Nyheder

Arbejdsgiverbetalt elektronisk avis

Betalt avis er et af mange mulige frynsegoder - det er forskelligt, om det er beskattet.

Ansatte personer modtager vederlag for deres arbejdsindsats. Karakteren af dette vederlag er meget forskelligt. Det klassiske er naturligvis aflønning med kontanter, hvor nettobeløbet efter skat udbetales. Især de sidste 20-30 år er det blevet stadig mere og mere populært at få aflønning på andre måder end ved kontant aflønning. Aflønning kan ske ved at stille en bred vifte af forskellige frynsegoder til rådighed for den ansatte.

BESKATNING AF HANDELSVÆRDIEN
Hvordan en ansat modtager sin løn er i princippet underordnet – det, den ansatte skal beskattes af, er handelsværdien af de goder der modtages. Handelsværdien af ”kontanter” giver sig selv – dette er det kontante vederlag der udbetales. Handelsværdien af frynsegoder beror derimod på en værdiansættelse af frynsegodet. Med henblik på at have en relativ stor forudsigelighed i denne beskatning findes der i skattelovgivningen en række bestemmelser, som fastsætter hvilken værdi de forskellige frynsegoder har. Det kan f.eks. være en procentdel af aktivets købspris. I det omfang en ansat beskattes af handelsværdien af et frynsegode, er der sjældent noget sparet for den ansatte. Frynsegoder bliver dog attraktive, hvis de ansættes til en lavere værdi end handelsværdien.

BAGATELGRÆNSER FOR FRYNSEGODER
Administrationen af vederlæggelse med forskellige frynsegoder kan være omfattende. Der er derfor i skattelovgivningen to bagatelgrænser, hvor en ansat kan modtage et frynsegode uden at blive beskattet. Den ene grænse er en bagatelgrænse på 5.800 kr. i 2017-beløb, hvor en ansat kan modtage frynsegoder, der har en erhvervsmæssig begrundelse uden at blive beskattet. Den anden grænse er en bagatelgrænse på 1.100 kr., som principielt omfatter et hvilket som helst frynsegode, blot værdien er under grænsen. Der er intet der forhindrer, at man bruger begge niveauer.

En arbejdsgiverbetalt avis kan være et frynsegode, der stilles til rådighed på grund af den ansattes arbejdsmæssige situation. Er dette kriterium opfyldt, kan abonnementet til en sådan arbejdsgiverbetalt avis oppebæres skattefrit for den ansatte, jf. bagatelgrænsen på 5.800 kr. Den ansatte kan altså få avisen leveret på sin privatadresse.

En del arbejdsgivere modtager aviser på arbejdspladsen. De ansatte på arbejdspladsen kan her have tilgang til at læse i avisen på arbejdspladsen. Et sådant frynsegode er ikke en arbejdsgiverbetalt fri avis, men er en del af pakken at være ansat hos den pågældende arbejdsgiver.

Avisbranchen er over årene blevet mere og mere digitaliseret, hvilket har den betydning, at avisen som supplement eller som alternativ kan modtages i digital form. Skatterådet har for nylig haft mulighed for at tage stilling til, hvorvidt en sådan digital adgang er en arbejdsgiverbetalt fri avis for den ansatte, eller om det blot er en adgang for den ansatte til at kigge i avisen på arbejdspladsen og dermed er uden skattemæssige konsekvenser.

Skatterådet fandt, at en elektronisk adgang til en avis, hvor adgangen også kan finde sted uden for arbejdstiden, er sidestilt med en arbejdsgiverbetalt fri avis. En ansat kan derfor godt modtage frynsegodet skattefrit, hvis der er en arbejdsmæssig begrundelse for abonnementet. Er der ikke nogen arbejdsmæssig begrundelse for et avisabonnement, vil den ansatte blive beskattet, medmindre abonnementet kan rummes i beløbet på de 1.100 kr.

En dynamisk og bred digital platform hos arbejdsgiver kan altså få konsekvenser for den ansatte, hvis adgangen til f.eks. en digital avis kan ske uden for arbejdstiden.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne