Nyheder

Hvem kontrollerer jeres robot?

Et hold forskere har opdaget en række sårbarheder i den meget anvendte software til robotstyring ”Robot Operating System”. Sårbarhederne vurderes af forskerne til at kunne udnyttes af cyberkriminelle.

Virksomheder verden over har længe haft fokus på cybersikkerhed. Implementeringen af foranstaltninger imod den stigende cyberkriminalitet er derfor markant øget. Ét område ser dog ud til at være lidt overset - cybersikkerhed i robotindustrien.

Sårbarheder i open-source

Der er for nyligt opdaget en række kritiske sårbarheder i softwaren Robot Operating System (”ROS”). Opdagelsen er gjort af et hold forskere, ledet af virksomheden Alias Robotics, som specialiserer sig i cybersikkerhed for robotter. ROS er en række open-source komponenter, udviklet til anvendelse i robotstyringssoftware. Og det er særligt i de komponenter, som håndterer kommunikationen mellem robotenheder – kaldet ”middleware” – der er konstateret alvorlige sårbarheder. Forskerne erfarer desuden, at flere robotter, som anvender ROS middleware, er koblet til internettet.

Dermed gives cyberkriminelle en potentiel mulighed for uautoriseret adgang og for at overtage kontrollen med robotten.

Sårbarheder i software som ROS udgør et problem, da komponenterne ofte anvendes i kommercielle robotsystemer. Faktisk kan en kommerciel robot sjældent erhverves uden komponenter fra ROS. Der findes altså en potentiel, stor mængde robotsystemer, som er omfattet af de fundne sårbarheder.

Sårbarheder i softwaresystemer er ikke et nyt fænomen. Men ifølge Alias Robotics ligger problemet i, at det ofte tager meget lang tid for robotproducenterne at udbedre sårbarhederne og for virksomhederne at implementere efterfølgende. Det understreger vigtigheden af, hvorfor processer og foranstaltninger for sikring af cybersikkerhed i robotsystemer bør tages alvorligt – i hele robotindustrien.

En øget cybertrussel?

Et målrettet cyberangreb, hvor uautoriserede tilegner sig kontrol med et eller flere robotsystemer, kan have betydelige konsekvenser. Robotter styres i fysisk bevægelse, hastighed eller funktion af et softwaresystem, hvorfor uautoriseret adgang potentielt kan anvendes destruktivt. En robot kan f.eks. udnyttes til at destabilisere og i yderste konsekvens nedlukke hele produktioner eller infrastruktur.

Nok er det en potentiel mulighed for skade - men er det en reel trussel?

Spørger man Center for cybersikkerhed (”CFCS”), vurderes truslen for destruktive cyberangreb i Danmark som lav. Destruktive cyberangreb anvendes hovedsageligt af stater i konfliktområder. Risikoen for målrettede, destruktive cyberangreb mod Danmark vurderes derfor at kunne stige med kort varsel, hvis den nuværende sikkerhedspolitiske situation eskalerer. Et statsligt destruktivt cyberangreb kan dog også ramme andre end det direkte mål. Dette var f.eks. tilfældet ved cyberangrebet ”NotPetya”, som i 2017 ramte og kostede A.P. Møller-Mærsk mange millioner af kroner.

Modsat truslen for destruktive cyberangreb, vurderer CFCS, at truslen for cyberkriminalitet i Danmark er meget høj. Cyberkriminalitet er motiveret af økonomisk gevinst og kan ramme alle typer af usikre IT-systemer - også robotsystemer. En kendt metode for cyberkriminelle er inficering af IT-systemer med ransomware, hvorved alt tilgængelig data krypteres. Dekryptering vil kræve udbetaling af en stor løsesum til bagmændene. En metode, som også kan bruges til at ramme robotter og dermed hæmme hele produktionskæder og infrastruktur.

Hvad er problemet rent juridisk?

De fleste kommercielle kontrakter indeholder bestemmelser om ansvarsbegrænsning. Spørgsmålet er blot, om disse tager højde for den konstante udvikling indenfor cyberangreb og -kriminalitet. Bestemmelser om ansvarsbegrænsning søger at fraskrive risikoen for, at aftalens parter drages til ansvar, herunder erstatningsansvar. Det at ifalde et erstatningsansvar handler om at placere en skyld. Men kan man overhovedet tale om skyld, når virksomheder udsættes for cyberangreb, f.eks. når IT-systemer rammes af ransomware? Og hvor kan skylden i så fald placeres? Er det en programmeringsfejl, begået af udvikleren? En opsætningsfejl, begået af sælger? Eller er det måske slutbrugerens egen fejl? I virkeligheden peger pilen nok i flere retninger.

Det kan blive dyrt for en aftalepart, hvis manglende opfyldelse af en kontrakt skyldes cyberangreb. Særligt taget i betragtning af at denne form for misligholdelse ikke uden videre er ansvarsfritagende som følge af en konventionel force majeure-klausul. Og det kan blive ekstra dyrt, hvis parterne ikke har sørget for at tegne en forsikring mod cyberangreb.

Det er med andre ord nu, at cybersikkerhed og processer skal prioriteres. Især hvis I vil bevare kontrollen over jeres robotter og sikre jer, hvis uheldet er ude.

Kontakt DAHL

Vi du vide mere, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores advokat og partner Tim Krarup Nielsen og advokatfuldmægtig Emma Helt, der har indgående viden og erfaring med IT-ret. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne