Nyheder

Beskatning af kapitalejerlån – pas på med mellemregninger!

Tilbage i 2012 blev der gennemført en skattereform, der bl.a. indførte en bestemmelse i ligningslovens § 16 E, der angiver, at en fysisk person, der har kontrol over et selskab, og som tager et lån i selskabet, skal beskattes af lånet, som enten udbytte eller løn.

Formålet med den pågældende beskatningsbestemmelse var, at man havde konstateret et stigende misbrug af forbuddet mod kapitalejerlån. Forholdene er nemlig sådan, at kapitalejerlån som udgangspunkt er ulovlige selskabsretligt. På trods af denne ulovlighed var oplevelsen den – måske på grund af finanskrisen – at mange havde taget de pågældende lån i deres selskaber og efterfølgende misligholdt lånene uden at tilbagebetale dem, og også uden at blive beskattet. For at fjerne denne misbrugsmulighed blev den pågældende beskatningsbestemmelse indsat.

Kun én gang beskatning?

Hvis man har taget et kapitalejerlån som fysisk person i et selskab, man har kontrol over, og kapitalejerlånet beskattes, vil man efterfølgende kunne få det pågældende lån ud, enten som en apportudlodning, altså udlodde den pågældende fordring mod kapitalejeren til kapitalejeren selv eller ved at få fordringen ud som løn. Såvel apportudlodning som apportaflønning kan ske uden yderligere skattemæssige konsekvenser. Hvis først kapitalejerlånet er beskattet på lånetidspunktet, sker der ikke yderligere beskatning efterfølgende.

Ved at bruge denne metode undgår man altså nogen form for dobbeltbeskatning.

Dobbeltbeskatning!

Man kan imidlertid også neutralisere det pågældende kapitalejerlån på anden vis end ved apportudlodning eller apportløn. En sådan neutralisering vil da ske ved, at man tilbagebetaler lånet. Gør man dette, har man ikke fået noget ud af kapitalejerlånet overhovedet, ud over at man er blevet beskattet af lånet. For efterfølgende at kunne betale skatten, er man principielt nødt til at få yderligere midler ud fra sit selskab, hvilket også koster skat. Tilbagebetaling af lånet ved at lave tilbagebetalingen er derfor den dårligste løsning.

Det pågældende problem aktualiseres især der, hvor man har en løbende mellemregning. Hvis mellemregningen starter på 0 ved regnskabsårets begyndelse, kan kapitalejeren låne penge ud til sit selskab. Låner man f.eks. 100.000 kr. ud, har man naturligvis 100.000 kr. til gode i sit selskab. Hvis kapitalejeren efterfølgende hæver pengene igen og mere til, sådan at han nu pludselig låner af sit selskab, vil det lån, han optager, udløse beskatning hos ham. Hvis kapitalejeren igen udligner sin mellemregning ved at indbetale penge til selskabet, går mellemregningen på ny i 0 og måske endda i kapitalejerens favør. Trækker kapitalejeren igen på mellemregningen, sådan at man kommer under nulpunktet, og han tager et lån i selskabet, sker der beskatning endnu engang. Dette beskatningsprincip gælder, også selv om mellemregningen ved regnskabsårets udløb er i 0.

Vestre Landsret har i en dom for nylig godkendt dette beskatningsprincip. Hver gang man forøger sin mellemregning, udløser det beskatning. At man efterfølgende tilbagebetaler det, får ikke nogen skattemæssig effekt. Har man derfor foretaget træk for f.eks. 2 mio. kr. over et helt år, men også indbetalt 2 mio. kr. over et helt år, vil man altså blive beskattet af de 2 mio. kr., hver gang der er etableret et lån i forhold til selskabet. Da man ofte ikke har midlerne til at betale skatten, bliver man igen nødt til at udlodde udbytte fra selskabet til brug herfor. Beskatningen bliver da en dobbeltbeskatning, sådan at der udløses udbyttebeskatning to gange. Beskatningen bliver herved 84 %!

Pas på med kapitalejerlån. Fysiske personer, der optager kapitalejerlån i kontrollerede selskaber, kan risikere ganske voldsomme konsekvenser herved.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne