en stærkt medvirkende faktor til vores suveræne sagsløsning og det sublime samarbejde om klienterne og sagerne.

DAHLs ejermodel bygger på et ufravigeligt ejerprincip om rendyrket ligedeling. Modellen betyder en verden til forskel rent kulturelt og samarbejdsmæssigt. Kort fortalt betyder denne ejermodel, at der økonomisk set intet er at konkurrere om internt. Det betyder, at vi holistisk set er det bedste sted at være ejer i branchen – og vi er kendt for dette.

I fælles ånd arbejder vi alle for at servicere og rådgive firmaets fælles klienter, uanset hvem man er. Det er vores overbevisning, at alene gennem rendyrket ligedeling kan en rådgivningsvirksomhed sætte den enkelte klient og sag 100 % i centrum. Som erfaren advokat, måske med erfaring fra andre firmaer i branchen, vil du opleve vores ejermodel som fordrende for samarbejdet på tværs. Vores mission er at løfte ambitiøse klienter til nye højder. Det kan vi kun, når vi arbejder sammen og sætter klienten først.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne