Nyheder

Udenlandske pengeoverførsler – en status

I efterhånden en lang årrække har skatteforvaltningen haft et igangværende projekt, der blev startet op som projekt ”money transfer”. Som den engelske formulering af projektet angiver, er det flytning af penge, typisk mellem et land til et andet. Projekt money transfer blev startet op ved, at man kort og godt fik Skatterådets tilladelse til at bede alle banker i Danmark om at oplyse, hvilke grænseoverskridende transaktioner, der har været gennem deres system. Det kunne være en helt almindelig kontohavers indbetalinger fra en udenlandsk konto. Det kunne også være hævninger i Danmark med et udenlandsk kreditkort.

Der er næppe tvivl om, at man ved projektet har fået en ret omfattende datamængde, som kunne bruges som afsæt til en kontrolindsats. Skatteforvaltningen har meget aktivt brugt datamængden til at kontrollere en række dispositioner, og money transfer er derfor fortsat i en række versioner over de sidste år. Det stoppede altså ikke ved den første kontrolindsats.

Mange af de første afgørelser er blevet behandlet rundt omkring i klagesystemet og er efterfølgende blevet indbragt for domstolene, hvorfor man nu efterhånden kan tegne et billede af visse af sagskategorierne.

Den klassiske situation – indkomst eller lån

Der findes en række sager, som næsten uden undtagelse er tabt af skatteyderen. Sagerne har typisk afsæt i, at man i forbindelse med money transfer har konstateret, at en dansk skatteyder har modtaget pengebeløb fra udlandet. Størrelsen på pengebeløbene er principielt underordnet, men indimellem er der tale om større beløb.

Skatteforvaltningen spørger naturligvis til, hvad baggrunden er for disse pengebeløb. I den forbindelse er det da skatteyderens bevisbyrde at dokumentere, at det pågældende pengebeløb er et beløb, der er beskattet. Det kunne f.eks. være, fordi det er et lån, man har ydet på et tidligere tidspunkt, og som man nu får tilbagebetalt med afdrag. Hvis man ikke kan bevise, at det pågældende beløb er et beskattet beløb, angiver den praksis, der foreligger, at skatteforvaltningen vurderer, at beløbet er en skattepligtig indkomst.

I praksis har skatteyderne forsøgt at løfte bevisbyrden på rigtig mange måder. Ofte har man gjort låneargumentet gældende. Et lån er kendetegnet ved, at der er en objektiv tilbagebetalingsforpligtelse af det lånte beløb på et givent tidspunkt i fremtiden, og at lånet typisk også er forrentet. Udfordringen er blot, at man skal sandsynliggøre dette. Hvis der ikke er udarbejdet et gældsbrev, og hvis der ikke på de tekster, der er ved pengeoverførslerne, er angivet, at det er afdrag på lån eller andet, har man en meget svær bevisbyrde. Efterfølgende indhentede erklæringer om, at overførslen principielt dækker over et lån, bliver typisk tilsidesat af skattemyndighederne.

Praksis er efterhånden så hård, at bevisbyrden næsten er umulig at løfte, hvis man ikke har formalia på plads. Selv om bevisbedømmelsen i dansk ret er fri, sådan at enhver form for bevis kan bruges, vil man på dette område ikke acceptere en god forklaring som noget særligt bevis. Der skal kort og godt noget mere til.

Selv om pengeoverførslen reelt vedrører f.eks. virksomhedsdrift i udlandet eller et udlån tilbage i tid og reelt derfor er beskattede midler, opleves det altså, at skatteforvaltningen får medhold i, at beløbet skal beskattes, da skatteyderen ikke kan bevise, at beløbet allerede er beskattet et givent sted.

Perspektivering

Projekt money transfer er kommet for at blive. Det er oplevelsen som skatterådgiver, at skatteforvaltningen stadig har fokus på samtlige udenlandske overførsler. Man skal derfor være påpasselig, når der kommer pengeoverførsler fra udlandet for at sikre sig den underliggende dokumentation for, hvad pengeoverførslen rent faktisk vedrører. Kun hvis man har denne dokumentation på plads, kan man løfte bevisbyrden for, at man ikke skal beskattes af den pågældende overførsel.

Kontakt DAHL

Har du brug for rådgivning og vejledning af enhver skatteretlig karakter, er du altid velkommen til at kontakte vores specialist Bent Ramskov, der har mange års erfaring på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne