Nyheder

Krav om saglig opsigelsesgrund

Advarsel mod at bruge samarbejdsvanskeligheder som opsigelsesgrund.

Det er nok uundgåeligt, at der på arbejdspladser indimellem opstår samarbejdsvanskeligheder. Som advokat bliver man normalt først involveret i sådanne sager, når samarbejdsvanskelighederne er resulteret i en opsigelse, typisk fra arbejdsgiverens side, og hvor opsigelsen er blevet mødt af et krav fra den opsagte medarbejder eller dennes organisation om godtgørelse for usaglig opsigelse.

Saglig opsigelsesgrund
I forhold til alle funktionærer og timelønnede, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, er der krav om, at opsigelser skal være saglige – i hvert fald når medarbejderen på opsigelsestidspunktet har været ansat i 8, 9 eller 12 måneder.
Den saglige opsigelse skal være begrundet enten i medarbejderens forhold, i arbejdsgiverens forhold eller i en kombination af disse omstændigheder.

Arbejdsgiverens forhold
Hvis det er muligt for arbejdsgiveren at opsige medarbejderen begrundet i arbejdsgiverens forhold, vil arbejdsgiveren stort set aldrig komme til at betale godtgørelse. Der kan være tale om opsigelse som følge af arbejdsmangel i form af nedlæggelse af afdelinger, omorganiseringer eller omstruktureringer – vel at mærke, hvis omstruktureringerne m.v. er reelle. Det forudsætter som udgangspunkt, at den opsagte medarbejders stilling ikke genbesættes eller besættes med en anden/ny medarbejder med andre kvalifikationer. Det er selvfølgelig arbejdsgiveren, der har bevisbyrden for, at der foreligger arbejdsmangel, eller at omstruktureringer m.v. er reelle.

Medarbejderens forhold
Hvis opsigelsen begrundes i medarbejderens forhold, herunder i samarbejdsvanskeligheder, er det også arbejdsgiveren, der har bevisbyrden for, at opsigelsesbegrundelsen er korrekt. Netop samarbejdsvanskeligheder indikerer, at der er noget og måske endog meget at bebrejde medarbejderen. Har arbejdsgiveren ikke forud for opsigelsen givet irettesættelser, påtaler eller advarsler, er det tilnærmelsesvist umuligt at undgå at skulle betale godtgørelse for usaglig opsigelse. Det hænger sammen med, at arbejdsgiveren qua ledelsesretten har pligt til at konfrontere medarbejderen med en mindre grad af misligholdelse i form af samarbejdsvanskeligheder, således at medarbejderen får mulighed for at rette for sig. Uden en dokumenterbar påtale eller advarsel vil arbejdsgiveren sjældent kunne løfte sin bevisbyrde for, at opsigelsen er saglig.

Bortvisning?
I en række tilfælde bliver man præsenteret for sager, hvor arbejdsgiveren har opsagt medarbejderen på grund af samarbejdsvanskeligheder, og hvor det synes temmelig oplagt, at hvis arbejdsgiveren havde valgt den rette procedure med afgivelse af dokumenterbare påtaler/advarsler, ville medarbejderen ikke få én krone i godtgørelse. I graverende tilfælde ville arbejdsgiveren endog i en sådan situation kunne have frigjort sig for at betale løn i opsigelsesperioden, simpelthen ved at have bortvist medarbejderen begrundet i dennes væsentlige misligholdelse af ansættelsesforholdet. Uden forudgående påtale/advarsel vil det være vanskeligt for arbejdsgiveren at løfte bevisbyrden for, at bortvisningen er berettiget.

Manglende udøvelse af ledelsesretten
Langt den overvejende del af de sager, hvor arbejdsgiveren kommer til at betale godtgørelse for usaglig opsigelse/bortvisning, kan henføres til det forhold, at arbejdsgiveren ikke har iagttaget sin løbende ret (og pligt) til at lede og fordele arbejdet. Det betyder, at arbejdsgiverens utilfredshed med medarbejderens ageren skal påtales, eller med andre ord tages i opløbet, for enten at få vendt en uheldig spiral, eller for at sikre en godtgørelsesfri afsked med medarbejderen, hvis denne ikke retter for sig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne