Nyheder

Arbejdsgiverbetalt elektronisk avis

Betalt avis er et af mange mulige frynsegoder - det er forskelligt, om det er beskattet.

Ansatte personer modtager vederlag for deres arbejdsindsats. Karakteren af dette vederlag er meget forskelligt. Det klassiske er naturligvis aflønning med kontanter, hvor nettobeløbet efter skat udbetales. Især de sidste 20-30 år er det blevet stadig mere og mere populært at få aflønning på andre måder end ved kontant aflønning. Aflønning kan ske ved at stille en bred vifte af forskellige frynsegoder til rådighed for den ansatte.

BESKATNING AF HANDELSVÆRDIEN
Hvordan en ansat modtager sin løn er i princippet underordnet – det, den ansatte skal beskattes af, er handelsværdien af de goder der modtages. Handelsværdien af ”kontanter” giver sig selv – dette er det kontante vederlag der udbetales. Handelsværdien af frynsegoder beror derimod på en værdiansættelse af frynsegodet. Med henblik på at have en relativ stor forudsigelighed i denne beskatning findes der i skattelovgivningen en række bestemmelser, som fastsætter hvilken værdi de forskellige frynsegoder har. Det kan f.eks. være en procentdel af aktivets købspris. I det omfang en ansat beskattes af handelsværdien af et frynsegode, er der sjældent noget sparet for den ansatte. Frynsegoder bliver dog attraktive, hvis de ansættes til en lavere værdi end handelsværdien.

BAGATELGRÆNSER FOR FRYNSEGODER
Administrationen af vederlæggelse med forskellige frynsegoder kan være omfattende. Der er derfor i skattelovgivningen to bagatelgrænser, hvor en ansat kan modtage et frynsegode uden at blive beskattet. Den ene grænse er en bagatelgrænse på 5.800 kr. i 2017-beløb, hvor en ansat kan modtage frynsegoder, der har en erhvervsmæssig begrundelse uden at blive beskattet. Den anden grænse er en bagatelgrænse på 1.100 kr., som principielt omfatter et hvilket som helst frynsegode, blot værdien er under grænsen. Der er intet der forhindrer, at man bruger begge niveauer.

En arbejdsgiverbetalt avis kan være et frynsegode, der stilles til rådighed på grund af den ansattes arbejdsmæssige situation. Er dette kriterium opfyldt, kan abonnementet til en sådan arbejdsgiverbetalt avis oppebæres skattefrit for den ansatte, jf. bagatelgrænsen på 5.800 kr. Den ansatte kan altså få avisen leveret på sin privatadresse.

En del arbejdsgivere modtager aviser på arbejdspladsen. De ansatte på arbejdspladsen kan her have tilgang til at læse i avisen på arbejdspladsen. Et sådant frynsegode er ikke en arbejdsgiverbetalt fri avis, men er en del af pakken at være ansat hos den pågældende arbejdsgiver.

Avisbranchen er over årene blevet mere og mere digitaliseret, hvilket har den betydning, at avisen som supplement eller som alternativ kan modtages i digital form. Skatterådet har for nylig haft mulighed for at tage stilling til, hvorvidt en sådan digital adgang er en arbejdsgiverbetalt fri avis for den ansatte, eller om det blot er en adgang for den ansatte til at kigge i avisen på arbejdspladsen og dermed er uden skattemæssige konsekvenser.

Skatterådet fandt, at en elektronisk adgang til en avis, hvor adgangen også kan finde sted uden for arbejdstiden, er sidestilt med en arbejdsgiverbetalt fri avis. En ansat kan derfor godt modtage frynsegodet skattefrit, hvis der er en arbejdsmæssig begrundelse for abonnementet. Er der ikke nogen arbejdsmæssig begrundelse for et avisabonnement, vil den ansatte blive beskattet, medmindre abonnementet kan rummes i beløbet på de 1.100 kr.

En dynamisk og bred digital platform hos arbejdsgiver kan altså få konsekvenser for den ansatte, hvis adgangen til f.eks. en digital avis kan ske uden for arbejdstiden.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne