Nyheder

Kan vi nu lovligt overføre personoplysninger til USA?

Siden Schrems II- afgørelsen i 2020, har det været svært at overføre personoplysninger til USA. Privacy Shield-ordningen blev erklæret ugyldigt. Derfra er reglerne kun blevet strammet. Senest har Datatilsynets cloud-vejledning fastslået, at dataeksport ud af EU reelt ikke er lovligt. I hvert fald ikke i de fleste situationer. Alt tyder dog på, at en løsning er på vej. EU og USA har i samarbejde udarbejdet en rammeaftale kaldt Trans-Atlantic Data Privacy Framework i marts 2022. Men er det løsningen på alle problemerne?

Hovedpunkter i rammeaftalen

  • Den nye rammeaftale gør det muligt, at personoplysninger frit og sikkert kan overføres mellem EU og amerikanske virksomheder, som har tiltrådt Trans-Atlantic Data Privacy Framework.
  • Rammeaftalen indeholder nye regler og bindende sikkerhedsforanstaltninger, som begrænser amerikanske efterretningstjenesters adgang til data. De amerikanske efterretningstjenesters adgang til data skal begrænses til, hvad der er nødvendigt og proportionalt i forhold til at beskytte den nationale sikkerhed.
  • De amerikanske efterretningstjenester vil vedtage procedurer for at sikre en effektiv overblik over nye privatlivs- og borgerlige frihedsrettigheder.   
  • Nyt to-trins klagesystem til at undersøge og løse klager fra europæiske borgere i forhold til de amerikanske efterretningstjenesters adgang til personoplysninger. Dette klagesystem består blandet andet af Data Protection Review Court, som kan betragtes som en databeskyttelsesretlig domstol.
  • Strenge forpligtelser for virksomheder, der behandler personoplysninger fra EU. Det nuværende krav om selv-certificering af virksomhedernes overholdelse af principperne gennem the U.S. Department of Commerce forsætter.
  • Specifikke overvågnings- og revisionsmekanismer.

Er det så lovligt at overføre personoplysninger til USA?

Nej. Ikke endnu. Rammeaftalen er mere en hensigtserklæring end et juridisk bindende dokument. Rammeaftalen Trans-Atlantic Data Privacy Framework skal først implementeres i EU og USA.

Målet er, at de nye amerikanske forpligtigelser skal danne grundlag for en tilstrækkelighedserklæring fra EU-Kommissionen, hvor den nye Trans-Atlantic Data Privacy Framework skal indføres.

Det er fortsat usikkert, hvordan denne rammeaftale skal anvendes i praksis. Derudover er det usikkert, hvornår EU-Kommissionen kommer med en tilstrækkelighedserklæring samt ordlyden heraf. Men meget tyder på, at vi er et skridt nærmere i forhold til at kunne overføre personoplysninger lovligt til USA igen.

Den gyldne nøgle?

Trans-Atlantic Data Privacy Framework er et meget tiltrængt skridt. Stort set alle virksomheder og myndigheder i EU bryder i et eller andet omfang GDPR i dag ved at overføre personoplysninger til USA. Det er i praksis svært at undgå, sådan som vores globale IT-infrastruktur er opbygget.

Hvornår Trans-Atlantic Data Privacy Framework bliver implementeret I praksis, er dog uklart. Jo hurtigere jo bedre.

Overførelse af personoplysninger til resten af verden, løses dog ikke med Trans-Atlantic Data Privacy Framework. Hertil kommer, at Max Schrems og hans organisation ”Non of your business (NOYB)” forventeligt vil udfordre ordningen ved EU-domstolen.

Tiden vil derfor vise, hvornår – og hvor længe – brugen af IT-tjenester fra USA vil være lovlig. Som minimum må vi forvente, at det vil tage nogle år, før en ny retssag kommer gennem EU-systemet. Fra Trans-Atlantic Data Privacy Framework bliver implementeret og indtil en EU-retssag er afgjort, vil overførelse af persondata til USA dog være lovlig.

Det vil i det mindste være bedre end situationen i dag.

Vil du vide mere?

Hos DAHL følger vi nøje denne udvikling i forhold til overførsel af personoplysninger til USA. 

Hvis du har spørgsmål til din virksomheds overførsel af personoplysninger til tredjelande eller til persondata generelt, er du velkommen til at kontakte DAHLs persondatateam, der står klar med råd og vejledning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne