Nyheder

Fradrag for finansieringstillæg ved lånoptagelse

Når man optager et lån, typisk i et pengeinstitut, aftales det indimellem, at man skal tilbagebetale lånet inden for en given periode og mod en eller anden form for forrentning. Afdragene er som udgangspunkt skattemæssigt neutrale, da man blot tilbagebetaler det, som man har lånt. Renterne betragtes som en form for omkostninger og kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst.

Rentedefinition

Renter er ikke defineret entydigt i skattelovgivningen. Der er ikke en eller anden skattebestemmelse, der definerer, hvad en rente er. De regler, der er i skattelovgivningen om renter, angiver blot, at renter er fradragsberettigede, og hvornår de kan fratrækkes.

Selv om renter ikke er defineret i skattelovgivningen, er der dog i praksis udviklet en rentedefinition. En rente defineres skattemæssigt som et beløb, der beregnes som en procentdel af den til enhver tid værende restgæld. Denne definition har selv Højesteret godkendt. Opfyldes definitionen ikke, er der ikke tale om en rente, men noget andet, typisk en overkurs på gælden.

Finansieringstillæg

Når der optages lån, opleves det, at vederlaget herfor skrues sammen på mange måder. Et element er de førnævnte renter, noget andet er gebyrer eller andre omkostninger ved at optage lånet. Skatterådet har for nylig taget stilling til den skattemæssige behandling af et finansieringstillæg. Lånet var skruet sådan sammen, at man optog et lån, og at der herefter blev tillagt et beløb til lånets hovedstol, sådan at lånets hovedstol blev forøget. Den nu forøgede hovedstol blev herefter afdraget som et almindeligt lån.

I forhold til det beløb, man havde fået udbetalt, skulle man altså tilbagebetale mere, end man havde fået udbetalt.

Det pågældende beløb, som man havde lånt, og det pågældende finansieringstillæg var uafhængigt af hinanden procentuelt. Finansieringstillægget var et fast beløb. Rentedefinitionen var derfor ikke opfyldt. Det var herefter let for Skatterådet at tage stilling til, at der var tale om et lån optaget til overkurs.

Fradrag for overkurs

En overkurs på gæld behandles skattemæssigt efter nogle regler i kursgevinstloven. Det store spørgsmål er naturligvis her, om man har fradrag for det tab, man lider, ved at skulle tilbagebetale et større beløb, end man har lånt.

For fysiske personer er der en særregulering af dette. Hvis lånet er optaget i danske kroner, vil man ikke have fradrag for et sådant kurstab på gæld. Er lånet derimod optaget i fremmedvaluta, f.eks. euro, og lides der tab på gældsforpligtelsen, er der fradrag herfor. I det bindende svar var der konkret tale om et eurolån, og der var derfor fradrag for det pågældende kurstab, man led.

Det centrale for låntager, altså debitor, er ofte, at man har fradragsretten. Om det er en rente eller en overkurs, er ofte ligegyldigt. For fysiske personer kan fradraget indrømmes i kapitalindkomst, hvorfor skatteværdien er den samme for begge ting.

Selv om omkostningerne ved lånoptagelse ofte er forskellige, kan man altså sikre den skattemæssige position – fradragsretten - ved at være omhyggelig. I den pågældende sag var det udslagsgivende, at lånene blev optaget i fremmed valuta.

Er du opdateret på reglerne?

Husk, at vi løbende afholder kurser, der berører nye regler og ændringer inden for det skatteretlige område. Klik her for at læse mere og tilmelde dig vores efterårskurser i 2022.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne