Nyheder

Rekonstruktionsbehandling uden fortrydelsesret

Højesteret har nu slået fast, at det ikke er muligt at tilbagekalde en begæring om rekonstruktion - heller ikke som led i en efterfølgende konkursbehandling.

Den 1. april 2011 blev der indført regler om rekonstruktion og samtidig ophørte de tidligere kendte regler om betalingsstandsning.

En rekonstruktion kan bestå i en virksomhedsoverdragelse og/eller en tvangsakkord. Såvel skyldneren selv som en fordringshaver kan anmode om, at der indledes rekonstruktion. Den, der anmoder om indledning af rekonstruktionsbehandling, skal være opmærksom på, at en begæring om indledning af rekonstruktion ikke kan tilbagekaldes, når rekonstruktionsbehandlingen først er indledt. Dette indebærer, at skyldneren bliver erklæret konkurs, hvis der ikke under rekonstruktionen etableres en akkord for skyldneren, eller skyldneren i mellemtiden er blevet solvent.

Højesteret har nu i en dom fra den 20. april 2017 taget stilling til spørgsmålet, om den, der har begæret indledning af en rekonstruktion, i stedet kan påberåbe sig konkurslovens § 21, stk. 3, når der efter ophør af en rekonstruktion automatisk indtræder konkurs og dermed komme ud af konkursen. Ifølge konkurslovens § 21, stk. 3, kan den, der har begæret en konkurs, tilbagekalde konkursbegæringen, indtil kærefristen er udløbet, dvs. indtil 2 uger efter skifterettens afgørelse om afsigelse af konkursdekret.

Sagens omstændigheder
Skyldneren blev efter egen anmodning taget under rekonstruktionsbehandling den 11. december 2015. Den 30. juni 2016 traf skifteretten kendelse om, at det fremsatte rekonstruktionsforslag var forkastet.

Skyldneren skrev herefter til skifteretten den 4. juli 2016, at han ønskede at tilbagekalde konkursbegæringen, da han som den, der havde anmodet om indledning af rekonstruktionsbehandling, måtte anses for at have begæret den efterfølgende konkurs.

Skyldneren fik ikke medhold. Højesteret udtalte, at skyldneren ikke, uanset at han selv havde anmodet om rekonstruktionsbehandling, kunne gøre brug af konkurslovens § 21, stk. 3, og tilbagekalde den tidligere rekonstruktionsbegæring, så konkursbehandlingen ophørte.

Hvis der skulle have været tvivl herom, er det nu med afgørelsen slået fast, at en rekonstruktionsbegæring ikke kan tilbagekaldes, heller ikke under den senere konkursbehandling. 

Baggrunden for hvorfor tilbagekaldelse ikke er muligt
Baggrunden for, at det ikke er muligt at tilbagekalde en begæring om rekonstruktion, skyldes ifølge forarbejderne, at en rekonstruktionsbehandling giver mulighed for bl.a. at anvende instrumenter som omstødelse og regulering af gensidigt bebyrdende aftaler. Instrumenter, som kan have indgribende betydning for skyldneren og skyldnerens medkontrahenter. Dette kunne give anledning til spekulation til skade for skyldnerens (øvrige) medkontrahenter, hvis der var adgang til at tilbagekalde en rekonstruktionsbegæring.

Uanset de gode argumenter for at en rekonstruktionsbehandling ikke kan tilbagekaldes, må det konstateres, at der kan være et behov for at etablere ”en pause” for skyldneren. ”En pause”, hvor det undersøges, hvilke muligheder skyldneren har. Dette var muligt efter de tidligere regler om betalingsstandsning. Indledning af betalingsstandsning varede som udgangspunkt 3 måneder. Blev der ikke indsendt anmodning om forlængelse af betalingsstandsningen, ophørte betalingsstandsningen efter de 3 måneder.

Det må erkendes, at betalingsstandsningsreglerne ikke var optimale. Nogle betalingsstandsninger løb i længere tid, hvorefter betalingsstandsningen på et tidspunkt ophørte, uden at kreditorerne vidste, hvad der var sket, eller hvad meningen med betalingsstandsningen havde været.
Fordelen ved betalingsstandsningsreglerne var omvendt, at der ved indledningen af betalingsstandsningen blev etableret en fristdag, og der kom ro om skyldnerens forhold.

Foreløbig må vi konstatere, at det er en mulighed, som der ikke er i de rekonstruktionsregler, som vi har i dag. De der overvejer at indgive en begæring om rekonstruktion, skal have med i sine overvejelser, at det kan ende med en konkurs, hvis der ikke bliver fundet en løsning under rekonstruktionen. Der er som sagt ingen fortrydelsesret, når rekonstruktionsbehandlingen først indledt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne