Nyheder

Nyheder

Læs juridiske nyheder om højaktuelle emner.

Dato
Forretningsområder
Person- og selskabsbeskatning Selskabsret

Hvad er passiv kapitalanbringelse?

En lovændring i 2017 har affødt en række diskussioner om omfanget af passiv kapitalanbringelse. En nyere afgørelse i Skatterådet gør det nu mere klart, om der er tale om passiv kapitalanbringelse eller en aktiv investering. Få indblik i begrebernes omfang samt det bindende svar fra Skatterådet.

Dato
Forretningsområde
Udbudsret

Hvor går grænsen for private leverandørers dialog med offentlige kunder om fremtidige aftaler?

Det er ikke altid enkelt at handle med offentlige myndigheder og offentlige virksomheder. Som privat leverandør til det offentlige er det afgørende at kende reglerne for forudgående dialog med de offentlige indkøbere. Reglerne er relativt lempelige, så længe krav om ligebehandling og gennemsigtighed er opfyldt.

Dato
Forretningsområde
Entrepriseret

Nye aftalevilkår er klar til byggeriets parter

Byggeriets efterhånden længe benyttede standardvilkår AB 92, ABT 93 og ABR 89 afløses af opdaterede betingelser. Afløserne AB 18, ABT 18 og ABR 18 er efter udkast, høringsperiode og udgivelse af betænkning klar til at blive taget i brug af byggeriets parter efter nytår. På overfladen ligner vilkårene sig selv, men der er både nye tiltag, præciseringer og nuancer, der giver god anledning til at give håndteringen af området et serviceeftersyn.

Dato
Forretningsområde
Sport-, medie- og entertainmentret

E-sport – er der styr på de juridiske spilleregler?

Tidligere i dag blev det offentliggjort, at Superliga-klubberne via Divisionsforeningen starter en E-sports-liga. E-sport har generelt oplevet en eksplosiv vækst, båret af utrolig mange tilskuere og velvillige sponsorer. Men som det ofte er tilfældet for hurtigt voksende industrier i underholdningsbranchen, er E-sport branchen præget af manglende og uklare aftaler. Behovet for professionalisering er stort – ”servietaftalerne” skal skiftes ud med klare og juridisk holdbare kontrakter.

Dato
Forretningsområder
Generationsskifte Omstrukturering

Goodwill-værdien er steget med en ændret kapitalafkastsats

Skattestyrelsen har den 6. august 2018 offentliggjort, at kapitalafkastsatsen for hele indkomståret 2018 til 0 %, og at rentekorrektionssatsen er 3 % for hele indkomståret 2018. De beregnede goodwill-værdier bliver derfor nu højere end de var inden offentliggørelsen af den nye kapitalafkastsats. Dette er væsentligt at have for øje ved overdragelser, hvor goodwill-cirkulæret bruges, og særligt hvis goodwillværdien er beregnet efter de gamle satser ved en transaktion efter den 6. august 2018.

Dato
Forretningsområde
Arbejds- og ansættelsesret

Ny ændringslov vil skærpe forbuddet mod seksuel chikane

I kølvandet på de seneste års #Metoo-kampagner har beskæftigelsesministeren sendt et udkast til forslag til lov om ændring af ligebehandlingsloven i ekstern høring den 31. august 2018. #Metoo-bevægelsen har sat et globalt fokus på sexchikane på arbejdspladser, og ændringsforslaget rummer et ønske om at tydeliggøre forbuddet mod sexchikane samt en skærpelse af godtgørelsesniveauet i de pågældende sager. Ændringen skal ifølge lovforslaget have virkning fra 1. januar 2019 og gælde for alle tilfælde af seksuel chikane, som forekommer efter dette tidspunkt.

Dato
Forretningsområde
Markedsføringsret

Kend de juridiske spilleregler, når I bruger influencere i jeres markedsføring

Bruger jeres virksomhed sociale medier og bloggere som led i en effektiv markedsføring? Vi har samlet en række gode råd, der kan være med til at sikre, at jeres virksomhed ikke overtræder markedsførings-loven, når I benytter jer af influencer marketing.

Dato
Forretningsområde
Person- og selskabsbeskatning

Hvornår driver en forening erhvervsmæssig virksomhed?

Danmark er et foreningsland. Der er et væld af forskellige foreninger, hvor formålet med disse er meget forskelligartet. Der er mildest talt noget for enhver smag. Mange af disse foreninger har typisk et ideelt formål. Visse formål er dog også erhvervsmæssige, og i den forbindelse er der en række skattemæssige aspekter, man bør være opmærksom på.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne