Nyheder

SpotOn: Hvornår ophører retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?

Få indblik i en nyere sag fra Østre Landsret, der omhandler fortolkning af erstatningsansvarslovens § 2, stk. 1, og tidspunktet for, hvornår retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophører. Dét er væsentligt at vide – særligt for forsikringsselskaber.

Tidspunktet for, hvornår en skadelidt har ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, er fastslået i erstatningsansvarslovens § 2, stk. 1. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ydes som udgangspunkt, indtil skadelidte kan begynde at arbejde igen. Hvis en skadelidt lider et erhvervsevnetab på 15 pct. eller derover, har den skadelidte ret til erstatning frem til det tidspunkt, hvor det er muligt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne.

Spørgsmålet om, hvornår det er muligt at skønne over skadelidtes fremtidige tab af erhvervsevne, er vanskeligt i praksis. Østre Landsret tog stilling til spørgsmålet i en sag, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring havde truffet afgørelse om et samlet erhvervsevnetab på 45 pct., hvor 20 pct. udgjorde et varigt erhvervsevnetab, mens 25 pct. udgjorde et midlertidigt erhvervsevnetab (en delt afgørelse).

Østre Landsret fandt, at en delt afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bragte skadelidtes ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til ophør

Skadelidte (herefter ”E”) kom til skade ved en arbejdsulykke, og E’s arbejdsgivers ansvarsforsikringsselskab anerkendte erstatningspligten. Den 27. november 2019 traf Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgørelse om, at E’s samlede erhvervsevnetab var 45 pct. Der var tale om en delt afgørelse, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring både traf afgørelse om et varigt erhvervsevnetab (20 pct.) og et midlertidigt (25 pct.) erhvervsevnetab.  

Landsretten nåede frem til, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring havde truffet en afgørelse på tilstrækkeligt sikkert grundlag, hvorfor E’s ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophørte den 27. november 2019.

Afgørelsen følger det kriterium, som tidligere er blevet fastslået af Højesteret i U 2008.1386 H om, at der skal foreligge et forsvarligt grundlag for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings skøn ved deres fastsættelse af erhvervsevnetabet.

I den konkrete sag havde Arbejdsmarkedets Erhvervssikring foretaget en vurdering i medfør af Arbejdsskadesikringsloven, både i forhold til E’s aktuelle og varige tab af erhvervsevne. Afgørelsen indeholdt oplysninger om E’s helbredsmæssige forhold, at E havde været arbejdsprøvet, og at E på afgørelsestidspunktet havde været ansat i fleksjob i mere end 1 år. Derudover tillagde Landsretten det også vægt, at det fremgik af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, at E’s erhvervsmæssige forhold ikke var endeligt afklarede, men at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fandt grundlag for at skønne, at der var et sikkert tab af erhvervsevne på 20 pct.

På den baggrund nåede landsretten frem til, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af 27. november 2019 var en afgørelse om E’s midlertidige erhvervsevnetab efter erstatningsansvarsloven § 2, stk. 1. Forpligtelsen til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophørte derfor den 27. november 2019, der er virkningstidspunktet for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse.

Som forsikringsselskab skal man være særligt opmærksom på denne vurdering. Har du spørgsmål til problemstillingen om, hvornår retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophører? Du er altid velkommen til at kontakte en af vores processpecialister for en drøftelse om den konkrete sag eller andre problemstillinger af juridisk karakter.

SpotOn – Din vej til aktuel indsigt i udvalgte afgørelser fra Landsret og Højesteret

Som læser af DAHLs nyhedsserie ”SpotOn” får du indsigt i de nyeste proces- og erstatningsretlige afgørelser fra Østre Landsret, Vestre Landsret og Højesteret. Vores specialister har nøje udvalgt afgørelserne, som de med udgangspunkt i et kort sammendrag perspektiverer til konkrete råd, pointer og anbefalinger, som du skal være opmærksom på.

SpotOn udkommer løbende – formatet er kort og med øje for konkrete pointer og brugbare take-aways.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne