Nyheder

Nyheder

Læs juridiske nyheder om højaktuelle emner.

Dato
Forretningsområde
Arbejds- og ansættelsesret

Den nye ferielov – overgangen til samtidighedsferie

Sommerferien er for de flestes vedkommende overstået. Vi optjener og afholder fortsat ferie, som vi har gjort længe. Den 1. maj 2019 starter det næste ferieår. Dette ferieår bliver det sidste hele ferieår, ”som vi kender det”. Den nye ferielov træder nemlig i kraft den 1. september 2020. Arbejdsgivere såvel som medarbejdere skal derfor forholde sig til nye begreber såsom ”samtidighedsferie”. Få indblik i betydningen af samtidighedsferie og hvordan overgangen til den nye ferieordning bliver.

Dato
Forretningsområder
Selskabsret Arbejds- og ansættelsesret

Lovforslag til ændring af aktieoptionsloven: Større aftalefrihed og klarhed i optionsaftaler

Beskæftigelsesministeren har sendt et forslag til ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold (”aktieoptionsloven”) i høring. Forslaget indeholder en udvidelse af friheden til at indgå aftaler om behandlingen af medarbejderes tildelte købe- eller tegningsrettigheder ved fratræden. Denne aftalefrihed giver virksomhederne friere hænder, når de indgår aftaler med medarbejdere om blandt andet aktieoptioner.

Dato
Forretningsområde
Sport-, medie- og entertainmentret

Juridisk sparring sikrede EfB en god handel

Fodboldens transfervindue er i fuld gang. I forbindelse med køb og salg af nye spillere er det ikke kun spillerne og agenterne, der skal være opmærksomme på de ofte uigennemskuelige kontrakter. Også klubberne kan i mange tilfælde med fordel søge specialistrådgivning, dels for at skabe den nødvendige tryghed og dels for at skabe værdi for klubben. Dette mærkede EfB ved salget af det unge supertalent Anders Dreyer til Premier League-klubben Brighton & Hove Albion FC i sidste uge.

Dato
Forretningsområde
IP/Immaterialret

Billigere og nemmere at registrere designs og varemærker i Canada

Canada har netop tiltrådt Haag arrangementet med virkning fra den 5. november 2018 og meddelte tidligere på året, at de tillige ønsker at tiltræde Madrid Protokollen. Canadas initiativer får positiv betydning for virksomheder, som ønsker at registrere designs og varemærker i Canada.

Dato
Forretningsområde
Person- og selskabsbeskatning

Har du uretmæssigt fået inddrevet gæld til det offentlige af SKAT?

Hvis en borger eller virksomhed har fået inddrevet gæld til det offentlige via SKAT eller frivilligt har betalt gæld til det offentlige i perioden fra 1. september 2013 til 7. september 2015, kan der være sket fejl i inddrivelsen, som giver anledning til et tilbagebetalingskrav. En ny ændringslov begrænser de sager, som SKAT af egen drift skal genoptage. Det er derfor vigtigt, at du som borger eller virksomhed selv søger om genoptagelsen senest den 7. september 2018, hvis du vil have mulighed for at få penge tilbage.

Dato
Forretningsområde
Arbejds- og ansættelsesret

Bestikkelse i ansættelsesforhold - Er der forskel på offentlige og private ansættelsesforhold?

Med afsæt i ATEA-sagen, hvor der senest den 27. juni 2018 blev afsagt straffedomme over fire tidligere ATEA-medarbejdere og tre tidligere ledere i Region Sjælland, skal der knyttes et par bemærkninger til, hvad der i ansættelsesforhold er tilladt, dels at give, dels at modtage af gaver og lignende.

Dato
Forretningsområde
Selskabsret

Ændringer af selskabsloven

Folketinget har den 29. maj 2018 vedtaget en række ændringer til selskabsloven, der skal forbedre rammevilkårene for at drive virksomhed i Danmark og derved styrke den fremtidige vækst.

Dato
Forretningsområde
Sport-, medie- og entertainmentret

Ny afgørelse fra DIF - Eksklusion af medlem af sportsforening ophævet

I en kendelse fra april 2018 ophævede DIF Idrættens Højeste Appelinstans en roklubs bestyrelses beslutning om tidsbegrænset eksklusion af et medlem på trods af, at beslutningen var tiltrådt af roklubbens generalforsamling. Appelinstansen fandt det ikke dokumenteret, at medlemmet havde udvist en adfærd, der kunne begrunde eksklusion. DAHL Advokatfirma bistod medlemmet under sagen.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma.
Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85
 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.
 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os. Du kan også afmelde dig nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger, vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde, vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne