Nyheder

At stille midler til rådighed kan også være et kapitalejerlån

Tilbage i 2012 blev der i ligningslovens § 16 E indført hjemmel til at beskatte kapitalejerlån. Dette gælder for lån til fysiske personer, der kontrollerer det pågældende selskab, hvori de tager lånet.

Populært er overskriften ”kapitalejerlån”. Der er imidlertid tre ting, der kan udløse den pågældende beskatning.

For det første er det naturligvis helt almindelige pengelån. Deraf navnet kapitalejerlån. For det andet er det sikkerhedsstillelser. Hvis ens selskab stiller sikkerhed for en kontrollereret kapitalejers forhold, beskattes kapitalejeren af et beløb, der svarer til sikkerhedens størrelse. Dette gælder også, selv om sikkerheden ikke er udnyttet. Kautionerer selskabet f.eks. for 1 mio. kr., sker der beskatning af 1 mio. kr.

Endelig for det tredje beskattes man også i den situation, hvor et selskab stiller sine midler til rådighed for en kontrollerende kapitalejer. At et selskab stiller midler til rådighed for en kapitalejer, er noget andet end et udlån, eller at man stiller sikkerhed. At stille midler til rådighed er en situation, hvor selskabets formue stilles til disposition for kapitalejerens forhold.

De selskabsretlige begreber

De tre begreber ”kapitalejerlån”, ”sikkerhedsstillelse”, og ”stille midler til rådighed” er velkendte selskabsretlige begreber og har eksisteret i mange år. Der er ikke mange eksempler på, hvornår et selskab stiller midler til rådighed for en kapitalejer. Den selskabsretlige praksis koncentrerer sig meget om kapitalejerlån og sikkerhedsstillelser.

Den skatteretlige ”stille midler til rådighed”

Skatteretligt har der imidlertid udviklet sig et par eksempler, der viser, hvornår man skatteretligt mener, at der stilles midler til rådighed for en kontrollerende kapitalejer med beskatning til følge.

Den ene sag er en Østre Landsrets-dom, der har et par år på bagen. I denne sag havde en kvinde modtaget et lån hos sin ægtefælles selskab på 4 mio. kr. Lånet var før, der var mulighed for at beskatte lånet. Lånet var således ulovligt selskabsretligt, men var ikke beskattet. Kvinden/selskabet fik besked om, at lånet skulle tilbagebetales. Kvinden kunne imidlertid ikke finansiere det pågældende lån og kunne derfor ikke tilbagebetale beløbet.

Ægtefællens selskab udlånte derfor 4 mio. kr. til en god vens selskab. Den gode vens selskab udlånte de 4 mio. kr. til kvinden, som herefter brugte de 4 mio. kr. til at indfri det lån, som var ulovligt. Alle instanser inkl. Østre Landsret fandt, at mandens selskab herved havde stillet midler til rådighed for sin ægtefælle. Ægtefællen var omfattet af den personkreds, hvor dispositioner kan medføre beskatning. Der skete derfor beskatning af beløbet på de 4 mio. kr. Man fik løst det gamle ulovlige kapitalejerlån og fik det erstattet med en ny transaktion, hvor der blev ”stillet midler til rådighed”, men nu med beskatning til følge.

Den anden afgørelse er et nyere bindende svar, hvor en skatteyder havde erhvervet en fordring på sin tidligere ægtefælle i forbindelse med en skilsmisse. Der var aftalt en afdragsordning på fordringen. Skatteyderen overvejede at overdrage den pågældende fordring til sit selskab frem for at vente på, at fordringen blev indfriet. For en umiddelbar betragtning skulle det ikke volde problemer at lave en sådan transaktion. Det var imidlertid Skatterådets opfattelse, at det udløste beskatning. Det var Skatterådets opfattelse, at det forhold, at ens selskab erhvervede en fordring, som var en privat fordring, kunne sidestilles med, at man stillede midler til rådighed for den kontrollerende kapitalejer og dermed skulle beskattes af det beløb, som blev overdragelsessummen for fordringen.

For en umiddelbar betragtning synes denne afgørelse at være meget hård og også overraskende. Der er i hvert fald ikke andre eksempler i praksis, der viser, at man i en sådan situation vil gennemføre en beskatning ud fra synspunktet ”stille midler til rådighed”.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne