Nyheder

Permanent udskydelse af frist for indberetning af årsrapport – husk ændring af vedtægter!

Ny ændring af årsregnskabsloven giver de fleste danske virksomheder permanent mulighed for at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen en måned senere end hidtil. Vi giver dig overblikket over ændringen her.

Førhen har danske virksomheder, omfattet af regnskabsklasse B og C, haft pligt til at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning.

Med ændringen af årsregnskabsloven, som blev vedtaget af Folketinget d. 19. maj 2022, er fristen for indberetning blevet forlænget med en måned, således at virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C nu har seks måneder efter regnskabsårets afslutning til at foretage indberetning til Erhvervsstyrelsen.

De virksomheder, hvis regnskabsår følger kalenderåret, skal dermed fra nu af indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest den 30. juni i det efterfølgende år. Ændringen har dog også virkning for regnskabsår, der sluttede den 31. december 2021, og virksomhedernes årsrapporter for 2021 skal derfor nu indberettes til Erhvervsstyrelsen senest den 30. juni 2022.

Baggrunden for ændringen

De seneste par år har fristen for virksomheder til at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen midlertidigt været forlænget med op til tre måneder. Dette skyldtes coronapandemien og de daværende krav til dokumentation ved udbetaling af hjælpepakker. Ændringen af årsregnskabsloven skal derfor ses som en permanent forlængelse af denne praksis.

Ensretning med frist for indberetning af selvangivelse

Ændringen af indberetningsfristen betyder blandt andet, at der nu er sammenfald mellem fristerne for indberetning af årsrapport og selvangivelse. Revisor kan derfor nu udarbejde årsrapport og oplysningsskema samlet, hvilket letter revisionsarbejdet og formindsker virksomhedernes revisionsomkostninger.

Ingen betydning for børsnoterede og statslige aktieselskaber

Udskydelsen af indberetningsfristen rummer ikke virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, dvs. børsnoterede og statslige aktieselskaber. Sådanne selskaber har derfor stadig pligt til at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

DAHL anbefaler

Vi oplever, at nogle virksomheders vedtægter angiver, at der skal afholdes generalforsamling senest 5 måneder efter årsregnskabets afslutning. Vi anbefaler derfor, at man i så fald sørger for, at virksomhedens vedtægter ændres i overensstemmelse med ændringen af årsregnskabsloven.

Du kan læse mere om ændringen af årsregnskabsloven her.

Kontakt DAHL

Hos DAHL har vi indgående viden og erfaring inden for selskabsretten og de hertil relaterede retsområder. Vores specialister står naturligvis til rådighed mht. opdatering af vedtægter eller andre spørgsmål, som ændringen af årsregnskabsloven måtte give anledning til.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne