Nyheder

Reklamering for kryptovaluta: Er det lovligt?

Når Lebron James tørner ud for LA Lakers, sker det på Crypto.com Arena. I den engelske Premier League var det i sidste sæson alene ét af 20 hold, som ikke var sponsoreret af mindst ét kryptovalutaselskab. Der er intet nyt i, at en sportsklub i jagten på investeringer indgår samarbejder med selskaber, som udbyder kryptovaluta.

Men hvordan bør en sportsklub eller andre aktører i sponsormarkedet navigere i et forholdsvist nyt marked som kryptovaluta i forhold til de juridiske problemstillinger, som indgåelsen af sådanne sponsoraftaler kan medføre?

Hvad er kryptovaluta?

Kryptovaluta er digital valuta, men det er meget få, som kan benyttes som egentligt betalingsmiddel. I stedet handles de blandt andet på samme vis som aktier, hvor der spekuleres i deres værdi. Den første kryptovaluta, BitCoin, blev skabt tilbage i 2008, og sidenhen er over 10.000 andre kryptovalutaer kommet til. Kryptovaluta er meget teknisk og svært at gennemskue, og da kryptovaluta, modsat almindelige fysiske valuta, er uafhængige af banker og regeringer, er det ofte præget af store udsving. Handel med kryptovaluta er risikofyldt, svært gennemskueligt og for de fleste indeholder handel med kryptovaluta et element af hasard på samme måde som betting.

Regulering af markedsføringen af kryptovaluta

På nuværende tidspunkt findes der ikke specielle danske regler for reklame af kryptovaluta. Der er således ikke i Danmark vedtaget særlige regler, der begrænser adgangen til at reklamere for kryptovaluta, som det f.eks. er tilfældet med tobaksvarer, alkohol og forbrugslån i forbindelse med betting. Pt. debatteres det, om der skal gælde et generelt forbud mod reklamering for betting af hensyn til at undgå ludomani. 

Tidligere på året afgjorde den britiske reklametilsynsmyndighed, ASA, at en reklame for kryptovalutaen Floki, som sponsorerer den tyske fodboldklub Bayer Leverkusen, ikke måtte vises, da den udnyttede forbrugernes ”Fear of missing out” (”FOMO”). Selvsamme kampagne fandt sted på flere busser i Københavnsområdet med sloganet ”Savnet BitCoin? Få Floki”. Pt. foreligger der ikke afgørelser om, hvorvidt sådanne reklamer strider mod dansk lovgivning, herunder dels om forbuddet mod at udnytte forbrugernes ”FOMO” kan overføres til dansk ret.

Udenlandsk regulering?

På nuværende tidspunkt er Singapore et af de eneste lande, som har søgt at regulere markedsføringen af kryptovaluta. I januar 2022 blev der udstedt retningslinjer for udbud af kryptovaluta (såkaldte ”DPT’er”), samt differencekontrakter (”CFD’er”) til offentligheden. Af retningslinjerne fremgår blandt andet, at der ikke må ske reklame for kryptovaluta på offentlige steder i Singapore eller gennem andre medier rettet mod den brede befolkning i Singapore. 

Deltager man ved et sportsevent i Singapore, kan man derfor potentielt komme i konflikt med den lokale lovgivning, hvis man er sponsoreret af og f.eks. på ens trøjer reklamerer for en kryptovaluta-tjeneste.  

Grund til særlig opmærksomhed i sponsorkontrakter

Selvom der endnu ikke, hverken nationalt eller internationalt, er klare og specielle regler for markedsføringen af kryptovaluta, bør man som sportsklub, eller hvis man som virksomhed annoncerer for kryptovaluta, alligevel være særligt opmærksom, når en sponsorkontrakt med et krypto-selskab skal indgås. Blandt andet bør aftalen tage stilling til, hvad der skal gælde, hvis der ved et påbud, lovgivning eller lignende forbydes at reklamere for sponsoren (krypto-tjenesten). Et sådant scenarie er ikke utænkeligt i fremtiden. 

Efter markedsføringslovens § 4 gælder, at erhvervsdrivende over for forbrugerne skal udvise god erhvervsskik. Denne bestemmelse overtrædes, hvis den erhvervsdrivende væsentligt forvrider den økonomiske adfærd hos forbrugeren. Det kan derfor ikke afvises, at markedsføring af kryptovaluta, som bagatelliserer de risici, der er forbundet med handel af digital valuta, eller som skaber den ovennævnte følelse af ”FOMO” hos forbrugeren, allerede på nuværende tidspunkt kan være i strid med dansk ret. Også af den grund skal den konkrete markedsføring og reklame for krypto-valuta nøje overvejes. 

DAHL følger udviklingen og det bliver interessant at følge, om andre lande, herunder Danmark, følger Singapore trop på deres restriktive foranstaltninger. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at række ud til vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne