Nyheder

Rekonstruktionsbehandling uden fortrydelsesret

Højesteret har nu slået fast, at det ikke er muligt at tilbagekalde en begæring om rekonstruktion - heller ikke som led i en efterfølgende konkursbehandling.

Den 1. april 2011 blev der indført regler om rekonstruktion og samtidig ophørte de tidligere kendte regler om betalingsstandsning.

En rekonstruktion kan bestå i en virksomhedsoverdragelse og/eller en tvangsakkord. Såvel skyldneren selv som en fordringshaver kan anmode om, at der indledes rekonstruktion. Den, der anmoder om indledning af rekonstruktionsbehandling, skal være opmærksom på, at en begæring om indledning af rekonstruktion ikke kan tilbagekaldes, når rekonstruktionsbehandlingen først er indledt. Dette indebærer, at skyldneren bliver erklæret konkurs, hvis der ikke under rekonstruktionen etableres en akkord for skyldneren, eller skyldneren i mellemtiden er blevet solvent.

Højesteret har nu i en dom fra den 20. april 2017 taget stilling til spørgsmålet, om den, der har begæret indledning af en rekonstruktion, i stedet kan påberåbe sig konkurslovens § 21, stk. 3, når der efter ophør af en rekonstruktion automatisk indtræder konkurs og dermed komme ud af konkursen. Ifølge konkurslovens § 21, stk. 3, kan den, der har begæret en konkurs, tilbagekalde konkursbegæringen, indtil kærefristen er udløbet, dvs. indtil 2 uger efter skifterettens afgørelse om afsigelse af konkursdekret.

Sagens omstændigheder
Skyldneren blev efter egen anmodning taget under rekonstruktionsbehandling den 11. december 2015. Den 30. juni 2016 traf skifteretten kendelse om, at det fremsatte rekonstruktionsforslag var forkastet.

Skyldneren skrev herefter til skifteretten den 4. juli 2016, at han ønskede at tilbagekalde konkursbegæringen, da han som den, der havde anmodet om indledning af rekonstruktionsbehandling, måtte anses for at have begæret den efterfølgende konkurs.

Skyldneren fik ikke medhold. Højesteret udtalte, at skyldneren ikke, uanset at han selv havde anmodet om rekonstruktionsbehandling, kunne gøre brug af konkurslovens § 21, stk. 3, og tilbagekalde den tidligere rekonstruktionsbegæring, så konkursbehandlingen ophørte.

Hvis der skulle have været tvivl herom, er det nu med afgørelsen slået fast, at en rekonstruktionsbegæring ikke kan tilbagekaldes, heller ikke under den senere konkursbehandling. 

Baggrunden for hvorfor tilbagekaldelse ikke er muligt
Baggrunden for, at det ikke er muligt at tilbagekalde en begæring om rekonstruktion, skyldes ifølge forarbejderne, at en rekonstruktionsbehandling giver mulighed for bl.a. at anvende instrumenter som omstødelse og regulering af gensidigt bebyrdende aftaler. Instrumenter, som kan have indgribende betydning for skyldneren og skyldnerens medkontrahenter. Dette kunne give anledning til spekulation til skade for skyldnerens (øvrige) medkontrahenter, hvis der var adgang til at tilbagekalde en rekonstruktionsbegæring.

Uanset de gode argumenter for at en rekonstruktionsbehandling ikke kan tilbagekaldes, må det konstateres, at der kan være et behov for at etablere ”en pause” for skyldneren. ”En pause”, hvor det undersøges, hvilke muligheder skyldneren har. Dette var muligt efter de tidligere regler om betalingsstandsning. Indledning af betalingsstandsning varede som udgangspunkt 3 måneder. Blev der ikke indsendt anmodning om forlængelse af betalingsstandsningen, ophørte betalingsstandsningen efter de 3 måneder.

Det må erkendes, at betalingsstandsningsreglerne ikke var optimale. Nogle betalingsstandsninger løb i længere tid, hvorefter betalingsstandsningen på et tidspunkt ophørte, uden at kreditorerne vidste, hvad der var sket, eller hvad meningen med betalingsstandsningen havde været.
Fordelen ved betalingsstandsningsreglerne var omvendt, at der ved indledningen af betalingsstandsningen blev etableret en fristdag, og der kom ro om skyldnerens forhold.

Foreløbig må vi konstatere, at det er en mulighed, som der ikke er i de rekonstruktionsregler, som vi har i dag. De der overvejer at indgive en begæring om rekonstruktion, skal have med i sine overvejelser, at det kan ende med en konkurs, hvis der ikke bliver fundet en løsning under rekonstruktionen. Der er som sagt ingen fortrydelsesret, når rekonstruktionsbehandlingen først indledt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne