Nyheder

SpotOn: Skadelidtes indtræden i skadevolders krav mod forsikringsselskabet

I SpotOn sætter vores processpecialister fokus på en ny sag fra Højesteret, hvor skadelidtes indtræden efter forsikringsansvarslovens § 95, stk. 2, medførte, at skadelidte indtrådte i skadevolders forældelsesretlige stilling over for forsikringsselskabet.

Den skadelidte indtræder efter forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2, i skadevolderens krav imod skadevolderens forsikringsselskab, hvis skadelidtes krav er omfattet af skadevolderens konkurs. Har skadevolderen anmeldt skaden til sit forsikringsselskab, og har skadevolderen derved afbrudt forældelsen af kravet over for forsikringsselskabet efter forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, vil den skadelidte også indtræde i den forældelsesretlige virkning af anmeldelsen, jf. forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2.

En ny sag fra Højesteret sætter fokus på netop denne problemstilling.

Den aktuelle sag

Under transporten fra Ungarn til Danmark mistede et transportselskab et parti cigaretter, der tilhørte en skadelidt. Transportselskabet blev efterfølgende erklæret konkurs, hvorfor skadelidte anlagde sag mod transportselskabets forsikringsselskab, om betaling af erstatning for det manglende parti cigaretter.

Under retssagen blev spørgsmålet om forældelse af transportselskabets eventuelle erstatningskrav udskilt til særskilt behandling.

Højesteret nåede frem til, at skadelidte efter forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2, ved transportselskabets konkurs, var indtrådt i transportselskabets krav mod forsikringsselskabet.

Hertil anførte Højesteret, at forsikringsansvarslovens § 95, stk. 2, i overensstemmelse med bestemmelsens ordlyd og forarbejder, må forstås således, at skadelidte ved indtræden efter forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2, endvidere indtræder i skadevolders forældelsesretlige stilling over for forsikringsselskabet. Dette betyder, at hvis skadevolderen, inden forældelsesfristens udløb, har foretaget anmeldelse af skaden til forsikringsselskabet, jf. forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, så indtræder skadelidte endvidere i den forældelsesretlige virkning af anmeldelsen, jf. forsikringsansvarslovens § 95, stk. 2.

I den konkrete situation var det således afgørende, at skaden var anmeldt til forsikringsselskabet af skadevolder inden forældelsesfristens udløb, hvorefter skadelidte indtræder i skadevolders retsstilling i medføre af forsikringsansvarslovens § 95, stk. 2.  

Transportselskabet havde i den konkrete sag, kort efter cigaretternes forsvinden, pr. e-mail oplyst skadelidte om, at transportselskabets forsikringsselskab var blevet orienteret, og at forsikringsselskabet ville kontakte skadelidte. Herefter lagde skadelidte sag an mod transportselskabet ved de engelske domstole. De engelske domstole afviste imidlertid sagen på grund af manglende værneting.

Dommen

På baggrund af e-mailen fra transportselskabet til skadelidte og oplysningerne om sagsanlægget i England fandt Højesteret, at det var tilstrækkeligt sandsynliggjort, at transportselskabet havde anmeldt skaden til sit forsikringsselskab. Transportselskabet havde derved afbrudt forældelsen i forhold til forsikringsselskabet, jf. forsikringsansvarslovens § 29, stk. 5. Skadelidte kunne derfor, jf. forsikringsansvarslovens § 95, stk. 2, indtræde i transportselskabets krav og den forældelsesretlige virkning af anmeldelsen af skaden til forsikringsselskabet.

Højesteret ændrede herved landsrettens dom, og Højesteret stadfæstede samtidig, at det væsentlige ved forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2, er:

  1. At skaden er anmeldt til skadevolderens forsikringsselskab, (hvorved forældelsen afbrydes, jf. forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5).
  2. At skadevolderen er gået konkurs.

Skadelidte kan derefter indtræde i skadevolderens krav og forældelsesretlige stilling over for forsikringsselskabet.

Hvad skal du være opmærksom på?

Som forsikringsselskab skal man derfor være opmærksom på, om forældelsen er afbrudt efter forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5. Herudover skal man som forsikringsselskab have for øje, at den skadelidte ikke opnår bedre ret, end skadevolderen havde.

Har du spørgsmål til problemstillingen om skadelidtes indtræden i skadevolderens krav mod forsikringsselskabet? Du er altid velkommen til at kontakte en af vores processpecialister for en drøftelse om den konkrete sag eller andre problemstillinger af juridisk karakter.

SpotOn – Din vej til aktuel indsigt i udvalgte afgørelser fra Landsret og Højesteret

Som læser af DAHLs nyhedsserie ”SpotOn” får du indsigt i de nyeste proces- og erstatningsretlige afgørelser fra Østre Landsret, Vestre Landsret og Højesteret. Vores specialister har nøje udvalgt afgørelserne, som de med udgangspunkt i et kort sammendrag perspektiverer til konkrete råd, pointer og anbefalinger, som du skal være opmærksom på.

SpotOn udkommer løbende – formatet er kort og med øje for konkrete pointer og brugbare take-aways.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne