Nyheder

Fri bil – over eller under 3 år på købstidspunktet

Fri bil er et frynsegode, som ofte anvendes som en del af aflønningen til en ansat fra en virksomhed. En ansat, der får løn, skal beskattes af den løn, der oppebæres. Er det en kontant løn, er det uproblematisk. Er det derimod et frynsegode, skal godet værdiansættes. Nogle goder værdiansættes skønsmæssigt, mens andre goder er omfattet af ret objektive beregningsregler.

Beskatningen af fri bil er omfattet af objektive beregningsregler og har været det i mange år.

Rådighedsbeskatning

Beskatningen af fri bil sker ud fra en rådighedsbeskatning. Ved rådighedsbeskatning forstås, at den blotte rådighed er tilstrækkelig til at udløse beskatning hos den ansatte. Den faktiske brug af det pågældende køretøj er derfor dybest set underordnet – blot man har rådigheden, indtræder beskatningen. Bilens alder har ved den objektive beregningsregel betydning for, hvad man bliver beskattet af.

Biler under 3 år

Hvis bilen er under 3 år gammel ved erhvervelsen, er det ikke bilens købesum, man bliver beskattet af. Det, man beskattes af, er bilens værdi ved første indregistrering. Når bilen herefter passerer en alder på 3 år eller mere, udgør beskatningsgrundlaget 75 % af bilens værdi ved første indregistrering.

Er bilen ældre end 3 år, udgør beskatningsgrundlaget bilens købspris. Det opleves, at bilens værdi ved første indregistrering minus 25 % ofte er en større værdi end købsprisen. Mange biler taber nemlig meget i værdi de første år.

Det er derfor ofte vigtigt at erhverve et køretøj, der er over 3 år gammel af hensyn til beskatningsgrundlaget.

Bilens beskatningsgrundlag udgør 25 % af de første 300.000 kr. og 20 % af det beløb, der er over 300.000 kr. Selve beskatningen er under forandring, sådan at man frem mod 2025 skal beskattes af 22,5 % af bilens værdi, uanset hvor høj bilens værdi er. Beskatningen omlægges i perioden juli 2021 til 2025

Det er vigtigt at kunne tælle til 3 år

Den pågældende 3 års regel er altså central for beskatningen af fri bil, og det er derfor vigtigt, at man kan ”regne ud”, hvornår en bil mindst er 3 år gammel.

Landsskatteretten har for nylig haft mulighed for at tage stilling til en sådan situation. Der var her tale om en bil, der første gang blev indregistreret 9. oktober 2015 til en værdi på 2 mio. kr. Klokkeslættet for bilens indregistrering var ukendt. Bilen blev den 9. oktober 2018 leaset af et selskab med henblik på at skulle bruges som fri bil. Skattestyrelsen fandt, at beskatningsgrundlaget skulle sættes til 75 % af bilens nyvognspris, da bilen var præcis 3 år gammel på anskaffelsestidspunktet.

Landsskatteretten fandt efter en samlet vurdering, at en bil altid vil være over 3 år på samme dato, som den er indregistreret, uagtet, at der kan opstå en kort tidsmæssig difference, såfremt indregistreringstidspunktet er ukendt. Landsskatteretten fandt derfor, at bilen var over 3 år, og at man alene skulle beskattes af fri bil af bilens købesum. Det bemærkes, at det ikke gør nogen forskel, at det er en leasingbil. Det var således bilens værdi på leasingsaftaletidspunktet den 9. oktober 2018, der skulle udgøre beskatningsgrundlaget.

Det lykkedes for den pågældende skatteyder i den pågældende sag at regne ud, hvornår man havde passeret de 3 år. Afgørelsen viser kanterne, og at man skal være opmærksom på tidsmæssige frister i skattelovgivningen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne