Nyheder

Er der fejl i selvangivelsen? Søg om genoptagelse

Enhver skattepligtig person skal årligt selvangive sin indkomst til Danmark. Rammer man ikke det korrekte beløb, kan der være behov for efterfølgende korrektioner. Genoptagelse muliggør sådanne korrektioner, hvor man ”går tilbage i tid” og genoptager et indkomstår. Læs med her og bliv klogere på reglerne omkring genoptagelse.

Mulighederne for at genoptage et indkomstår gælder både for skatteyderen og for skatteforvaltningen. Det opleves nemlig, at det er forskelligt, hvem der får fokus på ”fejl”. Genoptagelsen er rettet mod indkomstansættelsen. Det, der derfor kan genoptages, er ens indkomstansættelse og dermed indkomstopgørelse. Denne indeholder de indkomster, man skal medregne, og de fradrag, der kan fratrækkes. Hvis de skal justeres, kræver det, at indkomståret genoptages.

Forskellen på ordinær og ekstraordinær genoptagelse

Man sondrer overordnet imellem ordinær og ekstraordinær genoptagelse. Den ordinære genoptagelse findes principielt i flere versioner. Den overvejende hovedregel er, at man kan genoptage et indkomstår frem til 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb. Til denne hovedregel er der to undtagelser. Er der tale om simple lønmodtagerforhold, er fristen alene 1. oktober i det 2. indkomstår efter indkomstårets udløb. Er der tale om kontrollerede transaktioner koncerner, er muligheden for at genoptage frem til 1. maj i det 6. indkomstår efter indkomstårets udløb.

De stipulerede frister for ordinær genoptagelse gælder for såvel skatteforvaltningen som skatteyderen. Afgørende for, at man kan få en ordinær genoptagelse, er – forudsat de tidsmæssige betingelser er opfyldt – at man fremlægger noget faktisk eller retligt nyt, der kan medføre en ændret skatteansættelse. Man har altså som minimum en bevisbyrde for noget nyt i forhold til det, som er selvangivet.

Kommer man ud over den stipulerede frist for ordinær genoptagelse, opereres der med ekstraordinær genoptagelse. Ekstraordinær genoptagelse er hjemlet i skatteforvaltningslovens § 27. Bestemmelsen angiver 8 nærmere konkrete situationer, hvor der er mulighed for, at man kan bede om ekstraordinær genoptagelse. De første 7 situationer er helt konkrete situationer. § 27, stk. 1, nr. 5, giver bl.a. skatteforvaltningen mulighed for at genoptage en skatteansættelse, hvis skatteyderne, eller en på dennes vegne, har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. § 27, stk. 1, nr. 8, giver adgang til at genoptage, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Bestemmelsen er en opsamlingssbestemmelse, sådan at man ikke skal slutte modsætningsvis for de andre 7 situationer. Kravene til de særlige omstændigheder er imidlertid høje.

Reaktionsforpligtigelse gennem lillefristreglen

For at få lov til at gennemføre en ekstraordinær genoptagelse skal man, udover at opfylde skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-8 (blot én af bestemmelserne), reagere inden for en yderligere mindre frist, også kaldet lillefristreglen. Det er nemlig en betingelse for såvel skatteyderen som for skatteforvaltningen, at der anmodes om en ekstraordinær genoptagelse senest 6 måneder efter, at man har fået kundskab om, at man kunne lave en genoptagelse. Denne kundskabsregel, også benævnt lillefristreglen, er en hård regel. Reglen pålægger således en reaktionsforpligtigelse, hvis man skal have mulighed for at genoptage et indkomstår ekstraordinært. Omvendt har den naturligvis også den funktion, at man ikke blot kan sidde og være passiv og mange år efter pludselig komme i tanke om, at man har nogle argumenter for, at man kan foretage en ekstraordinær genoptagelse.

Den ekstraordinære genoptagelse er ikke uendelig. Skattekrav forældes nemlig også. Forældelsesfristen for et skattekrav er 10 år. Når et skattekrav først er forældet, er det ”forsvundet”. Det er ikke så ofte igen, at man støder ind i, at skattekrav forældes, men det forekommer i praksis, f.eks. i Panama-Papers-sagerne.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte vores specialister, der er klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne