Nyheder

Udlejers reklamationsfrist ved lejers fraflytning af boliglejemål

Som professionel boligudlejer skal du være opmærksom på, at aftaler om forlængelse af reklamationsfristen for fremsendelse af krav om istandsættelse mod lejer af beboelseslejemål ved fraflytning ikke kan gøres gældende. Dette gælder, uanset hvornår lejekontrakten er indgået. Bliv klogere her.

Den 1. juli 2015 blev der i lejeloven indført nye regler om obligatorisk afholdelse af flyttesyn ved lejers fraflytning for professionelle udlejere. Tidligere var det alene et krav, at udlejer skulle reklamere over for lejer senest 14 dage efter fraflytning, hvis udlejer havde et istandsættelseskrav mod lejer.

Det har forud for 1. juli 2015 været sædvanligt og meget udbredt at fravige og således forlænge udlejers reklamationsfrist på to uger i lejekontraktens afsnit om særlige vilkår, og utallige udlejere har som følge af disse fravigelser indrettet sine procedurer i forbindelse med fraflytninger i overensstemmelser hermed.  

Udlejers reklamationsfrist kan i dag ikke længere fraviges til skade for lejeren. Det gælder ved alle fraflytninger, uanset hvornår lejekontrakten er indgået.

Den afgørende sag

I en sag afgjort af Boligretten i Aarhus den 10. december 2020 havde udlejer og lejer ved lejekontraktens indgåelse i 2014 gyldigt aftalt at fravige den tidligere bestemmelse i lejelovens § 98, stk. 2 (nu § 187, stk. 2), hvorefter udlejers reklamationsfrist forlængedes fra to uger til to måneder.

Lejer fraflyttede lejemålet i januar 2019, hvorefter der blev afholdt fraflytningssyn den 15. januar uden lejers deltagelse. Flytterapporten blev imidlertid først fremsendt til lejer den 22. februar 2019, hvilket var mere end fem uger efter fraflytningssynet.

Såvel huslejenævnets som boligrettens flertal fandt, at den gyldigt indgåede aftale om fristforlængelse ikke kunne påberåbes af udlejer, efter at lejeloven blev ændret pr. 1. juli 2015. I boligrettens begrundelse blev der lagt vægt på, at der ikke var nogen overgangsbestemmelser for lejekontrakter indgået før den 1. juli 2015, og at de nye obligatoriske regler om flyttesyn og udlevering af fraflytningsrapport derfor også finder anvendelse på fraflytninger efter den 1. juli 2015, uanset om lejeaftalen måtte være indgået forud herfor.

Hvordan skal du som udlejer forholde dig?

Selvom resultatet afviger fra lovgivers vejledning om ind- og fraflytningssyn, og selvom afgørelsen ikke er indbragt for landsretten, anbefaler vi derfor udlejere at overholde reklamationsfristen på 14 dage – uanset om andet er aftalt i lejekontrakten.

Afgørelsen fungerer samtidig som en løftet pegefinger om vigtigheden af at implementere og tage højde for nye retsregler, og at det kan komme udlejer til skade ikke at orientere sig om den gældende retstilstand.

Hos DAHL har vi et erfarent team af specialister inden for det lejeretlige område, som står klar til at hjælpe dig med kompetent vejledning og gode råd.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne