Nyheder

Hvad er passiv kapitalanbringelse skatteretligt?

Rundt omkring i skattelovgivningen er der en række regler, der forudsætter, at det selskab, man skal håndtere en eller anden ting i relation til, ikke må have karakter af passiv kapitalanbringelse i overvejende grad.

Dette gælder f.eks.,

  • hvis man skal overdrage kapitalandele i et sådant selskab med succession enten i levende live eller ved død,
  • hvis man sælger kapitalandelene i et sådant selskab og ønsker at indskyde midler på en ophørspension,
  • hvis man ønsker at bruge etableringskontomidler til et aktiekøb m.v. i et sådant selskab.

Afgrænsningen af, hvad der forstås ved passiv kapitalanbringelse, har været næsten uændret siden indførelsen tilbage i 2000. Oprindeligt var afgrænsningen ”udlejning af fast ejendom, kontanter, værdipapirer eller lignende”. I 2017 blev dette ændret til: ”fast ejendom, værdipapirer, kontanter eller lignende”. Ved lovændringen blev ordene ”udlejning af” fjernet.

Der foreligger nu forskellige afgørelser i praksis, der medvirker til at afgrænse, hvad der er passiv kapitalanbringelse. For en umiddelbar betragtning synes enhver form for fast ejendom at være passiv kapitalanbringelse. Det er imidlertid ikke sigtet. Sigtet med lovændringen var, at man skulle indlægge en subjektiv dimension i vurderingen. Hvis det var sigtet, at man ville udleje den pågældende ejendom, var det passiv kapitalanbringelse. Var det derimod en investering til eget brug eller investering i fast ejendom til videresalg, var det ikke passiv kapitalanbringelse.

Nyeste praksis

Der kommer løbende praksis om det pågældende begreb. Den første afgørelse vedrører afgrænsning af landbrug. Landbrug indtræder i en særstilling i relation til passiv kapitalanbringelse og fast ejendom. De forskellige bestemmelser, der findes, angiver nemlig at udlejning af landbrug ikke er passiv kapitalanbringelse. Landbrug har med andre ord en særstatus. Før lovændringen i 2017 var der praksis, der angav, at dette omfattede både udlejning af jorden, driftsbygninger og stuehus på en landbrugsejendom. Skatterådet har nu haft mulighed for at tage stilling til en situation på ny under den nye formulering. Skatterådet kom på ny frem til, at udlejningen af f.eks. stuehuset på en landbrugsejendom stadigvæk ikke er passiv kapitalanbringelse. Det kan godt være, at stuehuset ikke bruges rent praktisk til landbrug, men blot til beboelse. Dette ændrer imidlertid ikke ved, at hele ejendommen er en landbrugsejendom, og at det forhold, at man udlejer stuehuset, ikke i sig selv er en diskvalificerende omstændighed.

Den anden afgørelse, der foreligger, vedrører drift af hotel. Hvis man udlejer hotelværelser, er der i princippet udlejning af fast ejendom, og dette taler for, at det skulle være passiv kapitalanbringelse. Skatterådet blev spurgt ind til, om dette var tilfældet. Skatterådet fandt, at drift af hotel var et blandet produkt. Det, man leverede, var ud over et værelse inventar, receptionsfaciliteter, spisefaciliteter m.v. Da der var tale om en sådan ”gang blandede bolscher”, var det ikke alene udlejning af fast ejendom. Det var derfor Skatterådets opfattelse, at drift af hotel i den konkrete situation ikke var passiv kapitalanbringelse. I en anden afgørelse var der tale om udlejning af kontorhotel. Her fandt Skatterådet, at idet over 50 % af lejebetalingerne vedrørte den faste ejendom, var der tale om passiv kapitalanbringelse.

Passiv kapitalanbringelse er en størrelse en del mennesker synes er udfordrende, fordi de diskvalificerer mulighederne med de kapitalandele, man har i et selskab. Den praksis, der derfor løbende kommer, er der typisk stor fokus på. Praksissen nuancerer tingene mere og mere og gør begrebet mere og mere forudsigeligt.

Er du opdateret på reglerne?

Husk, at vi løbende afholder kurser, der berører nye regler og ændringer inden for det skatteretlige område. Klik her for at læse mere og tilmelde dig vores efterårskurser i 2022.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne