Nyheder

Ny landbrugsreform og afskaffelse af betalingsrettigheder

EU-kommissionen har nu godkendt den danske CAP-plan for den danske implementering af EU’s fælles landbrugspolitik (Common Agricultural Policy, CAP) for perioden 2023 til 2027. Godkendelsen skaber endnu mere klarhed for det kommende regelsæt for at modtage landbrugsstøtte fra 2023.

Det er helt centralt i den nye landbrugspolitik, at der indføres strategiske planer på medlemsstatsniveau. Det skal af de nationale planer fremgå, hvor det enkelte medlemsland vil udmønte den overordnede målsætning i EU’s fælles landbrugspolitik, og hvordan det enkelte medlemsland vil forvalte midlerne fra EU’s landbrugsfonde.

Danmark har udarbejdet forslag til en dansk CAP-plan, der har været i høring. CAP-planen blev sendt til EU-kommissionen sidste år. Efter indsendelsen er der alene foretaget begrænsede ændringer og præciseringer i forhold til det indleverede forslag ved en revideret plan indsendt den 19. juli 2022. På den baggrund har EU-kommissionen pr. 31. august 2022 godkendt planen, og den kan derfor iværksættes i Danmark.

Den nye landbrugsreform træder i kraft den 1. januar 2023. Visse ændringer i støtteordningerne sker dog løbende i perioden fra 2023 og årene frem.

Støtteordninger

Ifølge den godkendte danske CAP-plan sker der en ændring og omfordeling af støtteordningerne i landbruget, og som en helt overordnet konsekvens heraf afskaffes betalingsrettighederne allerede fra den 1. januar 2023. 2022 var således definitivt det sidste år, hvor der kunne søges støtte på den baggrund.

Støtteordningerne bliver fremadrettet fordelt på direkte støtte, markedsordninger og støtteordninger til landdistriktsudvikling.

Den direkte støtte vil bl.a. omfatte:

  • Basisindkomststøtte – en støttebetaling pr. hektar til alle landbrugere, der opfylder de grundlæggende kriterier
  • Slagtepræmieordning
  • Ordning til producenter af støtteberettigede køer – kopræmie (udfases frem mod 2027)
  • Ordning til producenter af stivelseskartofler (alene 2023)
  • Seks ét-årige eco-schemes-ordninger – herunder økologisk arealstøtte, miljø- og klimavenligt græs mv.

Støtten under markedsordninger vil omfatte to ordninger:

  • Producentorganisationer for frugt og grønt
  • Biavlsprodukter

Støtten under landdistriktsudvikling vil omfatte tretten ordninger – herunder Natura 2000, pleje af græs- og naturarealer, privat skovrejsning, unge landbrugere mv.

Afskaffelse af betalingsrettigheder

Betalingsrettighederne afskaffes som nævnt ved udgangen af 2022. Det vil navnlig få betydning for mælke-/kvægproducenter og producenter af stivelseskartofler. For at afbøde et brat støttefald indrømmes der en midlertidig støtte til disse producenter, hvilket sker i form af ordningen med henholdsvis kopræmie og stivelseskartofler.

Da der ofte er pant i betalingsrettigheder, skal panthavere være særligt opmærksomme på, at denne pantesikkerhed forsvinder med udgangen af 2022.

Kontakt DAHL

Har du brug for rådgivning om implementeringen af CAP eller landbrugsreformen generelt, er du altid velkommen til at række ud til vores eksperter. De har mange års erfaring på området og er klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne