Nyheder

DAHL vinder principiel afgørelse: Udmåling af godtgørelse til fleksjobansatte

Der har hidtil været usikkerhed i praksis om, hvordan godtgørelser skal udmåles til fleksjobansatte, som bliver opsagt i strid med forskelsbehandlingsloven. Læs med her og bliv klogere på en netop afsluttet sag, hvor Vestre Landsret har afgjort, hvordan godtgørelsen skal udmåles.

Det har indtil nu været uafklaret, om en godtgørelse alene skulle tage udgangspunkt i arbejdsgiverens faktiske lønudgift, eller om den skulle beregnes på baggrund af både arbejdsgiverens løn til fleksjobberen og den offentlige fleksjobydelse. Vestre Landsret har i sin helt nye afgørelse af 31. maj 2022 fastslået, at godtgørelsen alene skal beregnes på baggrund af arbejdsgiverens faktiske lønudgift til den fleksjobansatte.

Om sagen – BS-50022/2021-VLR

I sagen repræsenterede DAHL Advokatpartnerselskab arbejdsgiveren.

Sagen handlede om, hvorvidt en fleksjobansat medarbejder, der blev opsagt fra sin stilling, var blevet udsat for forskelsbehandling. Den fleksjobansatte havde en ryglidelse, som gjorde, at medarbejderen var omfattet af handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven. Medarbejderen blev opsagt, imens medarbejderen var sygemeldt grundet sit handicap.

Medarbejderen havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der ved opsigelsen var sket forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingsloven. Arbejdsgiveren skulle derfor løfte bevisbyrden for, at der ikke var sket forskelsbehandling.

I perioden frem mod sygemeldingen havde arbejdsgiveren løbende tilpasset medarbejderens stilling, når behovet herfor opstod. Landsretten fandt dog, at arbejdsgiveren ikke tilstrækkeligt havde undersøgt muligheden for at lave yderligere tilpasningsforanstaltninger, efter medarbejderen blev sygemeldt. Arbejdsgiveren kunne derfor ikke løfte bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var begrundet i medarbejderens handicap.

Arbejdsgiveren skulle derfor betale en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven til medarbejderen.

Om godtgørelsen

Godtgørelsesniveauet til fleksjobansatte i forskelsbehandlingssager fastsættes som et antal månedslønninger – enten seks, ni eller tolv måneders løn afhængigt af fleksjobberens anciennitet og krænkelsens grovhed. Godtgørelsen til fleksjobberen betales udover den løn, som fleksjobberen skal modtage i opsigelsesperioden. I den konkrete sag blev godtgørelsesniveauet fastsat til ni måneders løn.

Spørgsmålet var herefter, om der ved udmålingen af godtgørelsen alene skulle tages hensyn til arbejdsgiverens faktiske lønudgift til medarbejderen, eller om der ved udmålingen også skulle tages hensyn til det månedlige fleksløntilskud, som medarbejderen modtog fra kommunen.

Det følger af EU-direktivet, der danner baggrund for forskelsbehandlingsloven, at medlemsstaterne skal fastsætte effektive sanktioner, der står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende effekt.

Landsretten fandt - under hensyn til, at der var tale om en godtgørelse - at det var bedst stemmende med den hidtidige praksis og karakteren af ansættelsesforholdet, at godtgørelsen skulle udmåles med udgangspunkt i arbejdsgiverens reelle lønudgift. Landsretten konstaterede, at sådan en godtgørelse vil udgøre en følelig sanktion, der havde en afskrækkende virkning, som levede op til det EU-retlige effektivitetsprincip.

Arbejdsgiveren skulle derfor alene betale en godtgørelse på ni måneders løn med udgangspunkt i den faktiske lønudgift, som arbejdsgiveren normalt betalte til medarbejderen. Det offentlige fleksløntilskud blev holdt uden for beregningen af godtgørelsen.

DAHL bemærker

Denne principielle afgørelse sætter et umiddelbart punktum for spørgsmålet om, hvorvidt fleksløntilskud skal indgå i godtgørelsen ved forskelsbehandlingssager.

Fleksløntilskuddet vil i mange tilfælde overstige arbejdsgiverens egen lønudgift til en fleksjobansat medarbejder. Afgørelsen har dermed stor indflydelse på det endelige godtgørelsesniveau i sager om forskelsbehandling, hvor en medarbejder modtager fleksløntilskud fra det offentlige.

Hos DAHL er vi meget tilfredse med Vestre Landsrets resultat om godtgørelsesudmålingen.

Kontakt os

Har du spørgsmål inden for det ansættelsesretlige område, er du meget velkommen til at kontakte vores specialister, som står klar til at give dig professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne