Nyheder

Hvornår - og hvordan - bliver arv særeje?

Det er et udbredt ønske for mange, at den arv, ens efterladte arver, skal være særeje for arvingen. Arvinger har ofte også selv et ønske om, at den arv, de modtager, skal være særeje. Men hvad betyder det egentlig, hvis arven er særeje? Og hvordan etableres særejet? Bliv klogere på disse spørgsmål her.

Hvad betyder det, at arven er særeje?

Hvis en gift person modtager en arv – eller har modtaget arven før ægteskabets indgåelse – og arven ikke på den ene eller anden vis er gjort til særeje, vil arven indgå i ægtefællens delingsformue på linje med øvrige formueaktiver. Det betyder, at de arvede midler skal indgå i ligedelingen med den anden ægtefælle ved skilsmisse. Det betyder også, at de arvede midler ved en af ægtefællernes død indgår i opgørelsen af dødsboet på samme måde som øvrige aktiver.

Er arven gjort til særeje, forholder det sig anderledes.

Hvis arven er særeje, skal arven ikke indgå i delingen i forbindelse med skilsmisse. De arvede midler beholdes ubeskåret af ægtefællen selv, og den anden ægtefælle skal ikke have nogen andel heraf.

Hvis en af ægtefællerne dør, afhænger særejets virkning af, hvilken type særeje, der er tale om.

Skilsmissesæreje

Det såkaldte ”skilsmissesæreje” har, som betegnelsen antyder, kun virkning ved skilsmisse. Det har derfor slet ikke nogen betydning ved dødsfald, og arven vil blot indgå i dødsboskiftet på helt samme vis som andre værdier.

Fuldstændige særeje

Det såkaldte ”fuldstændige særeje” har derimod også betydning ved dødsfald. Er det særejeægtefællen, der dør først, vil den anden ægtefælle ikke kunne sidde i uskiftet bo med særejet. Det skal skiftes, og hvis ikke der er oprettet testamente, vil særejemidlerne i overensstemmelse med arvelovens fordelingsregler blive delt med halvdelen til den efterladte ægtefælle og halvdelen til deling mellem den afdøde ægtefælles børn.

Er det derimod særejeægtefællen, der bliver længstlevende, betyder særejet, at særejemidlerne, altså her de arvede midler, holdes ude af skiftet. Den efterladte ægtefælle beholder særejet ubeskåret, og værdien heraf regnes ikke med, når der f.eks. skal beregnes arv til den afdøde ægtefælles børn.

Kombinationssæreje

De to typer af særeje kan kombineres, og den konstruktion er meget almindeligt anvendt og kaldes ”kombinationssæreje”. Er den konstruktion anvendt, har særejet stadigvæk virkning ved skilsmisse.

Hvis særejeægtefællen mister sin ægtefælle, har særejet også virkning, så denne opnår de skiftefordele, der er knyttet til særejet. Hvis derimod særejeægtefællen dør først, har særejet ikke virkning. Den efterladte ægtefælle vil dermed være stillet, som om særejet aldrig havde været der, og dermed navnlig ikke være afskåret fra at sidde i uskiftet bo.

Kombinationssærejet giver særejeægtefællen alle de fordele, der er knyttet til et særeje, men uden at den anden ægtefælles stilling ved dødsfald forringes, og det er derfor en konstruktion, der er meget udbredt. Men det skal naturligvis altid vurderes konkret, da andre hensyn kan spille ind på ægtefællernes ønsker.

Hvordan bliver arven særeje?

Hvis man ønsker, at det, man efterlader sig som arv til sine efterladte, skal være særeje for arvingen, skal bestemmelse herom ske ved at oprette testamente. Det er efter lovgivningen et krav for, at særejebestemmelsen er gyldig.

I testamentet kan særejets nærmere type fastlægges. Man kan også bestemme, at arvingen selv skal kunne ændre bestemmelsen om særeje, herunder måske helt ophæve særejet. Det kan bestemmes i testamentet, om det skal kunne ske efter en årrække og på hvilken måde, ændringer kan ske.

Er der ikke i testamentet åbnet op for, at arvingen selv kan ændre på særejet, kan det netop ikke ændres, heller ikke selv om arvingen selv ønsker det.

Det er en individuel beslutning, om arvingen skal kunne ændre en særejebestemmelse, og det må man tage stilling til, når testamentet laves.

Ægtefæller kan også selv aftale, at det de modtager – eller allerede har modtaget – i arv fra forældre eller andre, skal være særeje. Det er ikke ualmindeligt, da ægtefællerne jo ikke nødvendigvis kan vide – eller få at vide – om deres forældre har truffet bestemmelse om særeje.

Som det altid er tilfældet, når ægtefæller ønsker at indgå aftale om særeje, skal det ske skriftligt i en såkaldt ægtepagt, der skal tinglyses. Tinglysning af ægtepagten er en gyldighedsbetingelse, og ægtepagten, og dermed særejet, har således ikke nogen gyldighed før ægtepagten er tinglyst.

I ægtepagten skal der tages stilling til, hvilken type særeje, der skal være tale om, og særejets omfang skal beskrives meget nøje og præcist. Der må ikke være tvivl om særejets omfang, og det må ikke være lavet på en sådan måde, at en ægtefælle vilkårligt – og uden den anden ægtefælles medvirken – kan forøge særejets omfang.

Kontakt DAHL

Hvis du vil vide mere om særeje, herunder særeje vedrørende arv., så kontakt en af vores specialister, der er klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne