Nyheder

Hvad er forskellen på selvangivelsesomvalg, omgørelse og skatteforbehold?

Begreberne selvangivelsesomvalg, omgørelse og skatteforbehold er alle reguleret i skatteforvaltningslovens §§ 28-30. Hver overskrift har sin bestemmelse. Vi gør dig her klogere på, hvad forskellen er på de tre begreber.

Selvangivelsesomvalg

Et selvangivelsesomvalg vedrører situationer, hvor en skatteyder har truffet et valg selvangivelsesmæssigt. For at kunne få lov til at foretage omvalg, skal der være foretaget en ansættelsesændring for skatteyderen, der har betydning for det valg man har truffet, og valget som følge heraf har fået skattemæssige konsekvenser der er utilsigtede.

Et eksempel på en situation, der kan afhjælpes ved selvangivelsesomvalg, er en fysisk person, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed under virksomhedsskatteordningen. I virksomhedsskatteordningen har han en 100 % anvendt erhvervsmæssig bil. Denne 100 % erhvervsmæssige anvendelse er dog ikke fuldstændig dækkende. Skatteyderen bruger nemlig bilen lidt privat. Såfremt skatteforvaltningen i deres ligning konstaterer dette, bliver skatteyderen beskattet af fri bil. Skatteyderne kan her bede om selvangivelsesomvalg, sådan at bilen, i stedet for at være 100 % erhvervsmæssig og dermed være 100 % inde i virksomhedsskatteordningen, kan behandles som en blandet bil. Herved sker der ikke beskatning af fri bil og herved fjerner man de konsekvenser, som den pågældende indkomstændring har affødt.

Selvangivelsesomvalg kræver betaling af et gebyr til skatteforvaltningen og en skriftlig henvendelse.

Omgørelse

Omgørelse er skatterettens fortrydelsesregel. Som ordet ”omgørelse” angiver, gør man tingene om. Det forekommer, at skatteyder laver forskellige dispositioner, som de efterfølgende indser ikke er hensigtsmæssige – især ikke skatteretligt. Hvis man straks efter, at man har gennemført den uhensigtsmæssige disposition, laver en ny disposition, vil dette være at betragte som en disposition nr. 2. Havde man ikke et ”omgørelsesinstitut”, ville man risikere at lave måske to fejl.

Omgørelsesmuligheden går på, at man enten kan stilles, som om man aldrig har lavet dispositionen (totalomgørelse), eller man kan reparere på vilkårene for dispositionen.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, for at man kan lave en omgørelse. Det mest overordnede er, at der skal være tale om en privatretlig disposition, som man ønsker at ændre på.

Den disposition, man har gennemført, skal opfylde følgende betingelser:

  1. Den må ikke i overvejende grad være båret af hensyn til at spare eller udskyde skatter.
  2. Den skal utvivlsomt have haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er væsentlige.
  3. Dispositionen skal være lagt klart frem for myndigheden.
  4. De privatretlige virkninger af den ændring af dispositionen, der ønskes tillagt skattemæssigt virkning, skal være enkelt og overskuelige.
  5. Alle parter skal have tiltrådt begæringen om den pågældende omgørelse. Når disse betingelser er opfyldt, kan man mod et gebyr bede om omgørelse og eventuelt neutralisere en uhensigtsmæssig beskatning.

Et eksempel på en omgørelse kan være en skattefri virksomhedsomdannelse, altså hvor en fysisk person skyder sin virksomhed ind i et selskab skattefrit. Overser man, at en eller flere af betingelserne ikke er opfyldt, vil omdannelsen blive skattepligtig og måske udløse ganske væsentlige skatter hos skatteyderen. I en sådan situation kan man bede om omgørelse derved, at hele selskabet opløses ved en likvidation civilretligt, og at man ”ruller” selskabsomdannelsen tilbage igen, sådan at man ender med at have en personligt ejet virksomhed igen.

En omgørelse kræver en skriftlig henvendelse til Skattestyrelsen og betaling af et gebyr.

Skatteforbehold

Skatteforbehold er det sidste af de tre. Skatteforbehold er et vilkår, der typisk indbygges i en aftale. Det kan f.eks. aftales, at hvis bestemte forudsætninger, som man opstiller skattemæssigt, ikke holder efterfølgende ved skattemyndighedernes ligning, kan det få nye konsekvenser, f.eks. at aftalen annulleres.

Skatteforbehold er som udgangspunkt alene knyttet op på faktiske forhold og her typisk et værdiskøn. Et skatteforbehold er dog ikke begrænset hertil. Et skatteforbehold kan også være knyttet op på, at en bestemt transaktion skatteretligt kvalificeres på en bestemt måde.

Konsekvenserne af, at skatteforbeholdet træder i kraft, er enten, at man reparerer på det, man har lavet, eller helt annullerer transaktionen.

Et skatteforbehold er særdeles velegnet og meget brugt i forskellige transaktioner, hvor der er en usikkerhed knyttet op mod transaktionen. Rådgivningsmæssigt er det meget mere opportunt at bruge et skatteforbehold frem for, at man gennemfører en transaktion og efterfølgende skal til at justere på ”pakken”, f.eks. ved en omgørelse. Omgørelse er bagstopperen. Den skal kun anvendes der, hvor det er strengt nødvendigt.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål vedrørende selvangivelsesomvalg, omgørelse, skatteforbehold eller andre skatteretlige områder, er du velkommen til at kontakte vores specialister, der er klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne