Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Fast ejendom

Ophævelse af forbud mod grundbyrder

Den 1. januar 2019 trådte Lov om ophævelse af en række love på Miljø- og Fødevareministeriets og Udenrigsministeriets områder i kraft. Som følge heraf blev grundbyrdeloven og dermed også forbuddet mod at pålægge fast ejendom nye grundbyrder ophævet. Få indblik i de væsentligste konsekvenser af grundbyrdelovens ophævelse her.

Dato
Forretningsområde
Person- og selskabsbeskatning

Fradrag for tab på sin investering - hvad er kravene?

Der er en række formalia, som skal være opfyldt, før man kan være berettiget til fradrag for tab på en investering. I denne artikel vil vi kigge nærmere på disse formalia.

Dato
Forretningsområde
Konkurs

Betinget akkord kan udskyde underskudsbegrænsning

Vestre Landsret afsagde i april 2018 dom i en sag mellem en landmand og Skatteministeriet om fortolkning af en akkordaftale med særligt fokus på, om begrænsning af retten til underskuds-fremførsel sker med virkning fra akkordaftaleåret eller først med virkning fra det tidspunkt, hvor akkordaftalens betingelser er opfyldte. Umiddelbart vil den nye retsstilling kunne fremme gennemførelse af akkorder for effektive landmænd med (for) stor gæld, men dommen er ikke begrænset til landbrugserhvervet.

Dato
Forretningsområde
Udbudsret

Omfanget af en udbudt kontrakt skal være retvisende og dækkende

Den 5. april 2019 afsagde Klagenævnet for Udbud kendelse i en sag mellem Dansk Erhverv og Holstebro, Lemvig og Struer kommuner. Kendelsen fastslår, at de mængder eller den værdi af kontrakten, som man angiver i sit udbud, skal være retvisende og dækkende. Omfanget af en kontrakt må i hvert fald ikke fastsættes for lavt, da det kan afholde potentielle leverandører fra at afgive tilbud, ligesom det kan have indflydelse på de prisvilkår, som en tilbudsgiver fastsætter i dennes tilbud.

Dato
Forretningsområder
Selskabsret Bestyrelsesarbejde

Med Aktionærrettighedsdirektivet (SRD II) er bestyrelsen forpligtet til at udarbejde vederlagspolitik for selskabet

Aktionærrettighedsdirektivet (SRD II) er nu indført i dansk ret, da Folketinget den 4. april 2019 vedtog en lovændring af selskabsloven med betydning for de børsnoterede selskabers rettigheder og forpligtelser. Få indblik i den del af lovforslaget, som fremover forpligter bestyrelsen til at udarbejde en egentlig vederlagspolitik for selskabet.

Dato
Forretningsområde
DAHL Nyt

Stærk IT-advokat med stor forretningsforståelse vender retur til DAHL

Den 1. april er Gitte Nyborg tiltrådt som advokat hos DAHL Advokatfirma.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter

Nyt om den momsmæssige behandling af vouchere

EU-Kommissionen har vedtaget nye regler for håndtering af moms på vouchere, der i daglig tale oftest omtales som gavekort og værdikuponer. Reglerne ensretter behandlingen af moms på vouchere inden for EU. Ændringerne vil i mange tilfælde medføre behov for tilpasning af virksomheders IT-systemer og ændrede forretningsgange. Få indblik i de nye regler, som træder i kraft den 1. juli 2019.

Dato
Forretningsområde
Entrepriseret

ABT 18 – Nye regler for totalentreprise

Totalentreprise er en ofte brugt entrepriseform i Danmark. I form af ABT 18 har vi fået en revision af den tidligere ABT 93. DAHLs entrepriseteam har gennemgået revisionen, og som led i vores artikelserie om de nye vilkår for byggeriets parter får du indblik i de væsentlige ændringer i ABT 18.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne