Nyheder

Krav om påpasselighed ved hjælp til styring af ældres økonomi

Det er nødvendigt at være påpasselig, når man hæver store kontantbeløb på ældre familiemedlemmers vegne.

Alle mennesker har forældre. Ens forældre har en højere alder end en selv, hvorfor det typisk er børnene, der bistår forældrene den dag, forældrene har svært ved at overskue deres forskellige forhold, f.eks. økonomiske forhold eller svært ved at overskue haven eller andre praktiske ting. Rigtig mange af disse tjenester ydes af et godt hjerte.

Over de senere år er der sket en meget kraftig digitalisering af en række samfundsmæssige forhold, herunder de økonomiske forhold. Det forekommer, at en del ældre personer stadigvæk foretrækker at have kontanter frem for at benytte digitale betalingsmidler. Kontanter skal afhentes ved en hævning i banken. Ofte arrangeres det sådan, at man giver en fuldmagt til et eller flere af børnene til at foretage sådanne dispositioner. I bund og grund er der ikke problemer ved dette.

Et par nyere skatteafgørelser viser imidlertid, at man navnlig ved håndtering af større beløb skal være påpasselig.

Har forældrene fået pengene?
Den første dom vedrører en situation, hvor en søn ved fuldmagt over fem gange havde hævet lidt over 2,6 mio. kr. på sin mors konto. Et års tid efter den sidste hævning afgik moren ved døden. I forbindelse med dødsboets behandling blev det konstateret, at hævningen var foretaget, og sønnen forklarede, at han havde hævet pengene til sin mor og havde herefter afleveret pengene til hende. Hverken skifteretten eller bobestyreren havde foretaget sig yderligere vedrørende forklaringen – det anførte blev lagt til grund. Det var SKAT ikke enige i. SKAT fandt, at de pågældende beløb ikke var til moren, men til sønnen selv og mente, at sønnen skulle betale en gaveafgift på 15 % af de hævede beløb. Dette var sønnen uenig i, hvorfor der blev anlagt en retssag herom fra Skatteministeriets side.

SKAT fik medhold i denne retssag. Retten fandt, at det var usandsynligt, at moren havde brugt for 2,6 mio. kr. i kontanter sammenholdt med, hvad hun i øvrigt havde af forbrug, og at det desuden var usandsynligt, at pengene var blevet brugt til velgørende donationer.
Videre fandt retten at sønnen havde haft en særlig anledning til at sikre sig, hvad pengene blev brugt til, og at sønnen, der i øvrigt var tillagt så meget som muligt arvemæssigt i forhold til sin søster, havde et incitament til at bruge pengene.

Da sønnen ikke kunne bevise, at han ikke havde modtaget pengene, blev sønnen derfor belastet med en gaveafgift på 15 %.

En anden sag er en straffesag. Der var tale om en kvinde, der havde hjulpet sin tante. Kvinden havde over 2 år hævet henholdsvis 98.000 kr. og 582.000 kr. Året efter den sidste hævning afgik tanten ved døden. I forbindelse med dødsboets behandling nævnte den pågældende person ikke noget om hævningerne. Dette blev først konstateret efterfølgende.

SKAT gjorde gældende, at kvinden skulle have selvangivet de pågældende beløb som skattepligtig indkomst. Beløb fra en tante er nemlig ikke gaveafgiftspligtige, men derimod skattepligtige.

Kvinden gjorde gældende, at en del af beløbet var blevet brugt til tantens underhold, men måtte i øvrigt erkende, at resten var forblevet hos hende.
Kvinden blev dømt for forsætlig skattesvig og idømt betinget fængsel i 80 dage og en bøde på 200.000 kr. for skatteunddragelse. Der blev i den forbindelse givet rabat for 100.000 kr., der blev skønnet at være blevet brugt til tantens underhold.

Havde kvinden ventet, til tanten var afgået ved døden, hvor hun rent faktisk var den eneste arving, havde hun kunnet nøjes med at betale en boafgift på 36,25 %. Beløbet var imidlertid nu skattepligtigt som personlig indkomst med en marginalskatteprocent på 51,7 %. Herudover kom den strafferetlige sanktion.

De to afgørelser viser, at man ved håndteringen af store pengebeløb, der f.eks. hæves kontant, skal være påpasselig med, hvad man gør, herunder at man sikrer sig bevismæssigt for de dispositioner, der foretages. Gør man sig ikke disse forbehold er der risiko for betaling af gaveafgift, skat eller endog at blive straffet.

Det er et område, hvor der ikke er særlig meget praksis på. De to afgørelser er derfor forholdsvis ”enestående”, men rammer ned i et område, hvor der i praksis er rigtig mange forskellige situationer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne