Nyheder

Når robotter laver opfindelser, må mennesket passe på dem

AI kan ikke eksistere uden menneskelig indblanding. Det er fortsat et værktøj uden menneskelige sanser. Men spørgsmålet er, hvornår dette hører fortiden til. Vi er ikke nødvendigvis langt fra, at opfindelser skabes ene og alene af AI-teknologi. Men hvordan sikrer vi rettighederne til AI-drevne løsninger?

Robotter og mennesker

Computere er i højere grad blevet i stand til at ”tænke selv”. En computer er imidlertid ikke bevidst som et menneske. At tillægge AI en økonomisk rettighed ligger os derfor fjernt.

Som alternativ skal mennesket lukrere på opfindelsen af et produkt, som er afledt af computerens kunstige – men også selvstændige - intelligens. Næppe en optimal løsning, men for tiden den eneste. Med andre ord; når en computer opfinder noget, hvem har så rettigheden?

Sikring af AI-genererede opfindelser får stigende relevans. World Intellectual Property Organization har i perioden mellem 2013 og 2016 modtaget hele 340.000 patentansøgninger relateret til opfindelser, som er fremkommet ved hjælp af AI-teknologi.

AI som opfinder?  

Problematikken opstår, når man ved hjælp af AI begynder at udvikle ideer og produkter, som mennesket bag AI-teknologien aldrig nogensinde selv havde kunne tænke sig til.

Som lovgivningen er i dag, er det den person, som har opfundet opfindelsen, der kaldes opfinder. Det er derimod ansøgeren af patentet, som bliver den reelle ejer af opfindelsen – dvs. af selve patentet. Der kan således være personsammenfald mellem ansøger og opfinder. Rollen kan imidlertid også være opdelt. Hvis en medarbejder i en virksomhed opfinder ny teknologi i virksomhedsregi, vil pågældende være opfinderen. Virksomheden derimod vil typisk kunne kræve rettighederne overdraget til sig, hvis opfindelsen er kommet til under ansættelsesforholdet. Virksomheden bliver dermed ansøger og den reelle ejer af opfindelsen.  

Hvis man forestiller sig en lignende situation, men blot udskifter medarbejderen med en computer, vil man da kunne betegne computeren som opfinderen af opfindelsen?

De tre løsningsforslag

I øjeblikket er praksis sådan, at mennesket bag AI-teknologien betragtes som både opfinder og ejer til opfindelsen. Der er altså ingen klar skillelinje mellem opfindelser, som fremkommer ved hjælp af AI-teknologi og opfindelser, som ikke gør.

Spørgsmålet er, om dette er den rigtige løsning, når AI begynder at tænke selv.

Tager man et kig på tre løsningsforslag, som florer i debatten, er fællesnævneren tydelig. Den perfekte løsning eksisterer ikke.

Første løsning er at give AI en selvstændig kategori under lovgivningen. Her vil det ikke være nødvendigt for at opnå beskyttelse, at der kan identificeres en opfinder. Man ville hermed ikke acceptere, at AI kan være opfinder. I stedet accepterer man, at visse typer opfindelser ikke behøver en opfinder for at kunne patenteres.

En anden løsning er, at patentretten fortolkes således, at AI godt kan være ”opfinder”. Et radikalt skridt, som patentretten formentligt heller ikke er moden til. Det risikerer imidlertid at skabe en ”spill over”-effekt. Selskaberne, som ejer AI, vil da blive indehavere af opfindelser indenfor fagområder, med hvilke de i øvrigt ikke har berøringsflader. Det kan på sigt skabe en forvridning i konkurrencen.

En tredje mulighed er, at hverken AI-teknologiens ejer eller AI-teknologien opnår beskyttelse. En løsning som medfører, at der vil henstå opfindelser, som ingen kan kræve ejerskab over. Det kan på sigt betyde, at incitamentet til at udvikle nyttig AI-teknologi svinder. Og det kan samtidig risikere at gøre AI værdiløs.  

Beskyt din retsstilling

Den fremtid, vi står overfor, får i høj grad brug for AI-systemer og -robotter. Men indtil lovgivningen understøtter robotternes udvikling og sikrer beskyttelsen af deres opfindelser, må vi forholde os til den virkelighed, vi står i. Med de værktøjer, vi har.  

Aftaleparterne – hvad end det er udviklere eller producenter af AI-teknologi – bliver derfor nødt til sikre deres indbyrdes retsstilling gennem skriftlige aftaler, licensvilkår m.v. Dette særligt af hensyn til egen beskyttelse. Men tager man de lange briller på, er det også for at sikre og understøttelse af den teknologiske innovation.

Når først den rette løsning er fundet for beskyttelse af robotters opfindelser, kan robotter måske være dem, som beskytter os mennesker.

Vil du vide mere?

Hos DAHL følger vi udviklingen inden for kunstig intelligens tæt. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores advokat og partner Tim Krarup Nielsen, der er specialist inden for IT og teknologi.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne