Nyheder

Ny dom om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser – praksisændring?

Vestre Landsret har i en ny dom, gengivet i SKM2022.53.VLR, underkendt Skats synspunkt om, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse var opfyldt i en konkret sag. Borgeren havde hverken handlet forsætligt eller groft uagtsomt, hvorfor betingelserne ikke var opfyldt. Læs med her og få indsigt i sagen.

I den konkrete sag fastslår Landsretten, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse ikke er opfyldt, da borgeren hverken har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, jf. skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 5. Dommen er afsagt af Vestre Landsret den 13. januar 2022 og offentliggjort som SKM2022.53.VLR den 7. februar 2022.

Ekstraordinær genoptagelse

Som hovedregel skal Skattestyrelsen senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb sende varsel til borgeren om foretagelse eller ændring af en skatteansættelse, jf. skatteforvaltningsloven § 26, stk. 1.

I henhold til skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, kan der dog ske ekstraordinær genoptagelse af en skatteansættelse i op til ti år tilbage i tiden, såfremt betingelserne for dette er opfyldt. Der er en række forskellige muligheder for opfyldelse af betingelserne. En af Skattestyrelsen ofte anvendt mulighed er, hvis det angives, at den skattepligtige forsætligt eller groft uagtsomt har medvirket til, at der er foretaget en skatteansættelse på enten urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, jf. skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 5.

Der gælder derudover en seks måneders varslingsfrist for skattemyndighederne efter skatteforvaltningsloven § 27, stk. 2, der medfører, at Skattestyrelsen skal varsle en ændring af skatteansættelsen senest seks måneder efter, at skattemyndighederne er blevet bekendt med de forhold, der gør, at den almindelige frist efter § 26, konkret skal fraviges.

Skattemyndighederne skal bevise, at borgeren har handlet mindst groft uagtsomt. Indtil nu har skattemyndighederne anlagt en streng vurdering, og stadigt flere borgeres skatteansættelser rammes af den ekstraordinære genoptagelse, hvilket kan have stor økonomisk betydning for borgeren. Domstolene har anlagt en meget lempelig fortolkning af undtagelsesbestemmelsen i § 27, stk. 1, nr. 5, og det har mere været reglen end undtagelsen, at der kunne ske ekstraordinær genoptagelse.

Landsrettens afgørelse

Den pågældende sag omhandlede en borgers skatteansættelser for indkomstårene 2007-2011, som Skattestyrelsen havde genoptaget, og for så vidt angår årene 2007 og 2008 med henvisning til, at der var handlet minimum groft uagtsomt efter bestemmelsen i Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. For Landsretten var spørgsmålet derfor, om betingelserne herfor var opfyldt.

Skattestyrelsen havde forhøjet borgerens skatteansættelser og begrundet det med, at der var posteret en række hævninger som ”Privat hævet” på en mellemregningskonto i et ApS. Det pågældende selskab var ikke ejet af borgeren, men af et holdingselskab, som borgeren ejede. Skattestyrelsen lagde til grund, at der var tale om udlodninger, der skulle beskattes hos borgeren, da beløbene var udbetalt til dette holdingselskab.

Imidlertid fandt Landsretten, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af indkomstårene 2007 og 2008 ikke var opfyldt, idet borgerens dispositioner hverken kunne tilregnes borgeren som værende groft uagtsomt eller forsætligt. Landsretten ændrende derfor delvist byrettens dom i SKM2019.508.BR.

Landsretten lagde vægt på, at selskabet i de omhandlende indkomstår havde en reel drift, og hævningerne blev foretaget af borgerens mangeårige samlever, som borgeren havde overladt den reelle ledelse og drift af selskabet til. Landsretten fandt derfor, at hævningerne havde været betinget af ejerens ultimative ejerskab af selskabet, og at hævningerne herved må anses for at have passeret borgerens økonomi.

Kommer der en praksisændring?

Det er for tidligt at sige, om der med ovenstående er tale om en reel praksisændring, der giver sig til udtryk i vurderingen ved kommende sager. Dommen understreger dog, at det altid i hver enkelt sag skal afgøres helt konkret, om betingelserne for ekstraordinær genoptagelse er opfyldt. Det kan derfor godt betale sig at få undersøgt, om betingelserne herom faktisk er opfyldt, eller om Skattestyrelsen ikke har mulighed for at genoptage en skatteansættelse til op til ti år tilbage i tiden. Skattestyrelsen vil måske mene, at Vestre Landsrets dom er en enlig svale, men for advokater er det et velkomment opgør med en praksis, der synes voldsom streng.

Kontakt DAHL

Hos DAHL har vi specialister inden for skatteret, der gerne bistår med råd og vejledning i forbindelse med skatteansættelser, herunder sager om ekstraordinær genoptagelse. Kontakt os for en uforpligtende drøftelse.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne